Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Mróz Z. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering

Strength Theories
Elsevier B.V. (Update of Mróz Z., Comprehensive Structural Integrity, 2.01 - Strength Theories, Elsevier B.V., 2: Fundamental Theories and Mechanisms of Failure, pp.1-46, 2003)

978-0-12-803581-8
2017 1-46 english
2 Jarząbek D., Michałowski M. Characterization of Polymeric Biomaterials

Surface mechanical properties
Woodhead Publishing (an imprint of Elsevier), United Kingdom

978-0-08-100737-2 (print), 978-0-08-1007
2017 255-279 english
3 Mucha Z., Widłaszewski J. MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY

Badania kształtowania laserowego w CLTM PSk i PAN
Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2017

978-83-65719-17-1
2017 1-225 polish
4 Podgórski J., Błazik Borowa E., Bec J., Burczyński T., Kuczma M., Latalski J., Warmiński J. Computer Methods in Mechanics

AIP Publishing

978-0-7354-1614-7
2017 1922 - english
5 Páczelt I., Baksa A., Mróz Z. Mathematical Modeling and Optimization of Complex Structures, Computational Methods in Applied Sciences

Contact Optimization Problems for Stationary and Sliding Conditions
Springer

978-3-319-23563-9
2016 40 281-312 english
6 Pieczyska E.A., Maj M., Furuta T., Kuramoto S. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Gum Metal - unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy - extended paper
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 469-472 english
7 Jarząbek D.M., Dera W. Ceramic Matrix Materials - Materials, Manufacturing and Engineering, Series: Advanced Composites

The measurement of mechanical properties of interfaces in ceramic composites
Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Printed in Germany

978-3-11-035284-9
2016 5 77-108 english
8 Banak R., Mościcki T., Tofil S., Antoszewski B. Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii Materiałowej, MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY

Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych w silnikach na biopaliwo
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-63792-55-8
2016 22-33 polish
9 Kowalewski Z.L., Szymczak T., Maciejewski J. Inelastic Behavior of Materials and Structures Under Monotonic and Cyclic Loading

Experimental and Numerical Investigations of the Effects Associated to Complex Loading Combinations
Springer, Altenbach H., Brunig M. (Eds.)

978-3-319-14659-1
2015 117-142 english
10 Banak R., Zowczak W., Mościcki T. Monografie, Studia, Rozprawy

Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

2015 193-203 polish
11 Kowalczyk-Gajewska K. Encyclopedia of Thermal Stresses

Thermoplasticity of Polycrystals
Springer, Dordrecht, Holland, edit. by R.B. Hetnarski, LXXXIII (11 vols.)

978-94-007-2738-0
2014 11 6064-6079 english
12 Pęcherski R.B., Nalepka K., Frąś T., Nowak M. Constitutive Relations under Impact Loadings. Experiments, Theoretical and Numerical Aspects

Inelastic Flow and Failure of Metallic Solids. Material Effort: Study Across Scales
Springer, CISM, Udine, T. Łodygowski, A. Rusinek (Eds.)

2014 552 245-285 english
13 Dems K., Mróz Z. Encyclopedia of Thermal Stresses

Sensitivity Analysis for Thermoelastic State Fields
Springer, Dordrecht, Holland, edit. by R.B. Hetnarski, LXXXIII (11 vols.)

978-94-007-2738-0
2014 4290-4300 english
14 Ostrowska-Maciejewska J., Kowalczyk-Gajewska K. Rachunek tensorowy w mechanice ośrodków ciągłych, Biblioteka Mechaniki Stosowanej. Seria A: Monografie

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2013 1-397 polish
15 Białas M. Mechanical modelling of thin films; Stress evolution, degradation, characterization

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2012 1 1-238 english
16 Maciejewski J., Białas M., Mróz Z. 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sc. and Engng. (ECCOMAS 2012), September 10-14, 2012, Vienna, Austria

Modelling of contact interface oxidation process at asperity scale
University of Vienna, Austria

2012 1-8 english
17 Kowalczyk-Gajewska K. Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 1 1-299 english
18 Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia.

Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 1 81-90 polish
19 Mróz Z., Maciejewski J. Bifurcations, Instabilities and Degradations in Geomaterials

Critical Plane Approach to Analysis of Failure Criteria for Anisotropic Geomaterials
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2011 69-89 english
20 Maciejewski J., Mróz Z. Bifurcations, Instabilities and Degradations in Geomaterials

Analysis of Deformation and Damage Processes in Soil-Tool Interaction Problems
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2011 325-345 english
21 Antoszewski B., Widłaszewski J. Monografie, studia, rozprawy. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia

Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 M17 60-69 polish
22 Perzyna P., Nowak Z. Mathematical methods in continuum mechanics

The identification procedure for the constitutive model of elasto-viscoplasticity describing the behaviour of nanocrystalline iron during quasistatic and dynamic loading processes
Technical University of Łódź, K. Wilmański, B. Michalak, J. Jędrysiak (Eds.)

2011 63-88 english
23 Perzyna P. Damage Mechanics and Micromechanics of Localized Fracture Phenomena in Inelastic Solids

Application of the Thermodynamical Theory of Elasto-Viscoplasticity in Modern Manufacturing Processes
Springer, CISM Courses and Lectures (ed. George Z. Voyiadjis)

2011 525 227-376 english
24 Sobczyk K. Polskie i światowe osiągnięcia nauki: Nauki Techniczne

Mechanika stochastyczna: Geneza, modele, zastosowania
Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego

2010 2 429-462 polish
25 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polish
26 Pęcherski R.B., Nowacki W.K., Nowak Z., Perzyna P. Workshop in Memory of Prof. J.R. Klepaczko: Dynamic Behaviour of Materials

Effect of strain rate on ductile fracture. A new methodology
LPMM, Metz, Rusinek A., Chevrier P. (Eds.)

2009 65-73 english
27 Petryk H., Stupkiewicz S. Workshop in Memory of Prof. J.R. Klepaczko: Dynamic Behaviour of Materials

Modelling of strain hardening and grain refinement during severe plastic deformation
LPMM, Metz, Rusinek A., Chevrier P. (Eds.)

2009 43-50 english
28 Maciejewski J. Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 1 1-262 polish
29 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics

Springer

2007 30 1-196 english
30 Oliferuk W. Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń

Biuro Gamma (Warszawa)

2007 1-96 polish
31 Korelc J., Lengiewicz J., Stupkiewicz S. Analysis and simulation of contact problems, Lecture notes in applied and computational mechanics

A study of symbolic description, numerical efficiency and accuracy of 2D and 3D contact formulations
Springer, Wriggers P., Nackenhorst U. (Eds.)

2006 27 111-118 english
32 Lengiewicz J., Stupkiewicz S., Korelc J., Rodic T. Analysis and simulation of contact problems, Lecture notes in applied and computational mechanics

DDM-based sensitivity analysis and optimization for smooth contact formulations
Springer, Wriggers P., Nackenhorst U. (Eds.)

2006 27 79-86 english
33 Stupkiewicz S., Sadowski P. Analysis and simulation of contact problems, Lecture notes in applied and computational mechanics

Micromechanical analysis of deformation and temperature inhomogeneities within rough contact layers
Springer, Wriggers P., Nackenhorst U. (Eds.)

2006 27 325-332 english
34 Nowacki W.K., Gadaj S.P., Pieczyska E.A., Tobushi H. Foundation of materials design

Thermomechanical properties of TiNi shape memory alloy
Research Signpost (India), Kurzydłowski K.J., Major B., Zięba P. (Eds.)

2006 195-240 english
35 Petryk H., Stupkiewicz S., Maciejewski G. IUTAM Symposium on size effects on material and structural behaviour at micron- and nano-scales

Modelling of austenite/martensite laminates with interfacial energy effect
Springer, Tong P., Sun Q.P. (Eds.)

2006 151-162 english
36 Petryk H., Stupkiewicz S., Maciejewski G. Proceedings IUTAM Symp. on Size Effects on Material and Structural Behaviour at Micron- and Nano-scales

Modeling of austenite/martensite laminates with interfacial energy effect
Springer

2006 151-162 english
37 Stupkiewicz S. Micromechanics of contact and interphase layers, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 2 1-244 english
38 Sobczyk K. Mechanics of the 21st Century, Proceedings of the 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, 15-21 August 2004

Stochastic Dynamics of Engineering Systems
Springer, Gutkowski W., Kowalewski T.A. (Eds.)

2005 19-60 english
39 Białas M., Mróz Z. Multiscale modelling of damage and fracture processes in composite materials, Series: CISM International Centre for Mechanical Sciences

Damage models at material interfaces
Springer, Sadowski T. (Ed.)

2005 474 213-270 english
40 Mróz Z., Dems K. Parameter Identification of Materials and Structures, CISM International Centre for Mechanical Sciences

Identification of damage in beam and plate structures using parameter dependent modal changes and thermographic methods
Springer, Mróz Z., Stavroulakis G.E. (Eds.)

2005 469 95-139 english
41 Mróz Z. Comprehensive Structural Integrity

2.01 - Strength Theories
Elsevier B.V.

978-0-08-043749-1
2003 2: Fundamental Theories and Mechanisms of Failure 1-46 english
42 Mróz Z., Białas M. IUTAM Symposium on Analytical and Computational Fracture Mechanics of Non-Homogeneous Materials

Modeling of Progressive Interface Failure Under Monotonic and Cyclic Loading
Springer, Dordrecht, series Solid Mechanics and its Applications

2002 97 211-222 english
43 Sadowski T., Samborski S., Mróz Z. IUTAM Symposium on Analytical and Computational Fracture Mechanics of Non-Homogeneous Materials

Gradual Degradation of Initially Porous Polycrystalline Ceramics Subjected to Quasi-Static Tension
Springer, Dordrecht, series Solid Mechanics and its Applications

2002 97 401-405 english
44 Stupkiewicz S., Mróz Z. Contact Mechanics

Phenomenological Model of Friction Accounting for Subsurface Plastic Deformation in Metal Forming
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and Its Applications

978-90-481-6099-0
2002 103 179-186 english
45 Mróz Z. Friction and Instabilities

Contact Friction Models and Stability Problems
Springer Vienna, series International Centre for Mechanical Sciences

978-3-211-83695-8
2002 457 179-232 english
46 Mróz Z., Stupkiewicz S. IUTAM Symposium on Micro- and Macrostructural Aspects of Thermoplasticity

Thermoplastic Deformation at Interfaces in Metal Forming Processes
Kluwer Academic Publishers, series Solid Mechanics and its Applications

978-0-7923-5265-5
1999 62 489-498 english
47 Mróz Z., Seweryn A. Damage Mechanics in Engineering Materials

Damage evolution rule for multiaxial variable loading
Elsevier, series Studies in Applied Mechanics

978-0-08-043322-6
1998 46 145-162 english
48 Perzyna P. Damage Mechanics in Engineering Materials

Dynamic localized fracture in inelastic solids
Elsevier B.V., series Studies in Applied Mechanics

978-0-08-043322-6
1998 46 183-202 english
49 Mróz Z. IUTAM Symposium on Mechanics of Granular and Porous Materials

Constitutive Modelling of Response of Granular Interface Layers
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and its Applications

978-94-010-6324-1
1997 53 69-82 english
50 Mróz Z., Rodzik P. Inelastic Behaviour of Structures under Variable Loads

The Modified Multisurface Hardening Model and its Application to Cyclic Loading Problems
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and Its Applications

978-94-010-4120-1
1995 36 3-18 english
51 Mróz Z., Stupkiewicz S. IUTAM Symposium on Microstructure-Property Interactions in Composite Materials

Hysteretic Effects and Progressive Delamination at Composite Interfaces
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and its Applications

978-94-010-4031-0
1995 37 247-264 english
52 Mróz Z., Piekarski J. Advances in Structural Optimization

First and Second Order Design Sensitivity at a Bifurcation Point
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and Its Applications

978-94-010-4203-1
1995 25 349-380 english
53 Mróz Z., Weichert D., Dorosz S. Inelastic Behaviour of Structures under Variable Loads

Kluwer Academic Publishers, series Solid Mechanics and its Applications

978-94-010-4120-1
1995 36 1-502 english
54 Mróz Z. Optimization of Large Structural Systems

Design sensitivity of critical loads and vibration frequencies of nonlinear structures
Springer Netherlands, NATO ASI Series E: Applied Sciences

978-94-010-9579-2
1993 231 455-476 english
55 Mróz Z., Dems K. Optimal Design with Advanced Materials

Discrete and continuous reinforcement of materials and structures
Elsevier B.V.

978-0-444-89869-2
1993 383-405 english
56 Siemaszko A., Mróz Z. Progress in Structural Engineering

Optimal Plastic Design of Imperfect Frame Structures
Springer Netherlands, series Solid Mechanics and Its Applications

978-94-010-5604-5
1991 10 353-370 english
57 Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z. Rock and Soil Mechanics

PWN, Elsevier Science, series Geotechnical Engineering and Engineering Geology

9780444596987
1989 48 1-720 english
58 Mróz Z., Haftka R.T. Buckling of Structures

Sensitivity of Buckling Loads and Vibration Frequencies of Plates
Elsevier, series Studies in Applied Mechanics

978-0-444-70474-0
1988 19 255-266 english
59 Holnicki-Szulc J., Mróz Z. Structural Control

Active Control of Stresses and Deflections of Elastic Structures by Means of Imposed Distortions
Springer Netherlands

978-94-010-8075-0
1987 297-317 english
60 Mróz Z. The Optimum Shape

Variational Approach to Shape Sensitivity Analysis and Optimal Design
Springer US, Part of the series General Motors Research Laboratories Symposia Series

978-1-4615-9485-7
1986 79-110 english
61 Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z. Mechanika skał i gruntów

PWN, Seria Mechanika Techniczna, t. 7

8301015101
1982 1-573 english
62 Pietruszczak S., Mróz Z. Mechanical Behavior of Anisotropic Solids / Comportment Méchanique des Solides Anisotropes

Description of Anisotropic Consolidation of Clays
Springer Netherlands

978-94-009-6829-5
1982 597-622 english
63 Perzyna P. Advances in Applied Mechanics

Fundamental Problems in Viscoplasticity
Elsevier B.V., G.G. Chernyi, H.L. Dryden, P. Germain, L. Howarth, W. Olszak, W. Prager, R.F. Probstein, H. Ziegler (Eds.)

978-0-12-002009-6
1966 9 243-377 english