Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Pracownia Fizyki Polimerów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Dera Wojciech mgr inż. specjalista 237 107
Frąś Leszek dr inż. specjalista 210 209
Giersig Michał prof. dr hab. profesor 227 422
Jarecki Leszek prof. dr hab. profesor 210 209
Manecka Aleksandra mgr inż. starszy specjalista 209 210
Misztal-Faraj Beata dr hab. inż. adiunkt 210 209
Nowak Zdzisław dr hab. inż. adiunkt 117 454
Pęcherski Ryszard prof. dr hab. inż. profesor 209 210