Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Pracownia Fizyki Polimerów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Dawidziuk Marek starszy laborant 233 260
Dera Wojciech mgr inż. specjalista 237 107
Dziekoński Cezary inż. laborant 237 107
Frąś Leszek mgr inż. specjalista 233 260
Jarecki Leszek prof. dr hab. profesor zwyczajny 110 209
Misztal-Faraj Beata dr hab. inż. adiunkt 110 209
Nowak Zdzisław dr hab. inż. adiunkt 238 454
Pęcherski Ryszard prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny 209 210
Ziabicki Andrzej prof. dr hab. inż. emeryt 335 209