Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Termomechaniki Stosowanej

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Dietrich Lech prof. dr hab. inż. emeryt 035 262
Golasiński Karol mgr inż. doktorant 040 366
Kraskowski Jan starszy laborant 535 402/286
Kukla Dominik dr inż. specjalista 035 262/286
Myczka Artur inż. laborant 535/-7/-10 340
Pieczyska Elżbieta dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 039 369
Staszczak Maria inż. specjalista 037 408