Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Fale i oscylacje wapnia w komórce Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
Białecki Sławomir, M.Sc., Eng.
specialist
room 321, phone 448
sbialeck
2 Ruchliwość mikroobiektów w środowisku wodnym Prof. Ekiel-Jeżewska Maria, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
Bukowicki Marek, M.Sc.
doctoral student
room 327, phone 446
mbuk
3 Dynamics of microparticles in fluids Prof. Ekiel-Jeżewska Maria, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
Trombley Chris, M.Sc.
doctoral student
room 327, phone 446
ctromble
4 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
Chatterjee Paramita, M.Sc.
doctoral student
room 320, phone 330
pchatter
5 Mathematical modeling of calcium dynamics Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
Nowicka Dominika, M.Sc.
doctoral student
room 310, phone 450
dnowicka
6 Dynamics of cytokine signalling in the JAK-STAT pathway Komorowski Michał, Ph.D.
room 311, phone 161
mkomor
Głów Edyta, M.Sc.
doctoral student
room 309, phone 468
eglow
7 Statistical methods to study information processing in biochemical systems Komorowski Michał, Ph.D.
room 311, phone 161
mkomor
Jetka Tomasz , M.Sc.
doctoral student
room 309, phone 468
tjetka
8 Dynamics of nano objects suspended in liquids: experimental analysis Prof. Kowalewski Tomasz, Ph.D., Dr. Habil.
room 227, phone 422
tkowale
Pawłowska Sylwia, M.Sc.
doctoral student
room 320, phone 330
spaw
9 Kinetics of biochemical reactions on the plasma membrane analyzed by stochastic simulations of heterogeneous systems Prof. Lipniacki Tomasz, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
Kochańczyk Marek, M.Sc.
assistant
room 311, phone 161
mkochan
10 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 Prof. Lipniacki Tomasz, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
Kocieniewski Paweł, M.Sc.
senior programmer
room 326, phone 411
pkocien

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Microhydrodynamics of soft matter Prof. Ekiel-Jeżewska Maria, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
2 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
3 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
4 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Assoc. Prof. Kaźmierczak Bogdan, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
5 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Lipniacki Tomasz, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia