Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

T. Sobolewski


Recent publications
1.  Szymczak T., Brodecki A., Sobolewski T., Laboratoryjna ocena stanu technicznego komponentów do pojazdów samochodowych, Przegląd Techniczny, ISSN: 0137-8783, Vol.7, pp.16-18, 2021

Abstract:
W pracy zamieszczono szczegóły prowadzenia badań stanowiskowych wybranych podzespołów do pojazdów samochodowych. Zaprezentowano niezbędne komponenty stanowiska badawczego do prowadzenia wymienionych rodzajów testów, jak: platformę badawczą, siłownik, systemy mocowania, urządzenie DIC PONTOS 5M - przeznaczone do bezkontaktowych pomiarów parametrów kinematycznych obiektów badań. Omówiono rezultaty prób stanowiskowych, pochodzące z testów zaczepów kulowych oraz Tylnego Urządzenia Zabezpieczającego (TUZ), przedstawiając zmiany składowych ugięcia. Zamieszczono wybrane przypadki pęknięć komponentów różnego typu i wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych, zawierając spoiny oraz strefy do nich przynależne.

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Sobolewski T. - other affiliation

Conference abstracts
1.  Szymczak T., Kowalewski Z.L., Sobolewski T., Brodecki A., Górecki J., STAND TESTS FOR SELECTED COMPONENTS OF SPECIAL VEHICLES UNDER STATIC AND CYCLIC LOADING, XXIX Symposium on Experimental Mechanics in memory of prof. Jacek Stupnicki, 2022-10-19/10-22, Warszawa (PL), pp.49-49, 2022

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024