Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

P. Lasota


Recent publications
1.  Szymczak T., Makowska K., Kowalewski Z.L., Lasota P., An influence of impact energy on magnesium alloy behaviour, International Journal of Mechanics and Materials in Design, ISSN: 1569-1713, DOI: 10.1007/s10999-019-09461-1, Vol.16, No.1, pp.139-153, 2020

Abstract:
The paper reports experimental results describing behaviour of the AM60 magnesium alloy under impact test. The material was examined at energy in the range from 170 to 690 J, using impact tower with the projectile of conical shape. Results are presented in a form of variations of accumulated energy, force, projectile velocity and its displacement versus time. The characteristic features appearing in courses of force and accumulated energy are illustrated. Fractography and microstructure of damage zones for distinguishing the alloy degradation are shown. The fracture regions of the material examined are represented by cracks and plug-shaped deformation.

Keywords:
magnesium alloy, impact, projectile, perforation, fractography, microstructure

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Makowska K. - Motor Transport Institute (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Lasota P. - other affiliation
2.  Szymczak T., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Lasota P., Ocena trwałości zmęczeniowej końcówki drążka kierowniczego, TRANSPORT SAMOCHODOWY, ISSN: 1731-2795, Vol.2, pp.63-72, 2018

Abstract:
W pracy zaprezentowano wyniki badań trwałościowych końcówki drążka kierowniczego pojazdu o dmc powyżej 3.5 tony. W badaniach wykorzystywano wielkogabarytową platformę wibroizolowaną, serwohydrauliczny siłownik mobilny oraz cyfrowy kontroler sygnałów IST Instron. Próby prowadzono w warunkach działania obciążenia zmiennego cyklicznie do uzyskania 2×106 cykli. Ze względu na kompleksową ocenę zachowania końcówki drążka kierowniczego testy przerywano, by wykonywać oględziny obiektu badań. Wyznaczono zmiany kąta wychylenia oraz momentu siły w funkcji liczby cykli oraz przedstawiono ich prognozę. Omówiono procedurę badawczą służącą ocenie trwałości przegubu kulistego.

Keywords:
przegub, zmęczenie, obciążenie zmienne cyklicznie, liczba cykli, trwałość, pęknięcie

Affiliations:
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Lasota P. - other affiliation

List of chapters in recent monographs
1. 
Szymczak T., Kowalewski Z.L., Lasota P., Eksploatacja sprzętu wojskowego Problemy i rozwiązania, rozdział: Określanie przebijalności materiałów stosowanych na osłony balistyczne przy użyciu kolumnowego młota opadowego, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, I, pp.18-28, 2019
2. 
Wojciechowski A., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A., Innowacje w odlewnictwie, rozdział: Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, Instytut Odlewnictwa (Kraków), Sobczak J. (Ed.), 2, pp.249-257, 2008

Conference abstracts
1.  Brodecki A., Szymczak T., Kowalewski Z.L., Lasota P., Fatigue durability of steering rod tip, SME, XXVIII Symposium On Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki, 2018-10-17/10-20, Jachranka (PL), pp.20-20, 2018

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024