prof. dr hab. inż. Julian Deputat


Doktorat
1965Tłumienie ultradźwięków i zjawisko fotomechaniczne w kryształach NaCl 
promotor -- prof. dr hab. inż. Stefan Ziemba, IPPT PAN
100 
Habilitacja
1989Własności i wykorzystanie zjawiska elektroakustycznego do pomiarów naprężeń własnych 
Profesura
1993Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.1991Mackiewicz Sławomir  Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji 

Ostatnie publikacje
1.Kowalewski Z.L., Deputat J., Metody doświadczalne identyfikacji wad materiałowych na podstawie analizy parametrów mechaniki pękania, Dozór Techniczny, Vol.2, pp.26-31, 2006
2.Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Deputat J., Badania mechaniczne i ultradźwiękowe stanu uszkodzenia materiałów wskutek procesu pełzania, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIV, No.7-8, pp.15-24, 2005
3.Kowalewski Z.L., Deputat J., Identyfikacja wad materiałowych w ujęciu mechaniki pękania – podstawy teoretyczne, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, pp.105/128-109/134, 2005
4.Deputat J., Własności i wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do pomiarów naprężeń własnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-160, 1987
5.Deputat J., Szerokość obwiedni ech reflektorów wzorcowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-34, 1980
6.Deputat J., Kuśmider B., Technika ultradźwiękowych pomiarów naprężeń w śrubach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-25, 1979
7.Deputat J., Fenowa siła oporu ruchu dyslokacji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-70, 1975
8.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania wlewków mosiężnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-24, 1970
9.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowa metoda oceny wad w grubych złączach spawanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-36, 1970

Lista ostatnich monografii
1.
109
Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J., Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady, Biuro Gamma (Warszawa), pp.1-208, 2007
Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
268662
1988-11-04
-
1990-05-22
Borkowski A., Deputat J.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
-
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
-
235656
1982-03-26
-
1987-04-30
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30