Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

N. RadekRecent publications
1.  Radziejewska J., Radek N., Odporność na zużycie ścierne warstw wytwarzanych metodą laserowo-mechaniczną, IM INŻYNIERIA MASZYN, ISSN: 1426-708X, Vol.16, No.4, pp.43-51, 2012

Abstract:
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury materiału i odporności na zużycie ścierne warstw Stellitu wytworzonych metodą: natrysku plazmowego, stopowania laserowego oraz poprzez obróbkę hybrydowa łączącą proces stopowania laserowego z nagniataniem powierzchniowym. Obróbkę laserowo – mechaniczną przeprowadzono dla przypadku laserowego stopowania stali 0N18N9 Stellitem 6. Do procesu stopowania wykorzystano ciągłą wiązkę laserową CO2 o mocy 2 kW, nagniatanie powierzchniowe – mikro-młoteczkowanie prowadzono jednocześnie z modyfikacją laserową w podwyższonej temperaturze. Mikrostrukturę materiału analizowano na mikroskopie optycznym oraz na SEM. Określono wielkość strefy przetopionej, stopień zgniotu powierzchniowego. Do badań odporności na zużycie ścierne wykorzystano tester tribologiczny T - 01M typu trzpień - tarcza. Stwierdzono dobrą odporność na zużycie warstw po obróbce hybrydowej

Affiliations:
Radziejewska J. - IPPT PAN
Radek N. - other affiliation

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021