Adam Brodecki, M.Sc., Eng.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Strength of Materials (PWM)
position: specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 431
room: 534
e-mail: abrodec

Recent publications
1.Ranachowski Z., Ranachowski P., Dębowski T., Brodecki A., Kopeć M., Roskosz M., Fryczowski K., Szymków M., Krawczyk E., Schabowicz K., Mechanical and non-destructive testing of plasterboards subjected to a hydration process, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma13102405, Vol.13, No.10, pp.2405-1-18, 2020
Abstract:

The aim of this study was to investigate the effect of plasterboards' humidity absorption on their performance. Specimens' hydration procedure consisted of consecutive immersing in water and subsequent drying at room temperature. Such a procedure was performed to increase the content of moisture within the material volume. The microstructural observations of five different plasterboard types were performed through optical and scanning electron microscopy. The deterioration of their properties was evaluated by using a three-point bending test and a subsequent ultrasonic (ultrasound testing (UT)) longitudinal wave velocity measurement. Depending on the material porosity, a loss of UT wave velocity from 6% to 35% and a considerable decrease in material strength from 70% to 80% were observed. Four types of approximated formulae were proposed to describe the dependence of UT wave velocity on board moisture content. It was found that the proposed UT method could be successfully used for the on-site monitoring of plasterboards' hydration processes.

Keywords:

plasterboards, moisture content, hydration processes, mechanical properties, ultrasound measurements

Affiliations:
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Ranachowski P.-IPPT PAN
Dębowski T.-IPPT PAN
Brodecki A.-IPPT PAN
Kopeć M.-IPPT PAN
Roskosz M.-AGH University of Science and Technology (PL)
Fryczowski K.-Silesian University of Technology (PL)
Szymków M.-other affiliation
Krawczyk E.-other affiliation
Schabowicz K.-Wroclaw University of Science and Technology (PL)
2.Ranachowski Z., Ranachowski P., Brodecki A., Kopeć M., Kúdela Jr S., Quasi-static and dynamic testing of carbon fiber reinforced magnesium composites, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.24425/amm.2020.132836, Vol.65, No.2, pp.893-899, 2020
Abstract:

Two types of composites, consisting of pure magnesium matrix reinforced with two commercially used carbon fibers, were systematically studied in this paper. The composites fabricated by the pressure infiltration method, were subjected to quasistatic and dynamic compression tests. Morphology of fiber strands was observed using scanning electron microscope (SEM). The application of carbon fibre reinforcement led to the stiffening of tested materials, resulting in the limitation of the possible compression to approx. 2.5%. The performed tests revealed the remarkable difference in compression strength of investigated compositions. The cause of that effect was that GRANOC fiber reinforced composite exhibited insufficient bond quality between the brittle fibers and the ductile matrix. T300 reinforced composite presented good connection between reinforcement and matrix resulting in increased mechanical properties. Investigated composites demonstrated higher mechanical strength during deformation at high strain rates. Microscopic observations also proved that the latter fibers with regular shape and dense packaging within the filaments are proper reinforcement when designing the lightweight composite material.

Keywords:

Mg matrix composite, compressive properties, carbon fiber, Split-Hopkinson pressure bar

Affiliations:
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Ranachowski P.-IPPT PAN
Brodecki A.-IPPT PAN
Kopeć M.-IPPT PAN
Kúdela Jr S.-Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences (SK)
3.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., Testy stanowiskowe w ocenie trwałości motoryzacyjnych, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, Vol.1, pp.24-34, 2020
Abstract:

W pracy omówiono przyczyny występowania uszkodzeń i ich rodzaje. Zawarto cechy charakterystyczne przełomów zmęczeniowych w odniesieniu do wskazania przyczyn ich występowania. Zaprezentowano wybrane stanowiska badawcze do testowania podzespołów motoryzacyjnych i ich wersje modułowe – wyposażane w specjalistyczne komory oraz rekonfigurowalne – zawierające gabarytową płytę montażową. Przedstawiono szczegóły testów stanowiskowych komponentów pojazdów specjalnych, jak ramy wychylne oraz stałe, w tym wykonane ze stali wysokowytrzymałej S700MC. Zaprezentowano charakterystyki naprężenie-odkształcenie, parametry mechaniczne oraz krzywe Wöhlera wymienionego rodzaju materiału w stanie dostawy i po spawaniu.

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Brodecki A.-IPPT PAN
4.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Makowska K., Tow truck frame made of high strength steel under cyclic loading, Materials Today: Proceedings, ISSN: 2214-7853, DOI: 10.1016/j.matpr.2019.03.115, Vol.12, pp.207-212, 2019
Abstract:

The paper presents experimental results from test on tow truck frame made of the high strength steel S700MC subjected to fatigue loading. The mounting manner of the frame with anti-vibration platform and connection with a coupling ball to apply the loading are presented. Cracks features captured by means of macrophotography and microscopic observations are illustrated. Reasons for the crack occurrence are discussed by the use of fractography, hardness tests, microstructural analysis of the parent material, Heat Affected Zone and weld.

Keywords:

cyclic loading, fatigue, fracture, crack, higth strength steel, hardness, microstructure, welding, HAZ

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Makowska K.-Motor Transport Institute (PL)
5.Makowska K., Brodecki A., Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Damage development of inconel 718 due to laboratory simulated creep, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, DOI: 10.15632/jtam-pl.56.3.893, Vol.56, No.3, pp.893-896, 2018
Abstract:

The paper presents an attempt of application of the acoustic birefringence coefficient for early stage degradation assessment of Inconel 718 nickel superalloy after short-term creep. It is shown that it can serve as a good damage sensitive parameter and, moreover, it can be well correlated with hardness variation.

Keywords:

creep, nickel superalloy, microstructure, pre-deformation, hardness, acoustic birefringence

Affiliations:
Makowska K.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-other affiliation
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
6.Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z.L., Digital image correlation technique as a tool for kinematics assessment of structural components, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, ISSN: 1898-4088, DOI: 10.2478/ama-2018-0016, Vol.12, No.2, pp.101-104, 2018
Abstract:

The paper reports the results of tests carried out for kinematic properties determination of components under cyclic loading. DIC system called 5M PONTOS was employed to follow variations of displacement versus time. It was conducted by the use of markers stuck on selected sections of components tested. The results are presented in 2D and 3D coordinate systems expressing behaviour of such elements as: mechanical coupling device, boat frame and car engine. These data enabled to capture weak and strong sections of the component examined at various loading conditions.

Keywords:

Digital Image Correlation System, Cyclic Loading, PONTOS, Motion, Displacement, 3D Coordinate System

Affiliations:
Brodecki A.-IPPT PAN
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
7.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Lasota P., Ocena trwałości zmęczeniowej końcówki drążka kierowniczego, TRANSPORT SAMOCHODOWY, ISSN: 1731-2795, Vol.2, pp.63-72, 2018
Abstract:

W pracy zaprezentowano wyniki badań trwałościowych końcówki drążka kierowniczego pojazdu o dmc powyżej 3.5 tony. W badaniach wykorzystywano wielkogabarytową platformę wibroizolowaną, serwohydrauliczny siłownik mobilny oraz cyfrowy kontroler sygnałów IST Instron. Próby prowadzono w warunkach działania obciążenia zmiennego cyklicznie do uzyskania 2×106 cykli. Ze względu na kompleksową ocenę zachowania końcówki drążka kierowniczego testy przerywano, by wykonywać oględziny obiektu badań. Wyznaczono zmiany kąta wychylenia oraz momentu siły w funkcji liczby cykli oraz przedstawiono ich prognozę. Omówiono procedurę badawczą służącą ocenie trwałości przegubu kulistego.

Keywords:

przegub, zmęczenie, obciążenie zmienne cyklicznie, liczba cykli, trwałość, pęknięcie

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Lasota P.-other affiliation
8.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach materiałów i elementów, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, Vol.4, pp.22-31, 2016
Abstract:

W pracy omówiono technike cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczona do bezkontaktowego okreslania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprezenia. Umozliwia ona równiez wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inzynierskich w postaci predkosci i przyspieszenia, które okreslane sa metoda rózniczkowania po czasie zarejestrowanych wartosci składowych przemieszczenia. Zaprezentowano polowe zmiany rozkładów odkształcenia wzdłuznego oraz rozkładów składowych głównych odkształcenia podczas rozciagania stali konstrukcyjnej, które monitorowano az do chwili zniszczenia materiału. Przedstawiono wyniki próby porównawczej, w której jednoczesnie stosowano ekstensometr oraz system DIC. Dodatkowo zaprezentowano rezultaty prób stanowiskowych mechanicznego elementu sprzegajacego przeprowadzonych przy uzyciu systemu pomiarów cyfrowych w warunkach oddziaływania cyklicznie zmiennego obciazenia.

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Brodecki A.-other affiliation
9.Szymczak T., Brodecki A., Eminger A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Experimental assessment of ball joints operation using servo-hydraulic testing systems, SOLID STATE PHENOMENA, ISSN: 1012-0394, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.240.232, Vol.240, pp.232-237, 2016
Abstract:

The paper reports experimental results from tests carried out at room temperature on servo-hydraulic system dedicated for examination of the exploitation properties of rocker arms. The ball joint of this element was modified by an application of composite coating such as the tungsten carbide (WC). To apply cyclic loading to rocker arms the griping system was designed and elaborated. Results from tests performed on the composite coated ball joints were compared with data obtained for typical elements. Variations of the following parameters versus time i.e. force, temperature and surface topography of balls were analysed with respect to exploitation properties of the modified ball joints. An increase of the wear coefficient was achieved for sliding joints of the steel ball-steel cups coated by the WC.

Keywords:

Ball Joint, Composite, Cyclic Loading, Surface Topography, Tungsten Carbide, Wear

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-other affiliation
Eminger A.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Rudnik D.-other affiliation
10.Moćko W., Brodecki A., Radziejewska J., Effects of pre-fatigue on the strain localization during tensile tests of DP 500 steel at low and high strain rates, JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN, ISSN: 0309-3247, DOI: 10.1177/0309324715599132, Vol.50, No.8, pp.571-583, 2015
Abstract:

The analysis involved subjecting DP 500 steel to pre-fatigue loads, and then tension at high strain rates using Hopkinson bar. Digital image correlation method was used to investigate how the pre-fatigue loads change the strains’ distribution on the surface of the sample subjected to tension. The analysis involved both films recorded at low rates of deformation (1.0 × 10−2 s−1) using ARAMIS system and the images captured with a high-speed camera during dynamic deformations with a Hopkinson bar (6.0 × 102 s−1). It was noted, based on the micro-structural analysis, that pre-fatigue loads cause the formation of micro-damages in the examined material. Thus, macroscopically observed stress–strain characteristic as well as Huber–Mises substitute strains’ distribution determined locally by the image correlation method is also subject to changes. The observed effects include the following: reduction of deformation corresponding to the tensile strength, decrease in elongation at break, and increase in yield limit and tensile strength. The observed effects are intensified with an increased stress value and pre-fatigue cycles’ number. Furthermore, these phenomena are more intensive in the conditions of dynamic deformation.

Keywords:

Hopkinson bar, fatigue, viscoplastic response, damage, stress–strain, tensile, high strain rate

Affiliations:
Moćko W.-other affiliation
Brodecki A.-other affiliation
Radziejewska J.-IPPT PAN

Conference papers
1.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., An influence of notch type on material behaviour under monotonic tension, CMM, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2015-09-08/09-11, Gdańsk (PL), pp.567-571, 2016
2.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., Determination of artificial defects in material under monotonic tension by the use of FEM and DIC methods, Materials Today: Proceedings, ISSN: 2214-7853, DOI: 10.1016/j.matpr.2016.03.011, No.3, pp.1171-1176, 2016
Abstract:

The paper concerns numerical and experimental investigations carried out for determination of an influence of holes on material behaviour under monotonic tension. The 40Cr steel commonly applied in automotive and power plant branches of industry was tested. The analysis was performed by the use of analytical and Finite Element Method calculations. It enabled identification of stress concentration/maximum stress versus hole diameter relationships, and the HMH stress distribution. Full-field contactless Digital Image Correlation (DIC) system was used for capturing the effective strain variations from the beginning of test up to specimen fracture. It enabled us to indicate the most important stress concentrator, and moreover, distribution of the HMH effective strain in 2D coordinate system. A comparison of tensile characteristic obtained by means of smooth and perforated specimens showed 70% reduction of yield point and 50% lowering of elongation as an effect of the artificial defects introduced.

Keywords:

Monotonic tension, holes, steel, stress concentration factor, maximum stress, yield point, ductility, FEM, DIC

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Brodecki A.-other affiliation

Conference abstracts
1.Kowalewski Z.L., Szczęsny G., Libura T., Brodecki A., Destabilization of the comminuted clavicle shaft fracture due to breakage of the titanium locking plate - mechanical analysis, DAS 2019, 36th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2019-09-24/09-27, Pilzno (CZ), pp.1-2, 2019
2.Szymczak T., Brodecki A., Rudnik D., Kowalewski Z.L., Digital image correlation technique for analysis of structural components of different stiffness under static loading, ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2019-06-02/06-06, Augustów (PL), pp.121-122, 2019
Keywords:

structural components, static loading, markers, displacement, deflection, DIC

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-IPPT PAN
Rudnik D.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
3.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Non-standard specimens for fracture toughness testing of welds, ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2019-06-02/06-06, Augustów (PL), pp.119-120, 2019
Keywords:

mini-specimen CT, fracture toughness, CTOD, fatigue pre-cracking, notch, fracture, parent material, weld, HAZ

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
4.Libura T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Behaviour of glass woven reinforced thermoplastic laminates under uniaxial cyclic loading, PCM-CMM, 4th Polish Congress of Mechanics, 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2019-09-08/09-12, Kraków (PL), pp.1-1, 2019
Keywords:

cyclic loading, damage evolution, laminate composites

Affiliations:
Libura T.-IPPT PAN
Brodecki A.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
5.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Mini-próbki w badaniach mechanicznych materiałów, XIII NKRM 2019, XIII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, 2019-03-20/03-23, Będlewo (PL), pp.1-2, 2019
Keywords:

mini-próbka, parametry mechaniczne, rozciąganie, skręcanie, pękanie

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
6.Szymczak T., Brodecki A., Makowska K., Kowalewski Z.L., Tow truck frame made of high strength steel under cyclic loading, 35 DANUBIA-ADRIA, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2018-09-25/09-28, Sinaia (RO), pp.145-146, 2018
7.Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z.L., Lasota P., Fatigue durability of steering rod tip, SME, XXVIII Symposium On Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki, 2018-10-17/10-20, Jachranka (PL), pp.20-20, 2018
8.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Fatigue of structural components for special vehicles, SME, XXVIII Symposium On Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki, 2018-10-17/10-20, Jachranka (PL), pp.12-12, 2018
9.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., Mini-compact tension specimens for fracture toughness evaluation, SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE, 2018-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.274-275, 2018
10.Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z.L., Digital image corellation technique as a tool for kinematics assessments of structural components, ISMMS, 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2017-06-04/06-08, Augustów (PL), pp.19-20, 2017
Abstract:

The paper reports results of tests focused on determination of kinematic properties of components under cyclic loading. DIC system called 5M PONTOS was employed to follow variations of displacement and velocity versus time. It was conducted by a use of markers stuck on selected sections of components tested. Results are presented in 2D and 3D coordinate systems expressing behaviour of elements such as: car engine, boat frame and mechanical coupling device. These data enable to capture weak and strong sections of the component tested at various loading conditions.

Keywords:

digital image correlation system, cyclic loading, PONTOS, motion, displacement, 3D coordinate system

Affiliations:
Brodecki A.-other affiliation
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
11.Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z.L., Digital Image Correlation Technique InSelected Mechanical Tests, XII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, 2017-03-22/03-25, Białystok - Supraśl (PL), pp.1-2, 2017
Abstract:

The paper shows how modern contactless Digital Image Correlation (DIC) method can be implemented for examination of material behaviour under various types of loading. DIC method was used to evaluate material straining under monotonic tension conducted by the use of flat specimens having artificial defects in the form of U and V notches. This technique was also examined during capturing of strain distribution in dynamic tests on Split Hopkinson Pressure Bar. On the basis of DIC results the strain maps at various stages of material deformation were elaborated in order to indicate characteristic features of a material behaviour. It enabled an analysis of damage zone evolution up to specimen fracture.

Keywords:

Digital Image Correlation, specimen, monotonic tension, Split Hopkinson Pressure Bar, strain maps

Affiliations:
Brodecki A.-other affiliation
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
12.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., An Influence of Strain Rate and Artificial Defects on Material Behaviour During Tension, 27EMS, Experimental Mechanics of Solids - 27th Symposium, 2016-10-19/10-22, Jachranka (PL), pp.55, 2016
13.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., Determination of Artificial Defects in Material under Monotonic Tension by the use of FEM and DIC Methods, DAS 2015, 32nd Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2015-09-22/09-25, Smokovec (SK), Vol.1, pp.58-59, 2015
14.Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A., An influence of notch type on material behaviour under monotonic tension, PCM-CMM 2015, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer Methods in Mechanics, 2015-09-08/09-11, Gdańsk (PL), pp.149-150, 2015
Abstract:

The paper presents results of numerical and experimental investigations conducted in order to determine an influence of notch type on material behaviour under monotonic tension. Two kinds of specimens having U and V notches were applied. Digital image correlation system was used to detect variations of strain/stress state components from beginning of the test up to fracture of the material in question. Assessments of the results enabled identification of stress concentrations in tips of notches. A comparison of tensile characteristics of unnotched and notched specimens exhibited a great reduction of the yield point independently of the geometrical discontinuities applied. In the case of V-notched specimen 50% lowering of elongation was observed.

Keywords:

stress concentration, stress distribution, notches, tensile curve, digital image correlation

Affiliations:
Szymczak T.-Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Brodecki A.-other affiliation
15.Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., An effect of technological notches on stress and strain distribution during monotonic tension, SolMech 2014, 39th Solid Mechanics Conference, 2014-09-01/09-05, Zakopane (PL), pp.325-326, 2014
16.Szymczak T., Brodecki A., Eminger A., Kowalewski Z.L., Experimental assessment of ball joints operation using servo-hydraulic testing systems, SolMech 2014, 39th Solid Mechanics Conference, 2014-09-01/09-05, Zakopane (PL), pp.327-328, 2014