Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Kopeć M. Monograph of 4th European Young Engineers Conference

Preparation of abrasion resistant ceramic – intermetallics composites using sintering method with the exothermic reaction
Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology

978-83-936575-1-3
2020 102-120 english
2 Glinicki M.A. Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

978-83-01-20517-1
2019 1-374 polish
3 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Lessing P.A. Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete

High-density and radiation shielding concrete
Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, Second Edition.

978-0-08-102616-8
2019 193-228 english
4 Jaroszewski M., Ziaja J., Ranachowski P., Singh C. Engineering Magnetic, Dielectric and Microwave Properties of Ceramics and Alloys

The Development of Capacitor Materials Technology
Materials Research Forum LLC, Millersville, PA 17551, USA

978-1-64490-038-3
2019 75-88 english
5 Szymczak T., Kowalewski Z., Lasota P. Eksploatacja sprzętu wojskowego Problemy i rozwiązania

Określanie przebijalności materiałów stosowanych na osłony balistyczne przy użyciu kolumnowego młota opadowego
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa

978-83-7798-651-6
2019 I 18-28 polish
6 Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Leung C.K.Y., Olek J. Brittle Matrix Composites

IPPT PAN

978-83-65550-20-0
2019 12 1-260 english
7 Glinicki M.A., Brandt A.M., Dąbrowski M., Gibas K., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Garbacik A., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G. Wytyczne techniczne i kryteria oceny betonów osłonowych w zależności od ich umiejscowienia w konstrukcji narażonej na promieniowanie jonizujące

IPPT PAN

978-83-65550-07-1
2018 1-38 polish
8 Ustrzycka A., Szuwalski K., Kowalewski Z.L. Advances in Mechanics of Materials and Structural Analysis

Optimal Design of Disks Under Large Creep Deformation
Springer International Publishing

978-3-319-70562-0
2018 80 387-418 english
9 Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z. Monografie, Studia, Rozprawy, Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej

Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-65719-32-4
2018 134-142 polish
10 Kowalewski Z. 60 Lat Polskiego Towarzystwa Mechniki Teoretycznej I Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w pierwszej dekadzie po pięćdziesiątce
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warszawa

978-83-932107-9-4
2018 13-46 polish
11 Kowalewski Z. 60 Lat Polskiego Towarzystwa Mechniki Teoretycznej I Stosowanej

Sylwetki przewodniczących Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warszawa

978-83-932107-9-4
2018 67-107 polish
12 Ranachowski Z. The Fabrication, Testing and Application of Fibre Cement Boards

Fibre cement boards testing, mechanical properties of FCB
Cambridge Scholars Publishing

1-5275-0576-6, 978-1-5275-05
2018 41-88 english
13 Kowalewski Z.L., Ustrzycka A. Encyclopedia of Continuum Mechanics

Creep Deformation
Springer

978-3-662-55770-9
2018 1 1-10 english
14 Szuwalski K., Ustrzycka A. Encyclopedia of Continuum Mechanics

Creep in Structures
Springer

978-3-662-55770-9
2018 1 1-11 english
15 Kidziński Ł., Mohanty S.P., Ong C.F., Huang Z., Zhou S., Pechenko A., Stelmaszczyk A., Jarosik P., Pavlov M., Kolesnikov S., Plis S., Chen Z., Zhang Z., Chen J., Shi J., Zheng Z., Yuan Ch., Lin Z., Michalewski H., Milos P., Osinski B., Melnik A., Schilling M., Ritter H., Carroll S.F., Hicks J., Levine S., Salathé M., Delp S. The NIPS '17 Competition: Building Intelligent Systems

Learning to Run Challenge Solutions: Adapting Reinforcement Learning Methods for Neuromusculoskeletal Environments
Springer

978-3-319-94041-0
2018 121-153 english
16 Ranachowski Z. The Fabrication, Testing and Application of Fibre Cement Boards

Cambridge Scholars Publishing

978-1-5275-0576-6
2018 1-126 english
17 Pieczyska E.A., Tobushi H. Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi

Thermomechanical Coupling and Localization Effects Examined in Shape Memory Alloys and Polymers by Fast and Sensitive Infrared Camera
Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials

978-3-319-53305-6
2017 73 173-189 english
18 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 english
19 Dunic V., Slavkovic R., Pieczyska E.A. Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices

Properties and Behavior of Shape Memory Alloys in the Scope of Biomedical and Engineering Applications
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-68024-8
2017 303-331 english
20 Mucha Z., Widłaszewski J. Monografie, studia, rozprawy

Badania kształtowania laserowego w CLTM PSk i PAN
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-65719-17-1
2017 75-97 polish
21 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Fantilli A.P. Energy efficient, sustainable building materials and products

Cement based composites with multifunctional addition of unused wool fibres
CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Warszawska 24, 31-155 Kraków

978-83-7242-966-7
2017 267-282 english
22 Radziejewska J., Skrzypek S.J. Ewaluacja naprężeń w materiałach

Stan naprężeń w warstwie wierzchniej stali laserowo stopowanej stellitem 6 i nagniatanej
Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski, Komisja Inżynierii Powierzchni PAN, Poznań

978-83-64249-50-1
2017 115-131 polish
23 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 english
24 Glinicki M.A. Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

9788389687975
2015 1-64 polish
25 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y., Lis J. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015

IPPT PAN

978-83-89687-96-8
2015 1-500 english
26 Szlagowska-Spychalska J., Kukla D., Dragan K. Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem metod modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2014 1-127 polish
27 Kowalewski Z.L., Ranachowski Z., Widłaszewski J. 39th Solid Mechanics Conference SolMech 2014, Book of Abstracts

Institute of Fundamental Technological Research PAS

2014 1 1-336 english
28 Tobushi H., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Mechanical Properties of Shape Memory Materials

Nova Science Publishers, Inc., 400 Oser Avenue, Suite 1600, Hauppauge, N.Y. 11788-3619, USA

2013 1-271 english
29 Kowalewski Z.L., Popielski P., Imiełowski S. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

978-83-7814-137-2
2013 1-178 polish
30 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y. Brittle Matrix Composites 10

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i IPPT PAN (Warszawa)

2012 1-409 english
31 Glinicki M.A. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2011 S 1-286 polish
32 Radziejewska J. Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 3 1-325 polish
33 Ranachowski P. Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 2 1-262 polish
34 Kowalewski Z.L. Podstawy Wytrzymałości Materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2010 1-376 polish
35 Brandt A.M. Cement based composites: Materials, mechanical properties and performance, 2nd ed.

Taylor & Francis Group

2009 1-535 english
36 Szelążek J. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń w szynach kolejowych

Biuro Gamma (Warszawa)

2009 1-131 polish
37 Szymczak T., Kowalewski Z.L. Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2009 1-173 polish
38 Lewandowski M. Ultrasonografia kodowana: transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym

Prace IPPT-IFTR REPORTS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-89687-52-4 ISSN 0208-5058
2009 3 1-183 polish
39 Brandt A.M., Olek J., Marshall I.H. Brittle Matrix Composites 9

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i ZTUREK (Warsaw)

2009 1-409 english
40 Pieczyska E.A. Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 3 1-214 polish
41 Kowalewski Z.L. Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2008 1-227 polish
42 Kowalewski Z.L. Współczesne badania wytrzymałościowe: kierunki i perspektywy rozwoju

Biuro Gamma (Warszawa)

2008 1-198 polish
43 Malinowski J.Z., Kowalewski Z.L., Kruszka L. Doświadczalna metoda oraz badania plastycznego płynięcia metali w zakresie bardzo wysokich prędkości odkształcenia

IPPT PAN

2007 1-88 polish
44 Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J. Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady

Biuro Gamma (Warszawa)

2007 1-208 polish
45 Kowalewski Z.L., Popielski P. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2006 1-157 polish
46 Kowalewski Z.L. Pełzanie metali. Techniki badań, mechanizmy i przykładowe wyniki

Biuro Gamma (Warszawa)

2005 1-173 polish
47 Kowalewski Z.L. Zjawisko pełzania metali, Eksperyment i modelowanie, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, Monografie

IPPT PAN, LAPROMAT (Warszawa)

2005 1-212 polish