Andrzej Chojnacki

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Strength of Materials (PWM)
Laboratory for Testing of Materials and Structures
position: senior specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 402
room: 535

Conference papers
1.Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.39-74, 2017

Conference abstracts
1.Chojnacki A., Konowrocki R., Analiza numeryczna i eksperymentalna bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdu szynowego w oparciu o różne metody wyznaczania kryterium oceny, XXIII Scientific Conference Railway Vehicles 2018, 2018-05-22/05-25, Szczyrk (PL), pp.8-9, 2018
Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych dotyczących zagadnień wykolejenia wagonu towarowego. Przybliżono charakteryzację stanu wiedzy dotyczącej metod oceny bezpieczeństwa pojazdów szynowych przed wykolejeniem, w celu ich porównania. W pracy przeprowadzono teoretyczne analizy porównawcze według kilku metod, które ocenią bezpieczeństwo przed wykolejeniem porównane z badaniami eksperymentalnymi. Na potrzeby analiz teoretycznych powstał numeryczny model układu pojazd szynowy-tor. Model ten uwzględniał parametry dynamiczne elementów zastosowanych w rzeczywistym pojeździe. Wyniki analizy teoretycznej poparto badaniami eksperymentalnymi przeprowadzonymi na rzeczywistym obiekcie (wagon towarowy - tor testowy). Uzyskane wyniki pozwoliły określić stan zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wagonu towarowego przy różnych kryteriach oceny oraz je porównać.

Keywords:

współczynnik wykolejenia, dynamiki pojazdów szynowych, bezpieczeństwo, badania eksperymentalne

Affiliations:
Chojnacki A.-other affiliation
Konowrocki R.-IPPT PAN