Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Nieniszcząca ocena trwałości betonów modyfikowanych aktywnymi dodatkami pucolanowo-hydraulicznymi w warunkach agresji CO2 Prof. Michał A. Glinicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
Grzegorz Nowowiejski, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 345, phone 323
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii Marcin Lewandowski, Ph.D.
room 539, phone 407
mlew
Damian Zaremba, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 320, phone 330
dzaremba
3 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Karol Golasiński, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 040, phone 366
kgolasin
4 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Maria Staszczak, Eng.
specialist
room 037, phone 408
mstasz

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Michał A. Glinicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
2 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego Jacek Hoffman, Ph.D., Dr. Habil.
room 030/034, phone 236/235
jhoffman
3 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
4 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
5 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz