Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Dariusz Rudnik, PhD

Director Office (BD)
position: Director’s Representative for Quality Assurance
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 170
room: 621
e-mail:

Doctoral thesis
2001-07-11 Studium eksperymentalne materiału tłoka kompozytowego do silnika spalinowego  (Politechnika Lubelska)
supervisor -- Prof. Jerzy Sobczak, PhD, DSc, AGH
 

Recent publications
1.  Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Mechanical investigations supported by DIC of structural components intended for operation, Scientific Reports, ISSN: 2045-2322, DOI: 10.1038/s41598-022-22615-0, Vol.12, No.19148, pp.1-12, 2022

Abstract:
The paper deals with experimental attempts for determination of the mechanical resistance of various components subjected to static loading by analysis of displacement values in a 3D coordinate system using a non-contact testing method. The problem is studied on the basis of results from tests of the wheelchair and SUV’s wheel, supported by means of a PONTOS 5M Digital Image Correlation (DIC) system enabling determination of the patterns deflection at discretised facet measuring zones of an element. The objects tested extend a knowledge on the components’ behaviour under static loading within their loading capacity. Data collected in the experiments are expressed by variations of the resultant vector of deflection in the 3D coordinate system and images under loading and unloading stages as well. The results enabled to indicate the weakest zone in the wheelchair and to express an influence of the foot tire on the rim edge, giving necessary knowledge on the mechanical resistance of tested components. In case of the wheelchair a rear side and axle represent the weakest regions, while for the wheel a rim edge is the most loading sensitive region on the tire guard with respect to safety of the operational process. All data captured by DIC system as a function of time can be directly used for modelling and improving a suitability of the selected components since they can be employed as the limit levels during determination of safety factor. The experimental approach applied to the SUV wheel investigation can be also used as a procedure for wheels of other type vehicles tested either in laboratories of research institutions or technical universities.

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Rudnik D. - IPPT PAN
2.  Szymczak T., Brodecki A., Eminger A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Experimental assessment of ball joints operation using servo-hydraulic testing systems, SOLID STATE PHENOMENA, ISSN: 1012-0394, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.240.232, Vol.240, pp.232-237, 2016

Abstract:
The paper reports experimental results from tests carried out at room temperature on servo-hydraulic system dedicated for examination of the exploitation properties of rocker arms. The ball joint of this element was modified by an application of composite coating such as the tungsten carbide (WC). To apply cyclic loading to rocker arms the griping system was designed and elaborated. Results from tests performed on the composite coated ball joints were compared with data obtained for typical elements. Variations of the following parameters versus time i.e. force, temperature and surface topography of balls were analysed with respect to exploitation properties of the modified ball joints. An increase of the wear coefficient was achieved for sliding joints of the steel ball-steel cups coated by the WC.

Keywords:
Ball Joint, Composite, Cyclic Loading, Surface Topography, Tungsten Carbide, Wear

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - other affiliation
Eminger A. - Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Rudnik D. - other affiliation
3.  Moćko W., Kowalewski Z.L., Wojciechowski A., Rudnik D., Badania właściwości mechanicznych staliwa LH556 i stali VP159 pod kątem zastosowania w osłonach balistycznych, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, ISSN: 1234-5865, Vol.LXI, No.2, pp.449-462, 2012

Abstract:
Praca przedstawia charakterystyki naprężenie-odkształcenie stali austenitycznej VP159 oraz staliwa austenitycznego LH556, o dużej zawartości azotu, przy różnych prędkościach odkształcania. Do badań w zakresie obciążeń statycznych zastosowano serwohydrauliczną maszynę wytrzymałościową, natomiast w zakresie obciążeń dynamicznych metodę pręta Hopkinsona. Otrzymane rezultaty przedstawiono w formie wykresów naprężenia rzeczywistego w funkcji odkształcenia rzeczywistego. Na podstawie statycznej próby rozciągania wyznaczono również podstawowe parametry badanych materiałów, takie jak: E, R0,05, R0,2, Rm. Na podstawie badań stwierdzono, że stal VP159 ma znacznie lepszą ciągliwość niż staliwo LH556, natomiast pozostałe parametry i charakterystyki były zbliżone. Otrzymane wyniki można wykorzystać do wyznaczenia parametrów równań konstytutywnych opisujących termomechaniczne właściwości materiałów na potrzeby symulacji komputerowych.

Keywords:
mechanika, pręt Hopkinsona, duże prędkości odkształcania, stal wysokoazotowa, charakterystyka naprężenie-odkształcenie

Affiliations:
Moćko W. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Wojciechowski A. - other affiliation
Rudnik D. - other affiliation
4.  Pietrzak K., Klasik A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Quantitative relationships between microstructural and mechanical parameters of steels with different carbon content, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, DOI: 10.1142/S0217979208051224, Vol.22, pp.5819-5824, 2008

Abstract:
The steels of different carbon content were tested with respect to their microstructural and selected mechanical parameters variations. The original combinatorial method, based on the phase quanta theory, was applied in the quantitative metallographic assessment. Hence, the adequate geometrical parameters of steel microstructure were possible to be determined. Moreover, the selected mechanical parameters of the materials were evaluated using non-destructive and destructive methods. The results enabled to formulate some significant quantitative relationships between microstructure and mechanical parameters.

Keywords:
Steel, phase composition, quantitative metallography, mechanical behaviour

Affiliations:
Pietrzak K. - other affiliation
Klasik A. - other affiliation
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Rudnik D. - other affiliation
5.  Rudnik D., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Wojciechowski A., An influence of selected mechanical parameters of MMC on the thermal shock resistance, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, Vol.22, pp.5807-5812, 2008

List of chapters in recent monographs
1. 
Wojciechowski A., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A., Innowacje w odlewnictwie, rozdział: Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, Instytut Odlewnictwa (Kraków), Sobczak J. (Ed.), 2, pp.249-257, 2008

Editor of monographs
1. 
Kowalewski Z. L., Kopeć M., Rudnik D., Widłaszewski J., Book of Abstracts. 19th International Conference on Experimental Mechanics, Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences, pp.1-380, 2022

Conference abstracts
1.  Szymczak T., Brodecki A., Rudnik D., Kowalewski Z.L., Digital image correlation technique for analysis of structural components of different stiffness under static loading, ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2019-06-02/06-06, Augustów (PL), pp.121-122, 2019

Keywords:
structural components, static loading, markers, displacement, deflection, DIC

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Rudnik D. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024