Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Suwała G. Nieparametryczna metoda zmian masy i sztywności konstrukcji

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-65550-03-3
2016 4/2016 1-162 polish
2 Wiszowaty R. Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorbenów energii uderzenia

IPPT PAN

978-83-65550-01-9
2016 3/2016 1-188 polish
3 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Improving acoustics of hard-walled rectangular room by ceiling treatment with absorbing material
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 413-424 english
4 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Wave-based method for simulating small room acoustics
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 425-436 english
5 Bajer C.I., Dyniewicz B., Pisarski D., Bajkowski J.M. Vibration control with smart materials

IPPT PAN

978-83-89687-92-0
2015 1-240 english
6 Ziółkowski A. Pseudoelasticity of Shape Memory Alloys - Theory and Experimental Studies

Butterworth-Heinemann, Elsevier

9780128016978
2015 1-270 english
7 Skłodowski M. System Wartościowania Dziedzictwa: Stan badań i problemy

Przykłady Analizy Wielokryterialnej w Ocenie Wartości i Ochronie Dziedzictwa Kultury
Politechnika Lubelska. Polski Komitet Narodowy ICOMOS

978-83-7947-102-7
2015 209-240 polish
8 Meissner M. Progress of Acoustics

Numerical Analysis of Sound Decay Process in Acoustically Coupled Spaces
Polskie Towarzystwo Akustyczne

978-83-921663-6-8
2015 497-508 english
9 Szolc T., Falkowski K. Mechanisms and Machine Science

Dynamic analysis of the high-speed flexible rotors supported on the electrodynamic passive magnetic bearings
Springer International Publishing

978-3-319-06589-2
2015 21 1489-1500 english
10 Konowrocki R., Bogacz R., Kukulski J., Walczak S. Selected Dynamical Problems in Mechanical Systems

Experimental and Numerical Investigation of Oscillations in a Brake System
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

978-83-7814-282-9
2014 75-84 english
11 Skłodowski M., Pawłowski P., Górecka K. Computer Vision and Graphics, ICCVG 2014

Geometrical Models of Old Curvilinear Paintings
Springer Verlag

2014 LNCS 578-585 english
12 Skłodowski M., Pawłowski P. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

System monitorowania konstrukcji stadionu
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 197-207 polish
13 Jankowski Ł., Holnicki-Szulc J., Świercz A., Mróz M., Kołakowski P. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

Numeryczne metody identyfikacji parametrów konstrukcji
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 109-159 polish
14 Sekuła K., Pawłowski P., Sala D., Kołakowski P., Świercz A., Wiącek D. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

Dynamiczna waga drogowa
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 21-54 polish
15 Kołakowski P., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

Dynamiczna waga kolejowa
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 55-84 polish
16 Kołakowski P., Mróz A., Orłowska A., Pawłowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A., Wiącek D., Wójcicki P. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

System monitorowania stalowego mostu kolejowego
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 85-108 polish
17 Holnicki-Szulc J., Kokot M., Kołakowski P. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

System identyfikacji spękań w konstrukcjach betonowy
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 160-188 polish
18 Graczykowski C., Knor G., Kołakowski P., Mikułowski G., Orłowska A., Pawłowski P., Skłodowski M., Świercz A., Wiszowaty R., Zieliński T. Monitorowanie obciążeń i stanu technicznego konstrukcji mostowych

Wybrane zagadnienia monitorowania
IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-88-3
2014 189-236 polish
19 Zieliński T. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

Microstructure-based modelling of sound absorption in rigid porous media
IPPT Reports on Fundamental Technological Research, Postek E., Kowalewski T.A. (Eds.)

978-83-89687-91-3
2014 106-111 english
20 Chikahiro Y., Ario I., Nakazawa M., Ono S., Holnicki-Szulc J., Pawłowski P., Graczykowski C. Mobile and Rapidly Assembled Structures IV

An Experimental Study On The Design Method Of A Real-sized Mobile Bridge For A Moving Vehicle
N. De Temmerman,Vrije, C.A. Brebbia, WITPress

2014 93-106 english
21 Pręgowska A., Szolc T., Pochanke A., Konowrocki R. Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques

Modeling and dynamic analysis of the precise electromechanical systems driven by the stepping motors
Springer International Publishing, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing

978-3-319-05352-3
2014 267, Part I 205-215 english
22 Jankowski Ł. Dynamic load identification for structural health monitoring, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2013 1-280 english
23 Kwaśniewski L., Ziółkowski A., Wójcik-Grząba I. Mechanics of Materials

Snap Back and Load Drop Phenomenon in Axially Compressed Elasto-Plastic Columns
Warsaw University of Technology Publishing House

978-83-7814-170-9
2013 31-50 english
24 Wiszowaty R., Biczyk J., Graczykowski C., Mikułowski G. New Trends in Smart Technologies

Method of impact energy dissipation by the use of the pneumatic impact absorber with a piezo-valve
Fraunhofer Verlag

978-3-8396-0577-6
2013 223-230 english
25 Bajer C.I., Dyniewicz B. Numerical analysis of vibrations of structures under moving inertial load

Springer

2012 1-294 english
26 Skłodowski M., Akerboom J. Archaeologica Hereditas. Zapobiegawcza konserwacja środowiska

Monumentenwacht – efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej
Fundacja Archeologiczna

978-83-932546-5-1
2012 1 91-97 polish
27 Bajer C., Myśliński A., Żochowski A., Dyniewicz B. Interactive computer environment for solving optimal problems-IDOS

Optimal control problems described by PDEs.
Springer

978-3-642-29547-8
2012 101-123 english
28 Bajer C., Myśliński A., Żochowski A., Dyniewicz B., Pisarski D. Interactive computer environment for solving optimal problems-IDOS

Solving optimal control problems described by PDEs
Ed. R. Pytlak

978-83-7798-044-6
2012 347-394 english
29 Walerian E. To live in better environment

Wydawnictwa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2011 1-188 english
30 Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R., Gnatowski M., Mokrzycki W., Szklarski J. Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

2011 1-263 polish
31 Jędrzejuk H., Marks W. Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia

O optymalizacji wielokryterialnej budynków
Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

2011 11-33 polish
32 Jędrzejuk H. Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia

Przegląd zagadnień związanych z optymalizacją w budownictwie mieszkaniowym
Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

2011 35-54 polish
33 Walerian E. Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia

Akustyka w przyjaznym środowisku
Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

2011 55-94 polish
34 Jędrzejuk H., Kowalewski P. Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia

Projektowanie zewnętrznych przegród pełnych z uwzględnieniem aktualnych wymagań ochrony cieplnej oraz warunków wilgotnościowych w budynkach mieszkalnych. Wybrane aspekty
Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

2011 201-224 polish
35 Kosny J., Kossecka E., Yarbrough D. Thermal Conductivity 30 / Thermal Expansion 80 Joint Conferences

Use of a Heat Flow Meter to Determine Active PCM Content in an Insulation
DEStech Publications, Inc., Daniela S. Gaal, Peter S. Gaal (Eds.)

2010 642-650 english
36 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polish
37 Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 216-245 polish
38 Siemiątkowska B., Borkowski A. Inteligencja wokół nas: współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń

Nawigacja
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

2010 220-260 polish
39 Bajer C.I. Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji, Biblioteka Mechaniki Stosowanej

IPPT PAN (Warszawa)

2009 1-292 polish
40 Siemiątkowska B. Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórkowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2009 1-144 polish
41 Pisarski D., Bajer C.I. Theoretical Foundations of Civil Engineering: XVII Polish-Ukraïnian-Lithuanian Transactions

Active Suspension Control of 1D Continuum under a Travelling Load
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, red. nauk.: Wacław Szcześniak, Artur Zbiciak

9788372076830
2009 273-278 english
42 Szolc T. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Fundamentals of hybrid modeling of cracked shafts of rotor machines
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 137-146 english
43 Szolc T. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Exemplary responses of the Monte Carlo simulations used for crack diagnostics
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 147-160 english
44 Szolc T., Tauzowski P., Stocki R., Knabel J. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Stochastic approach of crack parameters identification of rotor shaft machines be means of Monte Carlo sampling
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 161-178 english
45 Stocki R., Tauzowski P., Knabel J., Szolc T. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Identification methods of crack parameters of rotor shaft machines monitored on-line applied to analysis of steam turbogenerator
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 179-192 english
46 Sosnowski W., Szolc T., Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Attempts of durability assessment of cracked rotor shafts
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 193-204 english
47 Jankowski Ł., Bednarek T., Sosnowski W. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Selected topics in identification of dynamic loads
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 357-404 english
48 Kossecka E. Renewable energy: innovative technologies and new ideas

Performance analysis of the PV system and wind turbine in the Research Centre Jabłonna
Warsaw University of Technology (Warsaw), Chwieduk D., Domański R., Jaworski M. (Eds.)

2008 233-240 english
49 Meissner M. Renewable energy: innovative technologies and new ideas

Acoustics of irregular rooms in buildings: low-frequency mathematical modelling and numerical simulation
Warsaw University of Technology (Warsaw), Chwieduk D., Domański R., Jaworski M. (Eds.)

2008 265-272 english
50 Walerian E.M., Janczur R., Czechowicz M. Renewable energy: innovative technologies and new ideas

Acoustical screens as local noise protector
Warsaw University of Technology (Warsaw), Chwieduk D., Domański R., Jaworski M. (Eds.)

2008 397-404 english
51 Mróz A., Orłowska A., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Adaptive damping of vibration by the prestress accumulation/release strategy
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 251-267 english
52 Pawłowski P.K., Mikułowski G., Graczykowski C., Ostrowski M., Jankowski Ł., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Adaptive impact absorption
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 153-213 english
53 Jankowski Ł., Sekuła K., Błachowski B.D., Wikło M., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Dynamic load monitoring
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 105-151 english
54 Holnicki-Szulc J., Motylewski J., Kołakowski P. Smart technologies for safety engineering

Introduction to smart technologies
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 1-9 english
55 Zieliński T.G. Smart technologies for safety engineering

Modeling and analysis of smart technologies in vibroacoustics
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 269-321 english
56 Kołakowski P., Wikło M., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

The virtual distortion method - a versatile reanalysis tool
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 11-35 english
57 Kołakowski P., Świercz A., Orłowska A., Kokot M., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

VDM-Based health monitoring of engineering systems
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 37-103 english
58 Wikło M., Jankowski Ł., Mróz M., Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

VDM-Based remodeling of adaptive structures exposed to impact loads
Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.)

2008 215-249 english
59 Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Wiley

978-0-470-05846-6
2008 1-350 english
60 Kossecka E., Gawin D., inni Program komputerowy WUFI i jego zastosowanie w analizach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, Gawin D., Kossecka E. (Red.)

2007 1-160 polish
61 Siemiątkowska B., Quoc Thanh Ngu Yen Java: podstawy oprogramowania

Oficyna Wydawnicza WIT (Warszawa)

2006 1-190 polish
62 Jędrzejuk H. Optymalizacja osiedli mieszkaniowych

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Warszawa)

2006 1-224 polish
63 Ziółkowski A. Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu - badania doświadczalne i opis teoretyczny, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 6 1-200 polish
64 Graczykowski C., Heinonen J. Adaptive Inflatable Structures for protecting wind turbines against ship collisions

VTT Working Papers 59

2006 1-127 english
65 Olszewski M., Siemiątkowska B., Chojecki R., Trojanek P., Majchrowski M. ROMANSY 16: Robot design, dynamics and control (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

Mobile robot localization using laser range scanner and omnicamera
Springer, Zielińska T., Zieliński C. (Eds.)

2006 447-454 english
66 Borkowski A. Postępy robotyki, Systemy i współdziałanie robotów

Od nawigacji do aplikacji w robotach mobilnych
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Warszawa), Tchonia K. (Red.), Wrocław

2006 2 215-234 polish
67 Siemiątkowska B. Postępy robotyki, Systemy i współdziałanie robotów

Zastosowanie transformacji Hougha do tworzenia mapy i lokalizacji robota mobilnego
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Warszawa), Tchonia K. (Red.), Wrocław

2006 2 371-380 polish
68 Konowrocki R., Bogacz R., Bajer C.I. Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Badanie oddziaływania koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych
PTSK, PW, IPPT, Warszawa

2006 124-131 polish
69 Dyniewicz B., Bajer C.I. Theoretical Foundations of Civil Engineering: XIV Polish-Ukraïnian-Lithuanian Transactions

Moving loads – analytical and numerical approaches
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

5776388805
2006 37-48 english
70 Jankowski Ł. Modelling and simulation of light propagation in non-aged and aged step-index polymer optical fibres

Wirtschaftsverlag NW Verlag für Neue Wissenschaft

2005 1-137 english
71 Bogacz R., Dżuła S. Materiały IX Warsztatów Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej "Symulacja w badaniach i rozwoju"

Dynamical problem of an unbalanced railway wheel in rolling motion
PTSK, Bobrowski L., Tylikowski A. (Eds.)

2005 77-84 english
72 Bogacz R., Chudzikiewicz A., Frischmuth K. Materiały IX Warsztatów Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej "Symulacja w badaniach i rozwoju"

Friction, wear and heat
PTSK, Bobrowski L., Tylikowski A. (Eds.)

2005 67-76 english
73 Walczak T., Kossecka E. Fizyka budowli w teorii i praktyce

Hybrydowa instalacja solarno - wiatrowa dla energooszczędnego domu jednorodzinnego
Politechnika Łódzka (Łódź), Kubik J. (Ed.)

2005 I 338-345 polish
74 Jędrzejuk H., Marks W. Fizyka budowli w teorii i praktyce

Optymalizacja energooszczędnych osiedli – kryteria, ograniczenia, metoda rozwiązania
Politechnika Łódzka (Łódź), Kubik J. (Ed.)

2005 I 159-168 polish
75 Holnicki-Szulc J., Gierliński J.T. Structural Analysis, Design and Control by the Virtual Distortion Method

Wiley

978-0-471-95656-3
1995 1-318 english
76 Holnicki-Szulc J., Mróz Z. Structural Control

Active Control of Stresses and Deflections of Elastic Structures by Means of Imposed Distortions
Springer Netherlands

978-94-010-8075-0
1987 297-317 english