Prof. Julian Deputat, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1965Tłumienie ultradźwięków i zjawisko fotomechaniczne w kryształach NaCl 
supervisor -- Prof. Stefan Ziemba, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
100 
Habilitation thesis
1989Własności i wykorzystanie zjawiska elektroakustycznego do pomiarów naprężeń własnych 
Professor
1993Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1991Mackiewicz Sławomir  Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji 

Recent publications
1.Kowalewski Z.L., Deputat J., Metody doświadczalne identyfikacji wad materiałowych na podstawie analizy parametrów mechaniki pękania, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, Vol.2, pp.26-31, 2006
2.Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Deputat J., Badania mechaniczne i ultradźwiękowe stanu uszkodzenia materiałów wskutek procesu pełzania, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIV, No.7-8, pp.15-24, 2005
3.Kowalewski Z.L., Deputat J., Identyfikacja wad materiałowych w ujęciu mechaniki pękania – podstawy teoretyczne, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, pp.105/128-109/134, 2005
4.Deputat J., Własności i wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do pomiarów naprężeń własnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-160, 1987
5.Deputat J., Szerokość obwiedni ech reflektorów wzorcowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-34, 1980
6.Deputat J., Kuśmider B., Technika ultradźwiękowych pomiarów naprężeń w śrubach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-25, 1979
7.Deputat J., Fenowa siła oporu ruchu dyslokacji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-70, 1975
8.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania wlewków mosiężnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-24, 1970
9.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowa metoda oceny wad w grubych złączach spawanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-36, 1970

List of recent monographs
1.
109
Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J., Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady, Biuro Gamma (Warszawa), pp.1-208, 2007
List of chapters in recent monographs
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
268662
1988-11-04
-
-
Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
1990-05-22
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
1991-08-30
235656
1982-03-26
-
1983-10-10
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K., Stańczyk W.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30
231234
1981-05-19
-
1982-12-06
Deputat J.
Sposób oceny jakości połączeń wciskowych i skurczowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
133316
-
1986-09-30
182535
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107747
-
1980-08-30
182534
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
Polska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107631
-
1980-11-29
165899
1973-10-16
-
1975-05-02
Deputat J., Pęski Z.
Sposób wytwarzania akustycznych fal powierzchniowych, zwłaszcza do badań nieniszczących
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89467
-
1977-05-16