dr Wojciech Kalita


Doktorat
1976Formowanie się kropel w układach dwóch niemieszających się cieczy 
promotor -- prof. dr hab. inż. Andrzej Szaniawski, IPPT PAN
273 
Ostatnie publikacje
1.Kołodziejczak P., Kalita W., Properties of CO2 laser-welded butt joints of dissimilar magnesium alloys, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ISSN: 0924-0136, Vol.209, No.2, pp.1122-1128, 200927p.
2.Radziejewska J., Kalita W., Badania wpływu parametrów obróbki hybrydowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.10, pp.20-26, 20096p.
3.Radziejewska J., Nowicki B., Kalita W., Laser burnishing method for surface laser modification, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, ISSN: 0954-4054, Vol.222, No.B7, pp.817-825, 2008
4.Kalita W., Kołodziejczak P., Kolasa A., Odporność korozyjna złączy ze stopów magnezu spawanych laserowo, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.8, pp.39-43, 2007
5.Radziejewska J., Nowicki B., Kalita W., Laserowo - mechaniczna modyfikacja warstwy wierzchniej stali, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXV, No.7-8, pp.17-23, 2006
6.Kalita W., Kołodziejczak P., Hoffman J., Mościcki T., Szymański Z., Spawanie stopu magnezu AM20 laserem CO2, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.7-8, pp.48-51, 2003
7.Frąckiewicz H., Hoffman J., Kalita W., Królikowski J., Pilecki Sz., Ranachowski Z., Emisja akustyczna w procesie laserowego kształtowania metali, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-61, 1993
8.Kalita W., Kowalewski T.A., Doświadczalne wyznaczanie współczynników filtracji wzdłuż wiązki włókien, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-18, 1976

Prace konferencyjne
1.Radziejewska J., Kalita W., Surface Topography and Contact Stiffness After Laser-Mechanical Treatment, APE’10, 5th International Conference on Advances in Production Engineering, 2010-06-17/06-19, Warszawa (PL), pp.19-29, 2010

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
738712
1994-03-21
WO94/21402
1994-09-29
Frąckiewicz H., Mucha Z., Gradoń R., Kalita W.
Sposób gięcia metalowych przedmiotów z wiązką energii laserowej
US, Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,719,374
-
1998-02-17
281837
1989-10-13
BUP 08/91
1991-04-22
Cybulski A., Kalita W.
Skaningowe urządzenie do wizualizacji cząstek tworzących aerozol
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
161563
WUP 07/93
1993-07-30