Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Dariusz Rudnik, PhD

Director Office (BD)
position: Director’s Representative for Quality Assurance
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 170
room: 111
e-mail:


Recent publications
1.  Szymczak T., Brodecki A., Eminger A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Experimental assessment of ball joints operation using servo-hydraulic testing systems, SOLID STATE PHENOMENA, ISSN: 1012-0394, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.240.232, Vol.240, pp.232-237, 2016

Abstract:
The paper reports experimental results from tests carried out at room temperature on servo-hydraulic system dedicated for examination of the exploitation properties of rocker arms. The ball joint of this element was modified by an application of composite coating such as the tungsten carbide (WC). To apply cyclic loading to rocker arms the griping system was designed and elaborated. Results from tests performed on the composite coated ball joints were compared with data obtained for typical elements. Variations of the following parameters versus time i.e. force, temperature and surface topography of balls were analysed with respect to exploitation properties of the modified ball joints. An increase of the wear coefficient was achieved for sliding joints of the steel ball-steel cups coated by the WC.

Keywords:
Ball Joint, Composite, Cyclic Loading, Surface Topography, Tungsten Carbide, Wear

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - other affiliation
Eminger A. - Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Rudnik D. - other affiliation
2.  Moćko W., Kowalewski Z.L., Wojciechowski A., Rudnik D., Badania właściwości mechanicznych staliwa LH556 i stali VP159 pod kątem zastosowania w osłonach balistycznych, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, ISSN: 1234-5865, Vol.LXI, No.2, pp.449-462, 2012

Abstract:
Praca przedstawia charakterystyki naprężenie-odkształcenie stali austenitycznej VP159 oraz staliwa austenitycznego LH556, o dużej zawartości azotu, przy różnych prędkościach odkształcania. Do badań w zakresie obciążeń statycznych zastosowano serwohydrauliczną maszynę wytrzymałościową, natomiast w zakresie obciążeń dynamicznych metodę pręta Hopkinsona. Otrzymane rezultaty przedstawiono w formie wykresów naprężenia rzeczywistego w funkcji odkształcenia rzeczywistego. Na podstawie statycznej próby rozciągania wyznaczono również podstawowe parametry badanych materiałów, takie jak: E, R0,05, R0,2, Rm. Na podstawie badań stwierdzono, że stal VP159 ma znacznie lepszą ciągliwość niż staliwo LH556, natomiast pozostałe parametry i charakterystyki były zbliżone. Otrzymane wyniki można wykorzystać do wyznaczenia parametrów równań konstytutywnych opisujących termomechaniczne właściwości materiałów na potrzeby symulacji komputerowych.

Keywords:
mechanika, pręt Hopkinsona, duże prędkości odkształcania, stal wysokoazotowa, charakterystyka naprężenie-odkształcenie

Affiliations:
Moćko W. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Wojciechowski A. - other affiliation
Rudnik D. - other affiliation
3.  Rudnik D., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Wojciechowski A., An influence of selected mechanical parameters of MMC on the thermal shock resistance, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, Vol.22, pp.5807-5812, 2008
4.  Pietrzak K., Klasik A., Kowalewski Z.L., Rudnik D., Quantitative relationships between microstructural and mechanical parameters of steels with different carbon content, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, DOI: 10.1142/S0217979208051224, Vol.22, pp.5819-5824, 2008

Abstract:
The steels of different carbon content were tested with respect to their microstructural and selected mechanical parameters variations. The original combinatorial method, based on the phase quanta theory, was applied in the quantitative metallographic assessment. Hence, the adequate geometrical parameters of steel microstructure were possible to be determined. Moreover, the selected mechanical parameters of the materials were evaluated using non-destructive and destructive methods. The results enabled to formulate some significant quantitative relationships between microstructure and mechanical parameters.

Keywords:
Steel, phase composition, quantitative metallography, mechanical behaviour

Affiliations:
Pietrzak K. - other affiliation
Klasik A. - other affiliation
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Rudnik D. - other affiliation

List of chapters in recent monographs
1. 
Wojciechowski A., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A., Innowacje w odlewnictwie, rozdział: Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, Instytut Odlewnictwa (Kraków), Sobczak J. (Ed.), 2, pp.249-257, 2008

Conference abstracts
1.  Szymczak T., Brodecki A., Rudnik D., Kowalewski Z.L., Digital image correlation technique for analysis of structural components of different stiffness under static loading, ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2019-06-02/06-06, Augustów (PL), pp.121-122, 2019

Keywords:
structural components, static loading, markers, displacement, deflection, DIC

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Rudnik D. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021