Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Dynamics of nano objects suspended in liquids: experimental analysis Prof. Tomasz Kowalewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 227, phone 422
tkowale
Sylwia Pawłowska, Ph.D., Eng.
assistant professor
room 320, phone 330
spaw
2 Kinetics of biochemical reactions on the plasma membrane analyzed by stochastic simulations of heterogeneous systems Prof. Tomasz Lipniacki, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
Marek Kochańczyk, Ph.D.
assistant professor
room 311, phone 161
mkochan
3 Fale i oscylacje wapnia w komórce Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
Sławomir Białecki, M.Sc., Eng.
specialist
room 328, phone 423
sbialeck
4 Dynamics of microparticles in fluids Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
Chris Trombley, M.Sc.
doctoral student
room 327, phone 446
ctromble
5 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
Paramita Chatterjee, M.Sc.
doctoral student
room 328, phone 423
pchatter
6 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 Prof. Tomasz Lipniacki, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia
Paweł Kocieniewski, M.Sc.
senior programmer
room 326, phone 411
pkocien

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Microhydrodynamics of soft matter Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
2 Dynamics of flexible microfibers in fluids Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
room 323, phone 227
mekiel
3 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
4 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
5 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
room 310, phone 450
bkazmier
6 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Tomasz Lipniacki, Ph.D., Dr. Habil.
room 325, phone 409
tlipnia