Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Pieczyska E.A., Tobushi H. Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi

Thermomechanical Coupling and Localization Effects Examined in Shape Memory Alloys and Polymers by Fast and Sensitive Infrared Camera
Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials

978-3-319-53305-6
2017 73 173-189 english
2 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 english
3 Dunic V., Slavkovic R., Pieczyska E.A. Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices

Properties and Behavior of Shape Memory Alloys in the Scope of Biomedical and Engineering Applications
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-68024-8
2017 303-331 english
4 Mucha Z., Widłaszewski J. MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY

Badania kształtowania laserowego w CLTM PSk i PAN
Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2017

978-83-65719-17-1
2017 1-225 polish
5 Sun Q.P., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi

Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials

978-3-319-53305-6
2017 73 1-241 english
6 Pieczyska E.A., Maj M., Furuta T., Kuramoto S. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Gum Metal - unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy - extended paper
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 469-472 english
7 Kowalewski Z.L., Grzywna P., Kukla D. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Experimental attempts for creep and fatigue damage analysis of materials – state of the art and new challenges
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 17-25 english
8 Kukla D., Kowalewski Z.L. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Influence of aluminum layer thickness on the fatigue properties of super-nickel alloy and crack detection by non-destructive techniques
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 317-320 english
9 Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

An influence of notch type on material behaviour under monotonic tension
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 567-571 english
10 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 english
11 Glinicki M.A. Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

9788389687975
2015 1-64 polish
12 Kowalewski Z.L. From Creep Damage Mechanics to Homogenization Methods

Methods for Creep Rupture Analysis - Previous Attempts and New Challenges
Springer, Altenbach H., Matsuda T., Okumura D. (Eds.)

978-3-319-19439-4
2015 163-198 english
13 Kowalewski Z.L., Szymczak T., Maciejewski J. Inelastic Behavior of Materials and Structures Under Monotonic and Cyclic Loading

Experimental and Numerical Investigations of the Effects Associated to Complex Loading Combinations
Springer, Altenbach H., Brunig M. (Eds.)

978-3-319-14659-1
2015 117-142 english
14 Behnood A., Olek J., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015

Predicting compressive strength of recycled concrete aggregate using M5' model
Institute of Fundamental Technological Research, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung, J.Lis (Eds.)

978-83-89687-96-8
2015 1 381-391 english
15 Banak R., Zowczak W., Mościcki T. Monografie, Studia, Rozprawy

Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

2015 193-203 polish
16 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y., Lis J. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015

IPPT PAN (Warszawa)

978-83-89687-96-8
2015 1-500 english
17 Szlagowska-Spychalska J., Kukla D., Dragan K. Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem metod modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2014 1-127 polish
18 Kowalewski Z.L. Encyclopedia of Thermal Stresses

Thermo-creep damage in Cu/Al alloys
Springer, Dordrecht, Holland, edit. by R.B. Hetnarski, LXXXIII (11 vols.)

978-94-007-2738-0
2014 10 5558-5566 english
19 Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Nowowiejski G., Denis P. Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność

Wyniki badania betonu osłonowego z kruszywem magnetytowym
SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

978-83-61331-19-3
2014 839-850 polish
20 Kowalska D., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Chalimoniuk M., Dąbrowski M. Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność

Zastosowanie metody tomografii komputerowej CT do oceny napowietrzenia betonu
SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

978-83-61331-19-3
2014 907-918 polish
21 Lewandowski M. Computer Vision in Medical Imaging, World Scientific

Medical Ultrasound Digital Signal Processing in the GPU Computing Era
C.H. Chen

978-981-4460-93-4
2014 2 229-244 english
22 Kowalewski Z.L., Ranachowski Z., Widłaszewski J. 39th Solid Mechanics Conference SolMech 2014, Book of Abstracts

Institute of Fundamental Technological Research PAS

2014 1 1-336 english
23 Tobushi H., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Mechanical Properties of Shape Memory Materials

Nova Science Publishers, Inc., 400 Oser Avenue, Suite 1600, Hauppauge, N.Y. 11788-3619, USA

2013 1-271 english
24 Kowalewski Z.L., Popielski P., Imiełowski S. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

978-83-7814-137-2
2013 1-178 polish
25 Nowicki A., Litniewski J., Trots I., Lewandowski M. Hydroacoustics of shallow water

Encoded Ultrasound
Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2013 181-208 english
26 Lewandowski M., Walczak M., Karwat P., Nowicki A., Karłowicz P. Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne.

Wykonanie modelu i implementacja oprogramowania do ultradźwiękowego pomiaru przepływu krwi
FRK, Zabrze. Praca zbiorowa pod redakcją: Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A.

2013 3-21 polish
27 Dąbrowski M., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, Warsaw, October 15-17

Influence of aggregate type on the durability of concrete containing blended cements with calcerous fly ash
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw 2012

2012 305-314 english
28 Gibas K., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, Warsaw, October 15-17

Influence of calcerous fly ash on concrete resistance to migration of chlorides
Woodhead Publ. and IFTR, Warsaw 2012

2012 367-376 english
29 Nowowiejski G. Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność

Wpływ popiołów lotnych wapiennych na współczynnik przepuszczalności gazów i wodoszczelność betonów
SPC, Kraków

978-83-61331-17-9
2012 597-607 polish
30 Ossowski A., Dąbrowski M., Glinicki M.A., Ranachowski Z. XIX Konferencja Popioły z Energetyki, 24-26 października 2012

Właściwości termiczne twardniejących betonów z wieloskładnikowych cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów
Ekotech, Szczecin

2012 69-80 polish
31 Dąbrowski M., Gibas K., Nowowiejski G., Glinicki M.A. VII Konferencja "Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność"

Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym
SPC, Kraków

2012 483-492 polish
32 Szlagowska-Spychalska J., Dragan K., Kukla D., Spychalski W., Kurzydłowski K.J. Proc. of the 18th World Conference on Nondestructive Testing, Durban, RPA, 16-20 April, 2012

A Novel Approach For The Eddy Current Inspection Of The Aerospace Structures Based On The Signal Modeling And Signal Processing
The American Society for Nondestructive Testing ASNT

2012 1-10 english
33 Kowalewski Z.L. 4. Konf. Naukowo-Tech. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych

Miary uszkodzenia w badaniach pełzania i zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
Politechnika Gdańska

2012 1-15 polish
34 Radziejewska J. CO2 Laser - Optimisation and Application

Application of Laser-Burnishing Treatment for Improvement of Surface Layer Properties
InTech Europe

2012 9 251-274 english
35 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, October 15-17, Warsaw

Influence of blended cements on the concrete resistance to carbonation
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw

2012 125-134 english
36 Ranachowski Z., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Wołowicz J., Sobczak M., Dębowski T., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, October 15-17, Warsaw

Microhardness testing procedure applied to blended cement based matrix
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw

2012 209-222 english
37 Tasinkevych Y., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A. Acoustical Imaging

Sound Field Directivity Correction in Synthetic Aperture Algorithm for Medical Ultrasound
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 169-179 english
38 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y. Brittle Matrix Composites 10

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i IPPT PAN (Warszawa)

2012 1-409 english
39 Glinicki M.A. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2011 S 1-286 polish
40 Radziejewska J. Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 3 1-325 polish
41 Ranachowski P. Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 2 1-262 polish
42 Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia.

Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 1 81-90 polish
43 Widłaszewski J. Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics

Applications of laser forming in micro technologies
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

2011 M19 96-106 english
44 Antoszewski B., Widłaszewski J. Monografie, studia, rozprawy. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia

Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 M17 60-69 polish
45 Lewandowski M. Ultrasound Imaging

Hardware-Software Partitioning of Digital Signal Processing in Ultrasound Medical Devices a Case Study
Masayuki Tanabe

2011 1-16 english
46 Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y. Ultrasound Imaging

Synthetic Aperture Method in Ultrasound Imaging
Masayuki Tanabe

2011 37-56 english
47 Brandt A.M. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Studia z Zakresu Inżynierii
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2011 1-355 polish
48 Kowalewski Z.L. Podstawy Wytrzymałości Materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2010 1-376 polish
49 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polish
50 Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 216-245 polish
51 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Litorowicz A. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Migracja jonów chlorkowych w betonach z popiołami fluidalnymi
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 171-186 polish
52 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Kowalska D. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Odporność betonu z popiołami fluidalnmi na agresję mrozu i środków odladzających
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 187-208 polish
53 Marks M., Kasperkiewicz J. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania trwałości betonów z popiołami fluidalnymi
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 317-338 polish
54 Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Małolepszy J., Marks M., Śliwiński J., Kasperkiewicz J. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Podsumowanie i wnioski
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 339-351 polish
55 Brandt A.M. Cement based composites: Materials, mechanical properties and performance, 2nd ed.

Taylor & Francis Group

2009 1-535 english
56 Szelążek J. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń w szynach kolejowych

Biuro Gamma (Warszawa)

2009 1-131 polish
57 Szymczak T., Kowalewski Z.L. Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2009 1-173 polish
58 Lewandowski M. Ultrasonografia kodowana: transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym

Prace IPPT-IFTR REPORTS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-89687-52-4 ISSN 0208-5058
2009 3 1-183 polish
59 Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A. Brittle matrix composites 9

Application of machine learning for prediction of concrete resistance to migration of chlorides
Woodhead Publishing Ltd. (United Kingdom), IPPT PAN (Warszawa), Brandt A.M., Li V.C., Marshall I.H. (Eds.)

2009 227-236 english
60 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Concrete in aggressive aqueous environments - performance, testing and modeling

Effect of fluidized bed combustion fly ash on the chloride resistance and scaling resistance of concrete
RILEM (France), Alexander M.G., Bertron A. (Eds.)

2009 556-563 english
61 Lewicki P.P., Marzec A., Ranachowski Z. Food properties handbook

Acoustic properties of food
Taylor & Francis Group, Rahman M.Sh. (Ed.)

2009 811-838 english
62 Ranachowski P., Ranachowski Z., Rejmund F. Brittle Matrix Composites 9

Mechanical - acoustic and structural study of degradation processes in corundum ceramics and aluminous porcelain
Brandt A.M., Olek J., Marshall I.H., Woodhead Pub. Ltd. Cambridge and IFTR PAS, Warsaw

2009 201-214 english
63 Glinicki M.A., Chibowski T. Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi przemysłowe", 6.10.2009, materiały konferencyjne

Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe - obliczanie i przykłady realizacji
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

2009 41-48 polish
64 Brandt A.M., Olek J., Marshall I.H. Brittle Matrix Composites 9

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i ZTUREK (Warsaw)

2009 1-409 english
65 Pieczyska E.A. Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 3 1-214 polish
66 Kowalewski Z.L. Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2008 1-227 polish
67 Kowalewski Z.L. Współczesne badania wytrzymałościowe: kierunki i perspektywy rozwoju

Biuro Gamma (Warszawa)

2008 1-198 polish
68 Glinicki M.A. EuroCoalAsh 2008: międzynarodowa konferencja: Warszawa, 6–8 października

Effects of fluidized bed fly ash addition on the phase composition of concrete exposed to freezing and thawing
EKOTECH (Szczecin), Szczygielski T. (Red.)

2008 137-146 english
69 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Nontraditional cement & concrete III

Scaling resistance and resistivity of concretes containing fluidized bed combustion fly ash
Brno University of Technology, Bilek V., Kersner Z.

2008 348-355 english
70 Widłaszewski J. Proceedings of the IWOTE'08, International Workshop on Thermal Forming and Welding Distortion

Analysis of deformations induced by a laser beam pulse
Bremer Institute für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Strahltechnik Volume 31, BIAS Verlag, Bremen, Vollertsen F., Sakkiettibutra J. (Eds.)

2008 31 365-374 english
71 Glinicki M.A., Nowowiejski G. Dni betonu, Tradycja i nowoczesność: konferencja, Wisła, 13-15 października

Długotrwała wytrzymałość betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych
Polski Cement (Kraków), Kijowski P., Deja J. (Eds.)

978-83-61331-04-9
2008 981-992 polish
72 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Dni betonu, Tradycja i nowoczesność: konferencja, Wisła, 13-15 października

Ocena parametrów struktury napowietrzenia betonów w nawierzchniach lotniskowych
Polski Cement (Kraków), Kijowski P., Deja J. (Eds.)

978-83-61331-04-9
2008 719-727 polish
73 Wojciechowski A., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A. Innowacje w odlewnictwie

Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego
Instytut Odlewnictwa (Kraków), Sobczak J. (Ed.)

2008 2 249-257 polish
74 Ranachowski Z. Jakość i bezpieczeństwo żywności: nowoczesne metody analityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności

Emisja akustyczna w badaniach żywności
Wydawnictwo SGGW (Warszawa)

2008 157-182 polish
75 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Trwałość betonu: metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji: materiały II sympozjum naukowo-technicznego "Cement - właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17 kwietnia 2008r.]

Metody badania mrozoodporności betonu
Wydawnictwo Instytut Śląski (Opole), Sawicka V. (Ed.)

2008 161-181 polish
76 Glinicki M.A. Trwałość betonu: metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji: materiały II sympozjum naukowo-technicznego "Cement - właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17 kwietnia 2008r.]

Metody ilościowej i jakościowej oceny napowietrzenia betonu
Wydawnictwo Instytut Śląski (Opole), Sawicka V. (Ed.)

2008 141-159 polish
77 Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 301-308 polish
78 Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 325-332 polish
79 Brandt A.M. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Trwałość obiektów inżynierskich a zrównoważony rozwój
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 169-183 polish
80 Malinowski J.Z., Kowalewski Z.L., Kruszka L. Doświadczalna metoda oraz badania plastycznego płynięcia metali w zakresie bardzo wysokich prędkości odkształcenia

IPPT PAN (Warszawa)

2007 1-88 polish
81 Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J. Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady

Biuro Gamma (Warszawa)

2007 1-208 polish
82 Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I. Acoustical imaging

Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations
Springer, André M.P. et al (Eds.)

2007 28 399-407 english
83 Glinicki M.A., Litorowicz A. Adhesion in interfaces of building materials: a multi-scale approach, Advances in Materials Science and Restoration

Digital analysis of microscopic images for crack system evaluation in concrete elements
Aedificatio Publishers (Germany), Czarnecki L., Garbacz A. (Eds.)

2007 2 127-139 english
84 Glinicki M.A., Brandt A.M. High performance fiber reinforced cement composites (HPFRCC5)

Quantification of glassfibre - cement interfacial properties by SEM-based push-out test
RILEM (France), Reinhardt H.W., Naaman A.E. (Eds.)

2007 343-350 english
85 Widłaszewski J. Proceedings of the LANE 2007 (Laser Assisted Net Shape Engineering 5, International Conference

Numerical modeling of the thermal upsetting mechanism in a two-bridge actuator
Meisenbach-Verlag Bamberg, Geiger M., Otto A., Schmidt M. (Eds.)

2007 631-644 english
86 Kowalewski Z.L., Popielski P. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2006 1-157 polish
87 Nowacki W.K., Gadaj S.P., Pieczyska E.A., Tobushi H. Foundation of materials design

Thermomechanical properties of TiNi shape memory alloy
Research Signpost (India), Kurzydłowski K.J., Major B., Zięba P. (Eds.)

2006 195-240 english
88 Kowalewski Z.L. Pełzanie metali. Techniki badań, mechanizmy i przykładowe wyniki

Biuro Gamma (Warszawa)

2005 1-173 polish
89 Kowalewski Z.L. Zjawisko pełzania metali, Eksperyment i modelowanie, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, Monografie

IPPT PAN, LAPROMAT (Warszawa)

2005 1-212 polish
90 Widłaszewski J. Proceedings of the IWOTE'05, 1st International Workshop on Thermal Forming

Micro Adjustment by Thermal Upsetting. Thermal Forming
Bremer Institute für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Vollertsen F., Seefeld T. (Eds.)

2005 93-109 english
91 Widłaszewski J. Seminarium Szkoleniowe "Oceny stopnia degradacji materiałów i laserowe obróbki materiałów"

Modelowanie termo-sprężysto-plastycznych deformacji termicznego siłownika dwumostkowego
IPPT PAN, Centrum Doskonałości LAPROMAT

2005 279-310 polish