Paweł Wójcicki, M.Sc., Eng.


List of chapters in recent monographs
1.
361
Kołakowski P., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P., Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych, rozdział: Dynamiczna waga kolejowa, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, pp.55-84, 2014
2.
362
Kołakowski P., Mróz A., Orłowska A., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P., Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych, rozdział: System monitorowania stalowego mostu kolejowego, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, pp.85-108, 2014

Conference papers
1.Skłodowski M., Pawłowski P., Wójcicki P., Pilotażowy System Monitorowania Stanu Deformacji Konstrukcji Stadionu Piłkarskiego, XL Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 2013-03-04/03-08, Wisła (PL), pp.1-8, 2013
Abstract:

Znaczny rozwój inwestycji wielkogabarytowych obiektów sportowych stworzył potrzebę równoległego rozwoju metod monitorowania bezpieczeństwa stadionów mogących pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi. Powszechną cechą eksploatacji wielkich stadionów jest ich wykorzystanie zarówno do organizacji imprez sportowych jak i masowych imprez kulturalnych np. koncertów. Specyfika takich dużych imprez sportowych i kulturalnych niesie w sobie zagrożenia dla konstrukcji na skutek nieprzewidywalnych na etapie projektowania zmian obciążeń wywołanych drganiami i montażem na elementach konstrukcji dodatkowego ciężkiego sprzętu.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania jako cel badań przyjęto opracowanie, wdrożenie i przetestowanie w praktyce światłowodowego systemu monitorowania deformacji konstrukcji stadionu mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, należącego do WOSiR, a obecnie użytkowanego przez Klub Piłkarski

Keywords:

monitorowanie konstrukcji, systemy FBG, monitorowanie deformacji konstrukcji stadionu

Affiliations:
Skłodowski M.-IPPT PAN
Pawłowski P.-IPPT PAN
Wójcicki P.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Skłodowski M., Pawłowski P., Górecka K., Wójcicki P., Stretching of Curvilinear Canvas of Religious Paintings, 6th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, 2014-06-09/06-11, Florencja (IT), pp.149-152, 2014
Abstract:

Religious art objects preserved in the form of curved canvas paintings present a very interesting subject for the research, both from technical and conservation points of view. The work concentrates on theoretical and experimental analysis of mechanically correct stretching of curvilinear canvas to avoid folding and buckling of paintings. It is shown that treating curvilinear canvas as a ruled surface might be a very promising solution. Reverse engineering can help to discover the ruled surface shape adequate to the individual curved painting.

Keywords:

canvas, stretching, ruled surface, religious paintings

Affiliations:
Skłodowski M.-IPPT PAN
Pawłowski P.-IPPT PAN
Górecka K.-Academy of Fine Arts in Warsaw (PL)
Wójcicki P.-IPPT PAN