Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

C. Wojciechowski


Recent publications
1.  Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Łukowska E., Nowak J., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Studies on the structure of semipermeable membranes by means of SEM. Problems and potential sources of errors, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/s0208-5216(12)70032-3, Vol.32, No.1, pp.51-64, 2012
2.  Lewińska D., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Weryński A., Electrostatic droplet generator with 3-coaxial-nozzle head for microencapsulation of living cells in hydrogel covered by synthetic polymer membranes, Separation Science and Technology, ISSN: 1520-5754, DOI: 10.1080/01496395.2011.617350, Vol.47, No.3, pp.463-469, 2012
3.  Kupikowska-Stobba B., Lewińska D., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Influence of changes in composition of the membrane-forming solution on the structure of alginate-polyethersulfone microcapsules, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, Vol.29, No.3, pp.61-69, 2009

List of chapters in recent monographs
1. 
Lewińska D., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 66, pp.9-22, 2010
2. 
Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Dudziński K., Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 65, pp.109-120, 2010

Conference papers
1.  Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11394, Vol.64, pp.324-331, 2017

Abstract:
Three types of membrane structures with wide pores were compared in this study. One of the membranes was obtained from polyethersulfone using cellulose fibers as the macropore precursors. Two of the fibers were obtained from poly(L-lactide). As the macropore precursors olyvinylpyrrolidone (1.2 MDa) and pork gelatin non-woven were used, the influence of non-woven fibers on the structure of membranes was shown. Necessity of specific membrane structure application was explained. The hoice of polymers and co-polymers with a range of biodegradation times can determine the scaffold type suitable for the age of a patient.

Keywords:
Polysulfone membrane, Polyester membranes, Membrane structures, Biodegradable membranes, 3D scaffold

Affiliations:
Chwojnowski A. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Kruk A. - Warsaw University of Technology (PL)
Wojciechowski C. - other affiliation
Łukowska E. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Dulnik J. - IPPT PAN
Sajkiewicz P. - IPPT PAN

Conference abstracts
1.  Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.23, 2016
2.  Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K., Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.109, 2010
3.  Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.9, 2010
4.  Kupikowska B., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Lewińska D., Wpływ składu roztworu membranotwórczego na strukturę membran w mikrokapsułkach alginianowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.257, 2010
5.  Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Wpływ przepływu cieczy na wielkość i strukturę mikrokapsułek polisacharydowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.144, 2010

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autors
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
414353
2015-10-13
BUP 09/2017
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Method for obtaining wide-porous, polyester cellular scaffolding
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228884
WUP 05/2018
2018-05-30Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024