Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

A. Panek


Recent publications
1.  Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. II, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, pp.50-51, 2005
2.  Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. I, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, No.6, pp.36-39, 2005

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024