Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Kowalczyk-Gajewska K. Encyclopedia of Continuum Mechanics

Micromechanics of Creep
Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature

978-3-662-53605-6
2019 1-15 english
2 Jain A., Roszkiewicz A., Nasalski W. A note on optical materials for photolithography applications

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-65550-17-0
2018 3 1-41 english
3 Kurp P., Widłaszewski J., Mucha Z. Monografie, Studia, Rozprawy, Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej

Laserowo-mechaniczne formowanie elementów cienkościennych
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-65719-32-4
2018 134-142 polish
4 Jarząbek D. The Fabrication, Testing and Application of Fibre Cement Boards

Application of advanced optical microscopy Examples of application of scanning electron microscopy (SEM) X-ray microtomography (micro-CT) application in visualization of the fibre distribution and crack detection
Cambridge Scholars Publishing

978-1-5275-0576-6
2018 89-107 english
5 Stupkiewicz S. Contact Modeling for Solids and Particles

Finite Wear and Soft Elasto-Hydrodynamic Lubrication: Beyond the Classical Frictional Contact of Soft Solids
Springer

978-3-319-90154-1
2018 585 125-176 english
6 Wiśniewski K., Burczyński T., Błachowski B., Nowak M., Tauzowski P. 41st Solid Mechanics conference, Book of Abstracts

IPPT PAN

978-83-65550-13-2
2018 1-538 english
7 Jarząbek D., Michałowski M. Characterization of Polymeric Biomaterials

Surface mechanical properties
Woodhead Publishing (an imprint of Elsevier), United Kingdom

978-0-08-100737-2, 978-0-08-1007
2017 255-279 english
8 Mucha Z., Widłaszewski J. Monografie, studia, rozprawy

Badania kształtowania laserowego w CLTM PSk i PAN
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-65719-17-1
2017 75-97 polish
9 Podgórski J., Błazik-Borowa E., Bec J., Burczyński T., Kuczma M., Latalski J., Warmiński J. Computer Methods in Mechanics

AIP Publishing

978-0-7354-1614-7
2017 1922 1-830 english
10 Jarząbek D.M., Dera W. Ceramic Matrix Materials - Materials, Manufacturing and Engineering, Series: Advanced Composites

The measurement of mechanical properties of interfaces in ceramic composites
Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Printed in Germany

978-3-11-035284-9
2016 5 77-108 english
11 Ostrowska-Maciejewska J., Kowalczyk-Gajewska K. Rachunek tensorowy w mechanice ośrodków ciągłych, Biblioteka Mechaniki Stosowanej. Seria A: Monografie

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2013 1-397 polish
12 Białas M. Mechanical modelling of thin films; Stress evolution, degradation, characterization

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2012 1 1-238 english
13 Kowalczyk-Gajewska K. Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 1 1-299 english
14 Maciejewski J. Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 1 1-262 polish
15 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics

Springer

2007 30 1-196 english
16 Oliferuk W. Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń

Biuro Gamma (Warszawa)

2007 1-96 polish
17 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 2 1-244 english
18 Petryk H. Material Instabilities in Elastic and Plastic Solids

Theory of Material Instability in Incrementally Nonlinear Plasticity
CISM Courses and Lectures, Springer, Vienna

978-3-211-83328-5
2000 414 261-331 english
19 Petryk H. Non-Equilibrium Thermodynamics with Application to Solids

Stability and Constitutive Inequalities in Plasticity
CISM Courses and Lectures, Muschik W. (eds), Springer, Vienna

978-3-211-82453-5
1993 336 259-329 french
20 Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z. Mechanika skał i gruntów

PWN, Seria Mechanika Techniczna, t. 7

8301015101
1982 1-573 english