Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Prof. Janusz Kacprzyk, PhD, DSc

Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences (PL)

Recent publications
1.  Kacprzyk J., Malinowski K., Marecki J., Pohorecki R., Sobczyk K., Weryński A., Włosiński W., Woliński W., Strategia nauk technicznych do roku 2020 - propozycje (ekspertyza), NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.2, pp.129-162, 2005

Abstract:
Opracowanie pt. „Strategia nauk technicznych do roku 2020” powstało z inicjatywy przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN, który powołał zespół (zaakceptowany następnie przez zgromadzenie członków Wydziału w dniu 25 marca 2004 r.) złożony z członków PAN z IV Wydziału. Zadaniem zespołu było przygotowanie najpierw wstępnych założeń, a następnie pełnego opracowania dotyczącego najważniejszych – w opinii zespołu – problemów badawczych z zakresu nauk technicznych na najbliższą przyszłość (w przybliżeniu do roku 2020), które powinny być przedmiotem szczególnej troski państwa podczas ich finansowania z budżetu. Nie oznacza to, iż mają to być jedyne obszary badawcze, na których ma się koncentrować wysiłek uczonych.

Zespół przyjął również założenia, że badania prowadzone zgodnie z priorytetami problemowymi w dużych zespołach badawczych będą przyczyniać się do integracji w tych zespołach, ale również winny przyczyniać się do podejmowania prac indywidualnych, a nawet powinny stanowić źródła inspiracji dla uzdolnionych badaczy do podejmowania takich badań dzięki przyznawaniu grantów i zatwierdzaniu zamawianiu projektów badawczych. (...)

Affiliations:
Kacprzyk J. - Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences (PL)
Malinowski K. - Warsaw University of Technology (PL)
Marecki J. - Gdańsk University of Technology (PL)
Pohorecki R. - Warsaw University of Technology (PL)
Sobczyk K. - IPPT PAN
Weryński A. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Włosiński W. - Warsaw University of Technology (PL)
Woliński W. - Warsaw University of Technology (PL)

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024