Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Charakteryzacja tkanek na podstawie ultradźwiękowych badań ich właciwości akustycznych w zależności od temperatury Assoc. Prof. Tamara Kujawska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 519, phone 178
tkujaw
Michał Byra, Ph.D., Eng.
senior specialist
room 509, phone 414
mbyra

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. Assoc. Prof. Barbara Gambin, Ph.D., Dr. Habil.
room 222, phone 251
bgambin
2 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów Assoc. Prof. Tamara Kujawska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 519, phone 178
tkujaw
3 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
4 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do oceny głębokości penetracji nowotworowych zmian skórnych i ograniczenia ilości biopsji Prof. Jerzy Litniewski, Ph.D., Dr. Habil.
room 511, phone 238
jlitn
5 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 510, phone 315
anowicki
6 3D/4D Ultrasonography Jurij Tasinkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 521, phone 285
yurijtas
7 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych Assoc. Prof. Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 512, phone 253
jwojcik