Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

K. Klemm


Recent publications
1.  Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W., Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.LIV, No.4, pp.751-767, 2008
2.  Klemm K., Jędrzejuk H., Marks W., Optymalizacja usytuowania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ISSN: 0209-2646, Vol.40, pp.255-262, 2006
3.  Jedrzejuk H., Klemm K., Marks W., Optymalizacja struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 1897-6328, Vol.5B, pp.227-234, 2006

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024