Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Prof. Mariusz Nieniewski, PhD, DSc

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
retiree
e-mail:
personal site: http://bluebox.ippt.pan.pl/~mnieniew/

Professor
2000-04-20 Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.  2008-09-25 Bator Marcin   Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji 
2.  2005 Ustymowicz Marek   Automatyczna detekcja i klasyfikacja skupisk mikrozwapnień w cyfrowych obrazach mammograficznych 
3.  1994 Kuriański Adam   Detekcja i śledzenie ruchu przy użyciu czasowo-przestrzennego modelowania obrazów za pomocą pól losowych 

Recent publications
1.  Bojar K., Nieniewski M., Analysis of temporal variations of dynamic textures by means of the SGLDM with application to solar EIT images, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.17, No.3, pp.219-247, 2008
2.  Bator M., Nieniewski M., Template matching by means of correlation coefficient for detecting cancerous masses in mammograms, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.16, pp.329-345, 2007
3.  Bojar K., Nieniewski M., Modelling the spectrum of the Fourier transform of the texture in the solar EIT images, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.15, pp.285-295, 2006

List of recent monographs
1. 
Nieniewski M., Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.1-184, 2005

List of chapters in recent monographs
1. 
Bojar K., Nieniewski M., Information technologies in biomedicine, rozdział: Mathematical Morphology (MM) features for classification of cancerous masses in mammograms, Springer, Piętka E., Kawa J. (Eds.), pp.129-138, 2008
2. 
Bator M., Nieniewski M., Ustymowicz M., Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, rozdział: Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień oraz mas nowotworowych w mammogramach, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Gdańsk, Kowalczuk Z., Wiszniewski B. (Eds.), pp.305-322, 2007
3. 
Ustymowicz M., Nieniewski M., Computer vision and graphics, Computational imaging and vision, rozdział: Morphological method of microcalcification detecti, Springer, Wojciechowski K., Smolka B., Palus H., Kozera R.S., Skarbek W., Noakes L. (Eds.), 32, pp.921-928, 2006
4. 
Nieniewski M., Computer Recognition Systems, rozdział: Watershed extraction of the exact shape of microcalcifications in mammograms, Springer, Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M, Żołnierek A. (Eds.), pp.635-643, 2005

Conference papers
1.  Bojar K., Nieniewski M., New features for classification of cancerous masses in mammograms based on morphological dilation, VIE 2008, 5th International Conference on Visual Information Engineering, 2008-07-29/08-01, Xi'an (CN), pp.111-116, 2008
2.  Nieniewski M., Detection and tracking of coronal mass ejections (CMEs) by means of the watershed segmentation and Hough transform, ICSIE'08, World Congress on Engineering, International Conference of Signal and Image Engineering, 2008-07-02/07-04, London (GB), Vol.I, pp.622-628, 2008

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024