Prof. Stefan Ziemba, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1952Title of professor
Other
1962Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
1969Member of Polish Academy of Sciences

Supervision of doctoral theses
1.1975Szadkowski Andrzej  Interpretacja hydrodynamiczna równań różniczkowych zwyczajnych i wykorzystanie jej w badaniach stateczności 
2.1973Olas Andrzej  Synteza układów o zadanych trajektoriach 
3.1972Handzel Zofia  Hipoteza dekohezji mikroobjętości poddanej działaniu zmiennych naprężeń 
4.1971Migdalski Janusz  Niezawodność przełączników wieloprzerwowych 
5.1971Sarna Marian  Dynamika elektrod zbiorczych elektrofiltrów 
6.1970Kunert Krzysztof  Wpływ składników na własności reologiczne mieszanek poli (chlorku winylu) i poli 3, 3 bis (chlorometylo) oksetanu 
7.1970Wicher Jerzy  Modyfikacja metody linearyzacji statystycznej do eksperymentalnego badania własności dynamicznych nieliniowych układów mechanicznych 
8.1967Modrzewski Jerzy  Problemy tarcia suchego w ogniwach taśm pojazdów gąsiennicowych 
9.1966Broniarek Czesław  Nieliniowe drgania giętno-skrętne wirników z rozłożonymi parametrami 
10.1965Deputat Julian  Tłumienie ultradźwięków i zjawisko fotomechaniczne w kryształach NaCl 
11.1962Pawłowski Zdzisław  Tarcie wewnętrzne metali a zagadnienia kumulacji uszkodzenia przy obciążeniach statycznych i obciążeniach zmiennych 
12.1962Szadkowski Jerzy  O obszarach granicznych układów dynamicznych 
13.1959Pindera Jerzy  Wpływ charakteru obciążenia na elastooptyczne własności niektórych materiałów i na metodykę badań elastooptycznych 
14.1959Skowroński Stanisław  Wpływ tłumienia na charakter drgań silnie nieliniowych mechanicznych układów dyskretnych 

Recent publications
1.Gadaj S.P., Handzel-Powierza Z., Ziemba S., Żukowski S., Rola warstwy wierzchniej w procesach odkształceń i dekohezji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-33, 1976
2.Ziemba S., Rysiński B., Badanie uszkodzenia materiału w procesie zmęczenia na podstawie zmian własności dynamicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-20, 1973
3.Wicher J., Ziemba S., Zagadnienia stochastyczne w teorii drgań nieliniowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-47, 1971
4.Muszyńska A., Radziszewski B., Szadkowski J., Ziemba S., Z zagadnień teorii drgań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-25, 1971
5.Wicher J., Ziemba S., Eksperymentalne badanie własności dynamicznych nieliniowego układu mechanicznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-17, 1970
6.Radziszewski B., Ziemba S., O pewnych szczególnych przypadkach uogólnionych potencjałów Lagrange`a, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-14, 1968
7.Wicher J., Ziemba S., Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów znajdujących się pod wpływem wymuszeń losowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-22, 1967