Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Opracowanie technologii wytwarzania infiltrowanych kompozytów gradientowych ceramiczno-metalowych dla zastosowań w przemyśle samochodowym Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 143, phone 212
mbasista
Jakubowska Justyna, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 145, phone 438
jjakubow
2 Mikromechanika materiałów o wysokiej wytrzymałości właściwej w zakresie dużych deformacji niesprężystych Kowalczyk-Gajewska Katarzyna, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
Frydrych Karol, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 138, phone 436
kfryd
3 Modelling of size effects in crystal plasticity Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
Lewandowski Maciej, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 140, phone 453
maclewan
4 Scalable computational methods for fluid-structure interaction problems Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
Wichrowski Michał, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 138, phone 436
mwichro

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Kowalczyk-Gajewska Katarzyna, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
2 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Assoc. Prof. Kucharski Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
3 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
4 Multiscale modelling of contact interactions Prof. Stupkiewicz Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie