Prof. Józef Lewandowski, Ph.D., Dr. Habil.


Habilitation thesis
1988Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych849
 
Professor
1999Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1999Bień Marian  Existence of global weak solutions for a class of problems in mathematical physics 
2.1998Adamski Marek  Ultradźwiękowa metoda pomiaru naprężeń własnych w materiale z teksturą 

Recent publications
1.Lewandowski J., Dependance of the acoustoelastic properties and texture orthorhombic polycrystalline aggregate on stress, ACTA MECHANICA, ISSN: 0001-5970, Vol.183, pp.103-122, 2006
2.Lewandowski J., Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-108, 1987
3.Lewandowski J., Akustyczne metody badania struktury niejednorodnych ciał stałych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-23, 1976
4.Lewandowski J., Akustyka mieszaniny trójfazowej jednoskładnikowej dla małych liczb Knudsena, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-24, 1974
5.Lewandowski J., Wpływ temperatury i naprężeń cieplnych na dyfuzję wodoru w ciele stałym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-23, 1972

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
267678
1987-09-10
-
1989-03-20
Lewandowski J.
Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do określania ułamka masowego uszkodzonych nasion
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Agrofizyki
153518
-
1991-11-29