Tomasz Katz, M.Sc., Eng.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Non-Destructive Testing (PBN)
position: specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 242
room: 536
e-mail: tkatz

Recent publications
1.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013
Abstract:

Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation
2.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013
Abstract:

Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation

Conference papers
1.Ranachowski Z., Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Lewandowski M., Cacko D., Katz T., Dębowski T., Investigation of Acoustic Properties of Fibre-Cement Boards, IEEE 2018, IEEE Joint Conference - Acoustics, 2018-09-11/09-14, Ustka (PL), DOI: 10.1109/ACOUSTICS.2018.8502341, pp.275-279, 2018
Abstract:

The paper describes two different techniques of ultrasound measurements performed in fibre cement boards, the material widely applied in building technology. An in-house device dedicated for fibre-cement board testing is also presented. To overcome the difficulty of determining the arrival time of the waveform of a longitudinal wave travelling across a thin and inhomogeneous body, a cross-correlation method of signal processing was proposed and applied

Keywords:

ultrasound, fibre-cement board, waveform cross correlation coefficient

Affiliations:
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Schabowicz K.-Wrocław University of Technology (PL)
Gorzelańczyk T.-Wrocław University of Technology (PL)
Lewandowski M.-IPPT PAN
Cacko D.-IPPT PAN
Katz T.-IPPT PAN
Dębowski T.-IPPT PAN
2.Katz T., Characterization and verification of ultrasonic flaw detector, 46. KKBN, 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2017-10-17/10-19, Starachowice (PL), pp.29-32, 2017
Abstract:

The purpose of this article is to present the most important requirements and problems related to periodic inspection of ultrasonic flaw detectors in accordance with requirements of standard PN-EN12668-1: 2010. Particular attention has been paid to the measurement of ultrasonic flaw detector parameters and requirements concerning specialist measuring equipment. The form of ultrasonic flaw detector certificate was proposed, which specifies all tests of group 2 of PN-EN12668-1: 2010. The proposed certificate confirms the compatibility of the flaw detector with the speci­fied standard and the test group under which the equipment was tested.

Keywords:

characterization, verification, calibration, flaw, detector

Affiliations:
Katz T.-IPPT PAN
3.Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja klasycznych defektoskopów ultradźwiękowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.161-169, 2017
4.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
426132
2018-06-29
-
-
Szelążek J., Ranachowski Z., Mackiewicz S., Katz T., Dębowski T.
Urządzenie do pomiaru współczynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem akustycznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-