Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Kleiber M., Taczała M., Buczkowski R. Advances in Computational Plasticity

Elasto-Plastic Response of Thick Plates Built in Functionally Graded Material Using the Third Order Plate Theory
Springer International Publishing

978-3-319-60885-3
2018 185-199 english
2 Meissner M. Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej

Accuracy assessment of sound burst reproduction in small rectangular rooms
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Krakowski

978–83–61402–39–8
2018 7-19 english
3 Wiśniewski K., Burczyński T., Błachowski B., Nowak M., Tauzowski P. 41st Solid Mechanics conference, Book of Abstracts

IPPT PAN

978-83-65550-13-2
2018 1-538 english
4 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Building Envelope

Springer

978-981-10-1390-4
2017 1-124 english
5 Meissner M., Zieliński T. Postępy Akustyki 2017

Shape optimization of rectangular rooms for improving sound quality at low frequencies
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Górnośląski

978-83-921663-7-5
2017 461-472 english
6 Suwała G. Nieparametryczna metoda zmian masy i sztywności konstrukcji

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-65550-03-3
2016 4/2016 1-162 polish
7 Wiszowaty R. Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorbenów energii uderzenia

IPPT PAN

978-83-65550-01-9
2016 3/2016 1-188 polish
8 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Architectural & Urban Layout

Springer

978-981-10-1105-4
2016 1-105 english
9 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Extremely Modular Systems

Springer

978-981-10-1108-5
2016 1-121 english
10 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Improving acoustics of hard-walled rectangular room by ceiling treatment with absorbing material
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 413-424 english
11 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Wave-based method for simulating small room acoustics
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 425-436 english
12 Bajer C.I., Dyniewicz B., Pisarski D., Bajkowski J.M. Vibration control with smart materials

IPPT PAN

978-83-89687-92-0
2015 1-240 english
13 Ziółkowski A. Pseudoelasticity of Shape Memory Alloys - Theory and Experimental Studies

Butterworth-Heinemann, Elsevier

9780128016978
2015 1-270 english
14 Buczkowski R., Kleiber M. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych

Wydawnictwo Naukowe PWN

978-83-01-17796-6
2014 1-214 polish
15 Jankowski Ł. Dynamic load identification for structural health monitoring, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2013 1-280 english
16 Bajer C.I., Dyniewicz B. Numerical analysis of vibrations of structures under moving inertial load

Springer

2012 1-294 english
17 Walerian E. To live in better environment

Wydawnictwa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2011 1-188 english
18 Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R., Gnatowski M., Mokrzycki W., Szklarski J. Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

2011 1-263 polish
19 Bajer C.I. Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji, Biblioteka Mechaniki Stosowanej

IPPT PAN

2009 1-292 polish
20 Siemiątkowska B. Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórkowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2009 1-144 polish
21 Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Wiley

978-0-470-05846-6
2008 1-350 english
22 Kossecka E., Gawin D., inni Program komputerowy WUFI i jego zastosowanie w analizach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, Gawin D., Kossecka E. (Red.)

2007 1-160 polish
23 Siemiątkowska B., Quoc Thanh Ngu Yen Java: podstawy oprogramowania

Oficyna Wydawnicza WIT (Warszawa)

2006 1-190 polish
24 Jędrzejuk H. Optymalizacja osiedli mieszkaniowych

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2006 1-224 polish
25 Chwieduk D., Pomierny W., Zawidzki M., Pietruszko S. Podstawy energetyki słonecznej

Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES

2006 1-74 polish
26 Ziółkowski A. Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu - badania doświadczalne i opis teoretyczny, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 6 1-200 polish
27 Graczykowski C., Heinonen J. Adaptive Inflatable Structures for protecting wind turbines against ship collisions

VTT Working Papers 59

2006 1-127 english
28 Jankowski Ł. Modelling and simulation of light propagation in non-aged and aged step-index polymer optical fibres

Wirtschaftsverlag NW Verlag für Neue Wissenschaft

2005 1-137 english