Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Hubert Śmietanka

Institute of Power Engineering (PL)


Recent publications
1.  Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H., Ranachowski P., Ranachowski Z., Kúdela Jr S., Aleksiejuk M., Comparative studies on degradation of varistors subjected to operation in surge arresters and surge arrester counters, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, DOI: 10.24425/amm.2020.131739, Vol.65, No.1, pp.367-374, 2020

Abstract:
The paper presents results of investigation of microstructure and micro-hardness for material of ZnO varistors applied to 110 kV surge arrester and surge arrester counter. The research combined two pairs of varistors, each consisted of one varistor subjected before to operation, while the other one was brand new unit and constituted a reference. All varistors were made of the same material by the reputable manufacture. The tests revealed a different degree of the material degradation for varistors subjected before to operation. This also refers to different degradation mechanism observed for the material of these varistors, if typical effects of degradation of aged ZnO varistors were considered as a reference. Physical state of spinel in the microstructure had a significant impact on the material degradation, however a considerable loosening of the microstructure associated with bismuth oxide was observed too. It was surprising, since the precipitates of the bismuth oxide phase most often showed very good binding to the ZnO matrix and high resistance to associated electrical, thermal and mechanical effects. The degradation effects in the ZnO matrix proved to be limited only.

Keywords:
surge arrester, surge arrester counter, MO varistors, microstructure of ceramics, ceramic material degradation

Affiliations:
Papliński P. - Institute of Power Engineering (PL)
Wańkowicz J. - other affiliation
Śmietanka H. - Institute of Power Engineering (PL)
Ranachowski P. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Kúdela Jr S. - Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences (SK)
Aleksiejuk M. - IPPT PAN
2.  Chmielak W.S., Paczkowski R., Papliński P., Piątek Z., Ranachowski P., Ranachowski Z., Śmietanka H., Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2020.01.10, Vol.96, No.1, pp.39-43, 2020

Abstract:
Celem prezentowanej pracy było znalezienie zależności pomiędzy parametrami mikrostruktury warystorów, a prądem płynącym przez ogranicznik przepięć dla różnych poziomów napięcia. Badania zostały wykonane na losowo wybranej populacji beziskiernikowych ograniczników przepięć w osłonach polimerowych, przeznaczonych do pracy w sieci średniego napięcia. Wykonano pomiary przebiegów referencyjnych dla badanej populacji ograniczników. Przyjęto jako kryterium oceny udział wyższych harmonicznych w przebiegu prądu. Praca stanowi wstęp do szerszego zakresu badań, prowadzonych w ramach wspólnych działań laboratoriów Instytutu Energetyki i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Keywords:
beziskiernikowy ogranicznik przepięć, warystor ZnO, mikrostruktura ceramiki, analiza FFT

Affiliations:
Chmielak W.S. - Institute of Power Engineering (PL)
Paczkowski R. - Institute of Power Engineering (PL)
Papliński P. - Institute of Power Engineering (PL)
Piątek Z. - Institute of Power Engineering (PL)
Ranachowski P. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Śmietanka H. - Institute of Power Engineering (PL)

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021