Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Pracownia Mechaniki Analitycznej i Teorii Pola

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Banach Zbigniew dr hab. profesor nadzwyczajny 115 175
Gołubowska Barbara dr starszy specjalista 117 430
Kowalczuk Wasyl dr hab. adiunkt 114 135
Larecki Wiesław dr hab. inż. adiunkt 115 175
Martens Agnieszka dr główny specjalista 117 430
Rożko Ewa dr starszy specjalista 116 433
Sławianowski Jan prof. dr hab. emeryt 114 135
Trzęsowski Andrzej dr hab. inż. emeryt 116 433
Wojnar Ryszard dr emeryt 116 433