Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Prof. Krzysztof Malinowski, PhD, DSc

Warsaw University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Kacprzyk J., Malinowski K., Marecki J., Pohorecki R., Sobczyk K., Weryński A., Włosiński W., Woliński W., Strategia nauk technicznych do roku 2020 - propozycje (ekspertyza), NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.2, pp.129-162, 2005

Abstract:
Opracowanie pt. „Strategia nauk technicznych do roku 2020” powstało z inicjatywy przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN, który powołał zespół (zaakceptowany następnie przez zgromadzenie członków Wydziału w dniu 25 marca 2004 r.) złożony z członków PAN z IV Wydziału. Zadaniem zespołu było przygotowanie najpierw wstępnych założeń, a następnie pełnego opracowania dotyczącego najważniejszych – w opinii zespołu – problemów badawczych z zakresu nauk technicznych na najbliższą przyszłość (w przybliżeniu do roku 2020), które powinny być przedmiotem szczególnej troski państwa podczas ich finansowania z budżetu. Nie oznacza to, iż mają to być jedyne obszary badawcze, na których ma się koncentrować wysiłek uczonych.

Zespół przyjął również założenia, że badania prowadzone zgodnie z priorytetami problemowymi w dużych zespołach badawczych będą przyczyniać się do integracji w tych zespołach, ale również winny przyczyniać się do podejmowania prac indywidualnych, a nawet powinny stanowić źródła inspiracji dla uzdolnionych badaczy do podejmowania takich badań dzięki przyznawaniu grantów i zatwierdzaniu zamawianiu projektów badawczych. (...)

Affiliations:
Kacprzyk J. - Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences (PL)
Malinowski K. - Warsaw University of Technology (PL)
Marecki J. - Gdańsk University of Technology (PL)
Pohorecki R. - Warsaw University of Technology (PL)
Sobczyk K. - IPPT PAN
Weryński A. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Włosiński W. - Warsaw University of Technology (PL)
Woliński W. - Warsaw University of Technology (PL)

Conference papers
1.  Proniewska K., Kolecki R., Grochowska A., Popiela T., Rogula T., Malinowski K., Dołęga-Dołęgowski D., Kenig J., Richter P., Dąbrowa J., Mortada M.J., van Dam P., Pręgowska A., The Application of the Preoperative Image-Guided 3D Visualization Supported by Machine Learning to the Prediction of Organs Reconstruction During Pancreaticoduodenectomy via a Head-Mounted Displays, International Conference on eXtended Reality, XR SALENTO 2023, 2023-09-06/09-09, Lecce (IT), DOI: 10.1007/978-3-031-43401-3_21, No.14218, pp.321-344, 2023

Abstract:
Early pancreatic cancer diagnosis and therapy drastically increase the chances of survival. Tumor visualization using CT scan images is an important part of these processes. In this paper, we apply Mixed Reality (MR) and Artificial Intelligence, in particular, Machine Learning (ML) to prepare image-guided 3D models of pancreatic cancer in a population of oncology patients. Object detection was based on the convolution neural network, i.e. the You Only Look Once (YOLO) version 7 algorithm, while the semantic segmentation has been done with the 3D-UNET algorithm. Next, the 3D holographic visualization of this model as an interactive, MR object was performed using the Microsoft HoloLens2. The results indicated that the proposed MR and ML-based approach can precisely segment the pancreas along with suspected lesions, thus providing a reliable tool for diagnostics and surgical planning, especially when considering organ reconstruction during pancreaticoduodenectomy.

Keywords:
Extended Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, Head-Mounted Displays, Artificial Intelligence, Image-guided surgery

Affiliations:
Proniewska K. - Jagiellonian University (PL)
Kolecki R. - other affiliation
Grochowska A. - other affiliation
Popiela T. - other affiliation
Rogula T. - other affiliation
Malinowski K. - Warsaw University of Technology (PL)
Dołęga-Dołęgowski D. - Jagiellonian University (PL)
Kenig J. - other affiliation
Richter P. - Jagiellonian University (PL)
Dąbrowa J. - other affiliation
Mortada M.J. - other affiliation
van Dam P. - PEACS BV, Nieuwerbrug (NL)
Pręgowska A. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024