Habilitations:

No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Marcin Białas 2013-01-31 Mechanical Modelling of Thin Films Mechanics prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
2 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska 2012-05-31 Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength Mechanics prof. Piotr Perzyna, prof. Błażej Skoczeń, prof. Andrzej Tylikowski, prof. Andrzej Seweryn
3 Grzegorz Maciejewski 2012-11-29 Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali Mechanics prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska, prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Piotr Perzyna - IPPT PAN w Warszawie
4 Elżbieta Alicja Pieczyska 2010-01-28 Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu Mechanics Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz, Prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer, Prof. dr hab. Andrzej Ziabicki
5 Jan Maciejewski 2009-09-24 Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe Mechanics Prof. Andrzej Drescher, Prof. Dionizy Dudek, Prof. Gwidon Szefer, Dr hab. Danuta Leśniewska
6 Zdzisław Nowak 2007-10-25 Metoda identyfikacji w mechanice materiałów ciągliwych z uszkodzeniami. Mechanics Prof. Maciej Pietrzyk, Prof. Jacek Skrzypek, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Andrzej Seweryn
7 Stanisław Stupkiewicz 2006-10-26 Micromechanics of contact and interphase layers Mechanics Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Bogdan Raniecki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Andrzej Tylikowski

POWERED_BY_S