prof. dr hab. inż. Wojciech Szczepiński


Habilitacja
1963Zagadnienie wzmocnienia w uogólnionym płaskim stanie naprężenia ośrodka plastycznego742
 
Profesura
1971Nadanie tytułu naukowego profesora
Inne
1976Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
1989Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Promotor prac doktorskich
1.1978Petryk Henryk  Ustalone płaskie przepływy ośrodków idealnie plastycznych ze swobodnym brzegiem 
2.1977Woźniak Małgorzata  Równowaga graniczna skarp ziemnych. Próba rozwiązywania zagadnień przestrzennych. 
3.1976Trąmpczyński Wiesław  Mechanika procesów urabiania gruntów jako zagadnienie teorii plastyczności 
4.1974Duytien Dao  Próba twardości Rockwella jako problem teorii plastyczności 
5.1971Białkiewicz Jerzy  Efekty dynamiczne w procesach obróbki plastycznej metali 
6.1970Turski Karol  Badanie wpływu odkształcenia plastycznego na zachowanie się metalu przy różnych drogach wtórnych obciążenia 
7.1969Dietrich Lech  Teoretyczna i doświadczalna analiza nośności granicznej w zagadnieniach kontaktowych 
8.1968Drescher Ewa  Eksperymentalna analiza dynamicznego zniszczenia elementów o złożonym kształcie 
9.1967Miastkowski Józef  Wpływ historii obciążenia na powierzchnię plastyczności 

Ostatnie publikacje
1.Kotulski Z.A., Szczepiński W., On a model for prediction of the movements of a crowd in narrow exits, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.53, No.4, pp.347-361, 2005
2.Szczepiński W., Miastkowski J., On Experimental Studies of Yield Surfaces of Metals; a more general approach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.42, pp.1-29, 1993
3.Szczepiński W., Wesołowski Z., On Certain Methods of determining the Ellipses and Ellipsoids of the positioning Accuracy of Robot Manipulators, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-24, 1992
4.Kotulski Z., Szczepiński W., On Two Methods of Determining the Ellipses and Ellipsoids of Positioning Accuracy of Robot Manipulators, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-32, 1992
5.Szczepiński W., A more Fundamental Approach to the Interpretation of Photoelastic Data, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-35, 1991
6.Szczepiński W., Analiza dokładności ustawiania kątów orientacji końcówki roboczej manipulatorów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-41, 1989
7.Szczepiński W., Analiza pól tolerancji dokładności pozycjonowania manipulatorów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-64, 1988
8.Szczepiński W., Analiza dokładności pozycjonowania manipulatorów robotów o ruchach przestrzennych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.54, pp.1-48, 1988
9.Miastkowski J., Szczepiński W., Doświadczalna analiza powierzchni wpływu plastycznego odkształcenia na wytrzymałość zmęczeniową metali, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-14, 1980
10.Szczepiński W., Statyczne dopuszczalne pola naprężeń dla węzłów konstrukcji stalowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-60, 1977
11.Szczepiński W., Szlagowski J., Graniczne statycznie dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej. Część IV - Tablica 10, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-174, 1976
12.Szczepiński W., Szlagowski J., Graniczne statyczne dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej. - Część V, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-204, 1976
13.Szczepiński W., Szlagowski J., Graniczne statycznie dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej. - Część II, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.11, pp.1-224, 1976
14.Szczepiński W., Szlagowski J., Graniczne statyczne dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej. - Część I, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-61, 1976
15.Szczepiński W., Szlagowski J., Graniczne statycznie dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej. - Część III, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.21, pp.1-162, 1976
16.Szczepiński W., Miastkowski J., Plastic Straining of Notched Bars with Intermediate Thickness and Small Shoulder Ratio, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-15, 1967
17.Dietrich L., Szczepiński W., Plastic Yielding of Axially-symmetric Bars with Non-symmetric V-notch, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-10, 1967

Lista ostatnich monografii
1.
26
Kotulski Z., Szczepiński W., Error Analysis with Applications in Engineering, Series: Solid Mechanics and Its Applications, Springer, 169, pp.1-284, 2010
2.
120
Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W., Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej, BEL Studio (Warszawa), pp.1-271, 2008