Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Chrzanowska-Giżyńska Justyna mgr inż. asystent 030/034 236/235
Hoffman Jacek dr hab. adiunkt 030/034 236/235
Mościcki Tomasz dr hab. inż. adiunkt 030/034 236/235
Radziejewska Joanna dr hab. inż. adiunkt 029 347
Słomińska Hanna inż. laborant 034 236
Szymański Zygmunt prof. dr hab. profesor zwyczajny 33 231