Prof. Stefan Jendo, Ph.D., Dr. Habil., Eng.

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
retiree
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 192
room: 419
e-mail: sjendo
personal site: http://bluebox.ippt.pan.pl/~sjendo/

Doctoral thesis
1969O optymalizacji ustrojów cięgnowych 
supervisor -- Prof. Zbigniew Wasiutyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
162 
Habilitation thesis
1979Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości, ciężaru lub kosztu 
Professor
1994Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.2007-05-10Kolanek Krzysztof Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych601
 
2.1993Putresza Jarosław  Optymalizacja konstrukcji z uwzględnieniem jej niezawodności 

Recent publications
1.Jendo S., Kolanek K., Evaluation of adaptive Monte Carlo methods for reliability analysis, Journal of KONBiN, ISSN: 2083-4608, Vol.1, pp.219-228, 2006
2.Jendo S., Some Problems of Multicriteria Optimization of Cable Structures, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-52, 1985
3.Jendo S., Marks W., Optymalizacja wielokryterialna konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-52, 1983
4.Jendo S., Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości ciężaru lub kosztu. Część 1-2 (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.27, pp.1-196, 1979
5.Jendo S., Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości ciężaru lub kosztu. Część 3 (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, 1979
6.Hajduk J., Jendo S., Kączkowski Z., Główne problemy analizy statycznej konstrukcji cięgnowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-63, 1972
7.Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972

List of chapters in recent monographs
1.
14
Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M., Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures, rozdział: Continuous and discrete reliability-based optimization of truss structures, CRC Press / Balkema, pp.1-13, 2010