Doktoraty:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej Material engineering dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT prof. dr hab. Leszek Jarecki, dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska 2013
2 Arkadiusz Gradys Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów Material engineering prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz prof. nzw. Zbigniew Bartczak, prof. Józef B. Garbarczyk 2010

POWERED_BY_S