Habilitations:

No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Paweł Łukasz Sajkiewicz 2005-06-24 Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów Material engineering Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Doc. dr hab. Leszek Jarecki, Prof. dr hab. Andrzej Włochowicz