Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Marcin Nowak Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalem Mechanics dr hab. Zdzisław Nowak prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Piotr Fedeliński, prof. Politechniki Śląskiej 2015
2 Teresa Frąś Modélisation de la surface d'écoulement des matériaux incluant l'anisotropie initiale et l'effet différentiel des contraintes, approche expérimentale et numérique Mechanics prof. M. Alexis Rusinek (Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz), prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) prof. Nadia Bahlouli (ICube, Université de Strasbourg), prof. Patricia Verleysen (DMSE, Université de Gand) 2013
3 Olga Wysocka-Fotek Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni Material engineering prof. dr hab. Wiera Oliferuk prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 2012
4 Neonila Levintant-Zayonts Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTi Construction and machines utilization dr hab. inż. Stanisław Kucharski prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, dr hab. Jerzy Żuk 2011
5 Michał Kursa Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energii Mechanics prof. dr hab. Henryk Petryk prof. dr hab. Paweł Dłużewski, prof. dr hab. Tomasz Łodygowski 2010
6 Jakub Lengiewicz Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem Mechanics dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Krzysztof Dems, dr hab. Piotr Kowalczyk 2009
7 Przemysław Sadowski Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznej Mechanics dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Piotr Furmański, dr hab. Stanisław Kucharski 2009
8 Witold Węglewski Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową Mechanics dr hab. Michał Basista dr hab. Dariusz Gawin, dr hab. Jerzy Pamin 2009
9 Michał Maj Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach Material engineering dr hab. Wiera Oliferuk dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski 2007