Andrzej Chojnacki

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Strength of Materials (PWM)
Laboratory for Testing of Materials and Structures
position: senior specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 402
room: 535

Conference papers
1.Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.39-74, 2017