Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Pracownia Mechaniki Analitycznej i Teorii Pola

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Banach Zbigniew dr hab. profesor instytutu 115 175
Gołubowska Barbara dr starszy specjalista 114 135
Ignaczak Józef prof. dr hab. emeryt 116 433
Kowalczuk Wasyl dr hab. adiunkt 114 135
Larecki Wiesław dr hab. inż. adiunkt 115 175
Martens Agnieszka dr główny specjalista 115 175
Rożko Ewa dr starszy specjalista 116 433
Wojnar Ryszard dr specjalista 116 433