Prof. Wojciech Marks, Ph.D., Dr. Habil.


Doctoral thesis
1968O kształtowaniu belek z betonu sprężonego 
supervisor -- Prof. Zbigniew Wasiutyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
134 
Habilitation thesis
1979Optymalizacja elementów zginanych wstępnie naprężonych 
Professor
1992Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1995Jędrzejuk Hanna  Optymalizacja wielokryterialna wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
2.1993Adamski Mariusz  Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej budynków energooszczędnych 

Recent publications
1.Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W., Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LIV, No.4, pp.751-767, 2008
2.Jędrzejuk H., Marks W., Analiza efektów optymalizacji budynków mieszkalnych, ENERGIA I BUDYNEK, ISSN: 1897-5879, Vol.7, pp.24-26, 2007
3.Jędrzejuk H., Marks W., O korzyściach z optymalizacji budynków mieszkalnych, FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE, ISSN: 1734-4891, Vol.II, pp.109-112, 2007
4.Klemm K., Jędrzejuk H., Marks W., Optymalizacja usytuowania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ISSN: 0209-2646, Vol.40, pp.255-262, 2006
5.Jedrzejuk H., Klemm K., Marks W., Optymalizacja struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 0011-4561, Vol.5B, pp.227-234, 2006
6.Cyruliński Z., Drewnowski S., Marks W., Belki sprężano-rozprężane z drewna klejonego, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.5, No.3, pp.5-16, 2006
7.Jędrzejuk H., Marks W., Evolutional optimization of energy-saving buildings, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LI, No.3, pp.395-413, 2005
8.Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. I, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, No.6, pp.36-39, 2005
9.Jędrzejuk H., Marks W., Panek A., Ocena oddziaływania budynków na środowisko w aspekcie ich wielokryterialnej optymalizacji, cz. II, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, ISSN: 0137-3676, Vol.XXXVI, pp.50-51, 2005
10.Marks W., Trochymiak W., Wybór układu cięgien sprężających w belkach hiperstatycznych jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-18, 1989
11.Drewnowski S., Marks W., Skawiński M., Stańczyk A., Badania wytrzymałościowe słupów betonowych z uzbrojeniem bez przyczepności, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-61, 1985
12.Jendo S., Marks W., Optymalizacja wielokryterialna konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-52, 1983
13.Marks W., Optymalizacja elementów zginanych wstępnie naprężonych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.52, pp.1-245, 1978
14.Marks W., Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężano - rozprężanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-65, 1977
15.Marks W., Belki sprężone i sprężono - rozprężone o minimalnym przekroju, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.75, pp.1-32, 1977
16.Marks W., Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężonych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-59, 1976
17.Holnicki-Szulc J., Marks W., Zagadnienie optymalizacji ustrojów o rozproszonych cięgnach sprężających, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-26, 1974
18.Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972

List of chapters in recent monographs
1.
54
Jędrzejuk H., Marks W., Budownictwo a środowisko. Wybrane zagadnienia, rozdział: O optymalizacji wielokryterialnej budynków, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, pp.11-33, 2011
2.
225
Jędrzejuk H., Marks W., Fizyka budowli w teorii i praktyce, rozdział: Optymalizacja energooszczędnych osiedli – kryteria, ograniczenia, metoda rozwiązania, Politechnika Łódzka (Łódź), Kubik J. (Ed.), I, pp.159-168, 2005