Roman Jaskulski, Ph.D., Eng.


Doctoral thesis
2005-06-30Wpływ wybranych założeń obliczeniowych na zapas bezpieczeństwa zginanych i ściskanych żelbetowych elementów prętowych, wyznaczany metoda Monte Carlo  (PW)
supervisor -- Jan Pawlikowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng., PW
1316 
Recent publications
1.Yakymechko Y., Lutsyuk I., Jaskulski R., Dulnik J., Kropyvnytska T., The effect of vibro-activation time on the properties of highly active calcium hydroxide, Buildings, ISSN: 2075-5309, DOI: 10.3390/buildings10060111, Vol.10, No.6, pp.111-1-8, 2020
Abstract:

The results of studying the effect of the vibration processing time on the size of calcium hydroxide particles are given. The physicochemical processes affecting the size and morphology of calcium hydroxide particles have been studied. A stage-by-stage mechanism of the process of the carbonation of lime, depending on its specific surface, is established. The results show that the optimal period for the vibration treatment of lime to obtain the most active material is 20 min. A longer period of vibration results in the merging of particles into larger agglomerates.

Keywords:

lime, portlandite, vibration treatment, carbonation, crystallization

Affiliations:
Yakymechko Y.-other affiliation
Lutsyuk I.-other affiliation
Jaskulski R.-IPPT PAN
Dulnik J.-IPPT PAN
Kropyvnytska T.-other affiliation
2.Knor G., Jaskulski R., Glinicki M.A., Holnicki-Szulc J., Numerical identification of the thermal properties of early age concrete using inverse heat transfer problem, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, ISSN: 0017-9310, DOI: 10.1007/s00231-018-2504-2, Vol.55, No.4, pp.1215-1227, 2019
Abstract:

The procedure of numerical identification of thermophysical properties of concrete during its hardening is presented. Heat of cement hydration, thermal conductivity and specific heat are determined for purpose of modelling temperature evolution in massive concrete elements. The developed method is based on point temperature measurements in a cylindrical mould and the numerical solution of the inverse heat transfer problem by means of direct search optimization algorithm. The determined thermal characteristics of concrete are not constant and depend on the maturity of concrete. The procedure was verified on set of concrete mixes designed with Portland cement CEM I 42.5R and Portland-slag cement CEM II/B-S 32.5 N. Calcareous fly ash was also used for partial replacement of cement in the mixtures. The obtained results have been compared with experimentally measured temperature in concrete and a fair agreement has been found.

Affiliations:
Knor G.-IPPT PAN
Jaskulski R.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Holnicki-Szulc J.-IPPT PAN
3.Jaskulski R., Glinicki M.A., Kubissa W., Dąbrowski M., Application of a non-stationary method in determination of the thermal properties of radiation shielding concrete with heavy and hydrous aggregate, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, ISSN: 0017-9310, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.07.050, Vol.130, pp.882-892, 2019
Abstract:

Results of measurements of the specific heat and the thermal conductivity of concrete with blended special aggregate for neutron and gamma radiation shielding are presented. Experimental tests were performed on concrete with heavyweight aggregate (magnetite, barite), hydrogen-bearing aggregate (serpentine) and amphibolite aggregate. The thermal properties of concrete were determined using a nonstationary method. The highest specific heat was found for concrete with serpentine aggregate. Simple models for predicting the specific heat and the thermal conductivity on the basis of concrete mix design were evaluated to include the blends of heavyweight and hydrogen-bearing aggregates. The thermal conductivity of concrete was found to be linearly dependent on the concrete density in the range from 2200 to 3500 kg/m3. Its increase due to water saturation of concrete was not dependent on the open porosity of concrete. It was found that the specific heat can be fairly well predicted using the rule of mixtures formula. The thermal conductivity of concrete can be approximately predicted using a parallel model in the case of water-saturated concrete. The thermal conductivity prediction for dry concrete is also discussed.

Keywords:

blended aggregate, concrete mix design, density, non-stationary method, open porosity, thermal properties, thermal conductivity, specific heat, radiation shielding

Affiliations:
Jaskulski R.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Kubissa W.-Warsaw University of Technology (PL)
Dąbrowski M.-IPPT PAN
4.Jaskulski R., Glinicki M.A., Ranachowski Z., Kubissa W., Organic phosphorus compounds as heat release regulators in hardening shielding concrete, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.081, Vol.209, pp.167-175, 2019
Abstract:

The paper presents the results of the study of the influence of the addition of retarding superplasticising admixture based on triisobutyl phosphate and modified phosphonates on the amount of heat generated by hardening shielding concrete. A four-point measurement of the heat generated during the hardening of concrete with an admixture dose of 0, 0.5, 1.0 and 2.0% by weight of the cement was made and the concurrent measurement of the heat released by the hardening cement paste was measured with an isothermal calorimeter. Based on the results from the calorimeter, the effect of the admixture on the temperature field in the hardening concrete mass elements was simulated for different aggregates. The results indicate that the admixture clearly lowers the temperature gradient in hardening mass concrete. In the simulations, the most clear effect was achieved in the case of concrete with barite aggregate, where the gradient value was reduced from 10°C/m to 8°C/m for an admixture content equal to 2.0%.

Keywords:

temperature gradient, heat release, shielding concrete, mass concrete, fresh concrete, phosphorus compounds

Affiliations:
Jaskulski R.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Kubissa W.-Warsaw University of Technology (PL)
5.Długosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R., Identification of thermal properties of hardening concrete by means of evolutionary algorithms, COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISSN: 2299-3649, Vol.24, pp.101-111, 2017
Abstract:

In this paper, the evolutionary computation procedures for identifying thermophysical properties in hardening massive concrete structures are presented. The heat of cement hydration, thermal conductivity and specific heat are determined for the purpose of modeling temperature evolution in massive concrete elements. Knowledge about temperature fields is very important due to their link with undesirable thermal stresses that can cause a weakening of structures because of thermal cracking. The proposed method is based on point temperature measurements in a cylindrical mould and the numerical solution of the inverse heat transfer problem by means of the finite element method and evolutionary computation

Keywords:

thermal properties of concrete, inverse heat transfer problem, early age concrete, evolutionary algorithm, FEM

Affiliations:
Długosz A.-Silesian University of Technology (PL)
Pokorska I.-Czestochowa University of Technology (PL)
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jaskulski R.-other affiliation
6.Glinicki M.A., Brandt A.M., Dąbrowski M., Gibas K., Jaskulski R., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G., Beton osłonowy w konstrukcjach narażonych na promieniowanie jonizujące, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, ISSN: 0021-0315, Vol.12, pp.637-643, 2017
Abstract:

W artykule opisano podstawowe wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego „Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej” [1]. Przedstawiono też wytyczne techniczne i kryteria oceny betonu osłonowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę dalszych prac przy projektowaniu obiektów elektrowni jądrowych, składowisk materiałów radioaktywnych i innych miejsc powstawania, stosowania lub przechowywania materiałów wytwarzających promieniowanie jonizujące. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z wymaganą skutecznością betonowych konstrukcji osłonowych przez zapewnienie bezpieczeństwa personelu i otoczenia przed oddziaływaniem promieniowania jonizującego. Rozpatrzono również trwałość osłon betonowych, tzn. zachowanie właściwości mechanicznych i nieprzepuszczalności w okresie przewidzianej eksploatacji pod wpływem przewidywanych oddziaływań zewnętrznych i procesów starzenia, a także przy podwyższonej temperaturze i promieniowaniu jonizującym. Artykuł nie obejmuje zagadnień integralności osłon pod obciążeniami wyjątkowymi, spowodowanymi awarią reaktora, uderzeniem samolotu, działaniami terrorystycznymi itp.

Affiliations:
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Brandt A.M.-IPPT PAN
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Gibas K.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Baran T.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Gryziński M.-National Centre for Nuclear Research (PL)
Ładyżyński K.-Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium (PL)
Nowowiejski G.-other affiliation
7.Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Jaskulski R., Glinicki M.A., Application of Image Analysis to Identify Quartz Grains in Heavy Aggregates Susceptible to ASR in Radiation Shielding Concrete, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma9040224, Vol.9, No.4, pp.224-1-14, 2016
Abstract:

Alkali-silica reaction (ASR) is considered as a potential aging-related degradation phenomenon that might impair the durability of concrete in nuclear containments. The objective of this paper is the application of digital analysis of microscopic images to identify the content and size of quartz grains in heavy mineral aggregates. The range of investigation covered magnetite and hematite aggregates, known as good absorbers of gamma radiation. Image acquisition was performed using thin sections observed in transmitted cross-polarized light with λ plate. Image processing, consisting of identification of ferrum oxide and epoxy resin, and the subsequent application of a set of filtering operations resulted in an adequate image reduction allowing the grain size analysis. Quartz grains were classified according to their mean diameter so as to identify the reactive range. Accelerated mortar bar tests were performed to evaluate the ASR potential of the aggregates. The SiO2 content in the heavyweight aggregates determined using the image analysis of thin sections was similar to XRF test result. The content of reactive quartz hematite was 2.7%, suggesting that it would be prone to ASR. The expansion test, according to ASTM C1260, confirmed the prediction obtained using the digital image analysis.

Keywords:

alkali-silica reaction, grain size, heavyweight aggregate, image analysis, radiation shielding concrete, reactive aggregate, quartz

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
8.Glinicki M.A., Jaskulski R., Dąbrowski M., Design principles and testing of internal frost resistance of concrete for road structures – critical review, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.016.002, Vol.15, No.1, pp.21-43, 2016
Abstract:

We present a review of freeze-thaw durability requirements laid down in both European standards and in the national specifications in relation to concrete for road structures. The principles of material selection for concrete mix are presented. We discuss local variations in the severity of the winter season and the extent of frost action in the components of road structures. The characteristic parameters of the test procedure for direct assessment of the resistance of concrete to internal damage are analysed, with particular attention paid to the specimen cooling rate. The temperature distribution in specimens was determined in standard freeze-thaw resistance tests carried out at two accredited laboratories. We discuss the criteria used in indirect assessment of freeze-thaw durability of air-entrained concrete on the basis of air void characteristics. Based on the determined temperature distribution in concrete specimens we postulate an improvement of the standard test procedure to clearly specify the cooling rate. It would be beneficial to distinguish frost impact zones depending on the severity of action of frost and de-icing salts on concrete in road structures.

Keywords:

air void characteristics, concrete, cooling rate, durability, internal frost resistance, mix design, performance specification, test methods

Affiliations:
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Dąbrowski M.-IPPT PAN
9.Jaskulski R., Glinicki M.A., Dąbrowski M., Ranachowski Z., Sobczak M., Monitorowanie parametrów termicznych procesu twardnienia betonów osłonowych, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.14, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.123-132, 2016
Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów termicznych procesu twardnienia mieszanek betonowych, z których dwie wykonano z wykorzystaniem kruszyw stosowanych w produkcji betonów osłonowych (kruszywo magnetytowe oraz serpentynitowe), a trzecią, referencyjną, z wykorzystaniem kruszywa amfibolitowego. Na podstawie analizy dokonanych pomiarów temperatury wyznaczono parametry procesu twardnienia betonu (m.in. maksymalny przyrost temperatury, maksymalny gradient i in.). Jednocześnie rozwiązując numerycznie tzw. zagadnie-nie odwrotne wyznaczono parametry cieplne betonu w trakcie pierwszych 72 godzin twardnienia. Tą samą metodą wyznaczono również wartości funkcji źródła ciepła, a następnie na jej podstawie oszacowano ilość ciepła wydzieloną w procesie hydratacji cementu. Uzyskano dobrą jakościową zgodność postaci funkcji źródła ciepła oraz wykresów zmian temperatury w mieszankach. W toku analiz uzyskanych wyników wyraźnie zaznaczył się wpływ zróżnicowania parametrów cieplnych zastosowanych kruszyw. W przypadku mieszanki z kruszywem serpentynitowym dały się także zauważyć istotne różnice w przebiegu przyrostu temperatury (opóźnienie) w stosunku do pozostałych mieszanek

Keywords:

młody beton, beton osłonowy, ciepło hydratacji, ciepło właściwe, współczynnik przewodzenia ciepła

Affiliations:
Jaskulski R.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Sobczak M.-IPPT PAN

List of chapters in recent monographs
1.
400
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Gibas K., Jaskulski R., Denis P., Garbacik A., Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015, rozdział: Alkali-silica expansion of heavy aggregates used for nuclear shielding concrete, Institute of Fundamental Technological Research, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung, J.Lis (Eds.), 1, pp.353-360, 2015
2.
415
Glinicki M.A., Jaskulski R., Pichór W., Dąbrowski M., Sobczak M., Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015, rozdział: Investigation of thermal properties of shielding concrete, Institute of Fundamental Technological Research, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung, J.Lis (Eds.), 1, pp.371-380, 2015

Conference papers
1.Glinicki M.A., Jaskulski R., Dąbrowski M., Ranachowski Z., Determination of Thermal Properties of Hardening Concrete for Massive Nuclear Shielding Structures, SCMT4, 4th International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016-08-07/08-11, Las Vegas (US), pp.1-9, 2016
Abstract:

Nuclear reactor containments must maintain high durability since they restrict the spread of radiation and radioactive contamination to the general public, which could have significant consequences. The containment integrity and impermeability for potentially contaminated media is ensured using sophisticated structural and materials solutions including prevention of early age cracking of concrete. The results of numerical and experimental investigation on thermal behavior of early age concrete are presented. Concrete mixes were prepared with low-heat blended cements and various mineral aggregates. Special aggregates were selected for enhancing the radiation shielding capacity of concrete, including minerals of high atomic weight and of increased content of bound water. The proposed approach consisted of several stages, consisting mainly of measurements of the one-dimensional heat distribution in cylindrical concrete elements and solving the equation of one-dimensional heat transferto determine thermal properties of hardening concrete. The proposed model of temperature distribution in hardening concrete is based on the non-linear inverse heat transfer problem solution. The obtained experimental results and numerically determined material characteristics are discussed in respect to the concrete mix design.

Keywords:

durability, heat transfer, hardening concrete, inverse solution, temperature, thermal properties

Affiliations:
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Ranachowski Z.-IPPT PAN
2.Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Gibas K., Jaskulski R., Denis P., Garbacik A., Alkali-silica expansion of heavy aggregates used for nuclear shielding concrete, BMC-11, 11th International Symposium on Brittle Matrix Composites, 2015-09-28/09-30, Warsaw (PL), pp.353-360, 2015
Abstract:

In the present study the potential appearance of the alkali-silica reaction (ASR) in heavy aggregates was studied. ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) was applied. In order to investigate the effect of the content of alkalies in cement on the expansions due to ASR, three levels of total and soluble alkali content of cement were studied. Three portland cements Type I with different alkali content were selected. Two ordinary portland cements, which are commonly available in the market and one special cement were tested. That cement was specially made for the purpose of the nuclear shielding concrete CEM I NA-SR-LH of low-alkali, increased sulphate resistance and low heat of hydration. For the tests according to ASTM C 1260 the high-density aggregates, known as absorbing gamma radiation were selected: barite, magnetite and hematite. The expansion test revealed that hematite was highly reactive, regardless of the type of cement. Already after four days of storage in 1 N NaOH and 80°C the mortar bar expansion exceeded the limit of 0.1%, and after next four days was more than 0.2%., which qualifies it extremely reactive aggregate. Other aggregates after 14 days of testing did not exceed 0.1% elongation limit, but the influence of the type of cement was noticed. There was a noticeable tendency for increasing the total expansion with increasing the alkali content of cement.

Keywords:

Alkali-Silica Reaction (ASR), high density aggregate, cement composition

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Gibas K.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Denis P.-IPPT PAN
Garbacik A.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
3.Glinicki M.A., Jaskulski R., Pichór W., Dąbrowski M., Sobczak M., Investigation of thermal properties of shielding concrete, BMC-11, 11th International Symposium on Brittle Matrix Composites, 2015-09-28/09-30, Warsaw (PL), pp.371-380, 2015
Abstract:

The paper presents the results of investigation of the specific heat and the thermal conductivity of shielding concrete and the specific heat of selected crushed aggregates used to produce them. The results of the specific heat were obtained by two methods: a stationary method, using a calorimeter, and a non-stationary method. The obtained results were compared to the results available in the literature. In addition, in the case of measuring the specific heat, the results obtained with the two methods were compared and attempt has been made to explain the differences between them.

Keywords:

shielding concrete, heavy aggregates, specific heat, thermal conductivity

Affiliations:
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jaskulski R.-IPPT PAN
Pichór W.-other affiliation
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Sobczak M.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Dlugosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R., Application of evolutionary algorithms in identification of thermal properties of hardening concerte, SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE, 2018-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.1-2, 2018
2.Długosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R., Evolutionary computation in identification of thermophysical properties of hardening concrete, CMM 2017, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2017-09-13/09-16, Lublin (PL), pp.1-2, 2017
Abstract:

The evolutionary computation procedures in identification of thermophysical properties of hardening concrete in massive structures are presented. Heat of cement hydration, thermal conductivity and specific heat are determined for purpose of modelling temperature evolution in massive concrete elements. The knowledge of temperature fields is very important due to a link with undesired thermal stresses, which can cause a weakening of the structure because of thermal cracking. The proposed method is based on point temperature measurements in a cylindrical mould and the numerical solution of the inverse heat transfer problem by means of finite element method and evolutionary computation

Keywords:

heat of cement hydration, inverse heat transfer problem, early age concrete, evolutionary algorithm, finite element method, thermophysical properties of concrete

Affiliations:
Długosz A.-Silesian University of Technology (PL)
Pokorska I.-Czestochowa University of Technology (PL)
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jaskulski R.-other affiliation
3.Długosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R., Identification of thermal properties of hardening concrete by means of evolutionary algorithms, ECCOMAS - IPM 2017, 4th International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, 2017-05-31/06-02, Rzeszów - Krasiczyn (PL), pp.17-18, 2017