Aparatus:

No. Name Year of production Room Contact
1. Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj
2. Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
3. Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
4. Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Bochenek Kamil, M.Sc., Eng.
(022) 8261281 w.438
kboch
5. Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Bochenek Kamil, M.Sc., Eng.
(022) 8261281 w.438
kboch
6. Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
7. Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
8. Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
9. Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
10. Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Assoc. Prof. Basista Michał, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.212
mbasista
11. Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Assoc. Prof. Kucharski Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
12. Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Assoc. Prof. Kucharski Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
13. Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj
14. Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj
15. System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj
16. System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -1/23 Prof. Pęcherski Ryszard, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.210
rpecher
17. Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
18. Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
19. Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
20. Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj
21. Gładkościomierz typ 5M-120 1981 - 1/21 Assoc. Prof. Kucharski Stanisław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
22. "AGA" Termowizja 1981 215 Maj Michał, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.177
mimaj