Prof. Zdzisław Pawłowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1962Tarcie wewnętrzne metali a zagadnienia kumulacji uszkodzenia przy obciążeniach statycznych i obciążeniach zmiennych 
supervisor -- Prof. Stefan Ziemba, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
57 
Habilitation thesis
1970Ocena wytrzymałości materiałów kruchych metodą ultradźwiękową 
Professor
1975Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1989Gutkiewicz Piotr  Analiza, konstrukcja i zastosowanie modułowego zestawu do badania materiałów metodami nieniszczącymi 
2.1988Diaz Noelio Bernardo Florcz  Ocena rozmiarów wad materiałowych metodą ultradźwiękową 
3.1981Rułka Roman  Metoda oceny własności i stanu materiałów ferromagnetycznych oparta na wykorzystaniu zjawiska Barkhausena 
4.1980Besztak Leopold  Wykrywanie oraz ustalanie krytycznych rozmiarów wad materiałowych w walcach staliwnych 
5.1980Funke Grzegorz  Proces zapoczątkowania i propagacja pęknięć zmęczeniowych w stopach aluminiowych w świetle badań fraktograficznych i zjawiska emisji akustycznej 
6.1974Karpiniuk Pelagiusz  Emisja akustyczna w procesie odkształcania i pękania materiałów 
7.1974Joczew Bogumił  Ultradźwiękowa metoda oceny rozmiarów wad makrostruktury ośrodków izotropowych i anizotropowych 

Recent publications
1.Kunert K.A., Drescher E., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania procesu zmęczeniowego polimetakrylanumetylu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.1-9, 1972
2.Drescher E., Pawłowski Z., Sprzężenia akustyczne w badaniach ciała stałego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-24, 1971
3.Drescher E., Dembińska M., Pawłowski Z., Tłumienie fal ultradźwiękowych w polimerach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-19, 1971
4.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania wlewków mosiężnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-24, 1970
5.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowa metoda oceny wad w grubych złączach spawanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-36, 1970
6.Pawłowski Z., Ocena wytrzymałości materiałów kruchych metodą ultradźwiękową, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-109, 1967

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
245206
1983-12-19
-
1985-07-16
Gutkiewicz P., Pawłowski Z.
Sposób i układ do automatycznego pomiaru czasu przejścia fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
142458
-
1988-11-30
164382
1973-07-30

1975-03-01
Mazurek J., Pawłowski Z.
Sposób nieniszczącego ultradźwiękowego wykrywania nieciągłości powierzchniowych elementów walcowych, zwłaszcza w laskach popychaczy silników spalinowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
84021
-
1976-08-31
161808
1973-04-10
-
1975-02-01
Pawłowski Z., Rułka R.
Defektoskop magnetyczny
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
84906
-
1977-02-25