Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Mikrostruktura kompozytów o matrycach cementowych modyfikowanych popiołem lotnym wapiennym, odpornych na cykliczne zamrażanie w obecności roztworu NaCl Prof. Glinicki Michał A., Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
Dąbrowski Mariusz, Ph.D., Eng.
assistant professor
room 331/345/-9, phone 310
mdabrow
2 Nieniszcząca ocena trwałości betonów modyfikowanych aktywnymi dodatkami pucolanowo-hydraulicznymi w warunkach agresji CO2 Prof. Glinicki Michał A., Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
Nowowiejski Grzegorz
doctoral student
room 345, phone 323
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii Lewandowski Marcin, Ph.D.
room 539, phone 407
mlew
Zaremba Damian, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 320, phone 330
dzaremba
4 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Golasiński Karol, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 040, phone 366
kgolasin
5 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Staszczak Maria, Eng.
specialist
room 037, phone 408
mstasz

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Glinicki Michał A., Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
2 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
3 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
4 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Assoc. Prof. Pieczyska Elżbieta, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz