Prof. Marek Janas, Ph.D., Dr. Habil., Eng.

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
retiree
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 289
room: 413
e-mail: mjanas

Doctoral thesis
1964Metoda uogólnionych przegubów plastycznych w nośności granicznej powłok 
supervisor -- Prof. Antoni Sawczuk, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
82 
Habilitation thesis
1976Kinematyczna metoda określania udźwigu konstrukcji zbrojonych 
Professor
1999Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1993Bondok Hosain Mohamed Hosain  Efekty zmian geometrii w analizie sprężysto-plastycznych stalowych konstrukcji przestrzennych 
2.1992Pycko Sławomir  Zmienne obciążenia i wymuszenia kinematyczne w teorii przystosowania 

Recent publications
1.Janas M., Sokół-Supel J., Bielawski G., The strength reserve due to restrained bending in brittle-matrix structures, NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, ISSN: 0029-5493, Vol.235, No.17-19, pp.1837-1847, 2005
2.Baczyński Z.F., Janas M., Analiza naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych na podłożu nieciągłym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-90, 1979
3.Janas M., Zmiany mechanizmu zniszczenia w stanie pozagranicznym konstrukcji prętowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-24, 1978
4.Janas M., Nośność żelbetowego zbiornika walcowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-33, 1978
5.Janas M., Przeskok w zginanych elementach żelbetowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-23, 1975
6.Janas M., Zagadnienie maksymalnego udźwigu żelbetowych powłok walcowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.25-40, 1975
7.Janas M., Sawczuk A., Problems in Plastic Analysis of Shells, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-34, 1970
8.Janas M., Skończone ugięcia sprężysto-plastyczne płyt zamocowanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-27, 1970
9.Baczyński Z.F., Janas M., Zagadnienia stateczności zbiorników stalowych na ciecze, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-105, 1969

List of recent monographs
1.
105
Baczyński Z.F., Janas M., Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, pp.1-66, 2005