Michał Marijnissen, M.Sc., Eng.

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
Division of Computational Methods in Nonlinear Mechanics (PMOMN)
position: doctoral student
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 412
room: 422
e-mail: mmarijn

Conference papers
1.Marijnissen M.J., Rojek J., Particle-fluid interaction inside a beater mill, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, ISSN: 1742-6588, DOI: 10.1088/1742-6596/760/1/012017, Vol.760, pp.1-8, 2016
Abstract:

In this work a trajectory study of copper ore particles through a fan mill was performed with the use of a commercial CFD code, ANSYS Fluent, coupled with DEM (Discrete Element Method). Particles of different sizes were analysed. Results highlight ore behaviour, fluid flow conditions and mark places requiring geometrical improvements.

Keywords:

CFD, DEM, beater mill

Affiliations:
Marijnissen M.J.-IPPT PAN
Rojek J.-IPPT PAN
2.Rojek J., Graczykowski C., Marijnissen M.J., Szolc T., Marczewska I., Możliwości wykorzystania dyskretnych metod modelowania do symulacji procesów mechanicznego urabiania i przeróbki rud metali, ICNOP 2015, XI Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych, 2015-05-27/05-29, Trzebieszowice (PL), pp.60-67, 2015
Abstract:

Modelowanie i symulacje numeryczne są obecnie nieodłączną częścią projektowania i optymalizacji różnorodnych procesów technologicznych. Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu procesów mechanicznego urabiania i przeróbki rud metali jest w dalszym ciągu stosunkowo niewielkie. Procesy odspajania kawałków skały od calizny i ich rozdrobnienia z zastosowaniem różnego rodzaju maszyn, wiążą się silnie nieciągłymi zjawiskami zniszczenia materiału i są bardzo trudne do modelowania za pomocą standardowych metod numerycznych, takich jak metoda elementów skończonych, opartych na ciągłym sformułowaniu zagadnienia mechaniki ciała stałego. Duże możliwości w zastosowaniu do tych procesów ma intensywnie rozwijana w ostatnich latach metoda elementów dyskretnych, w której materiał jest reprezentowany przez liczny zbiór ziaren, oddziałujących między sobą poprzez siły kontaktu. Model ten w sposób naturalny uwzględnia materiał rozdrobniony. Uwzględnienie wiązań kohezyjnych między ziarnami oraz możliwości ich zrywania umożliwia modelowanie inicjacji i propagacji pęknięć w materiale. W niniejszej pracy zostaną przedstawione możliwości wykorzystania metody elementów dyskretnych do symulacji urabiania skał za pomocą noży stożkowych i dysków oraz do symulacji zachowania się materiału w młynie. Sprzężenie metody elementów dyskretnych z modelem przepływu płynu umożliwi modelowanie zawiesiny pyłowej rozdrabnianego materiału.

Keywords:

modelowanie dyskretne, mechaniczne urabianie, rudy metali

Affiliations:
Rojek J.-IPPT PAN
Graczykowski C.-IPPT PAN
Marijnissen M.J.-IPPT PAN
Szolc T.-IPPT PAN
Marczewska I.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Marijnissen M.J., Rojek J., Particle-fluid interaction inside a fan mill, EPFDC, 8th European Postgradute Fluid Dynamics Conference, 2016-07-06/07-09, Warszawa (PL), pp.62, 2016
Abstract:

Fan mills, although generally used in coal comminution, show potential for the use with other minerals. They achieve high internal fluid velocities due to a spinning flywheel with its axis of revolutions normal to the flow. After hitting the flywheel, the ore is shed upward into a filter, where particles small enough are passed further on towards the next process stage. Particles considered too big are recirculated back onto the flywheel. In this work a trajectory study of copper ore particles through a fan mill was performed with the use of a commercial CFD code, ANSYS Fluent, coupled two-way with DEM (Discrete Element Method). Particles of different sizes were analysed. Results highlight ore behaviour, fluid flow conditions and mark places requiring geometrical improvements.

Affiliations:
Marijnissen M.J.-IPPT PAN
Rojek J.-IPPT PAN
2.Marijnissen M.J., Rojek J., Particle-fluid interaction inside a beater mill, XXII Fluid Mechanics Conference, 2016-09-11/09-14, Słok k/Bełchatowa (PL), pp.127-128, 2016
Abstract:

In this work a trajectory study of copper ore particles through a fan mill was performed with the use of a commercial CFD code, ANSYS Fluent, coupled with DEM (Discrete Element Method). Particles of different sizes were analysed. Results highlight ore behaviour, fluid flow conditions and mark places requiring geometrical improvements.

Keywords:

CFD, DEM, Beater mill

Affiliations:
Marijnissen M.J.-IPPT PAN
Rojek J.-IPPT PAN