Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Prof. Wojciech Dzieniszewski, PhD, DSc

retiree
e-mail:

Doctoral thesis
1965 Kształtowanie wytrzymałościowe płyt sprężonych 
supervisor -- Prof. Zbigniew Wasiutyński, PhD, IPPT PAN
 
Habilitation thesis
1971 Optymalizacja prętowych ustrojów siatkowych 
Professor
1989 Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.  1999 Wnuk Ryszard   Modelowanie i analiza procesów akumulacji ciepła z przemianą fazową złoża 
2.  1993 Chwieduk Dorota   Analiza funkcjonowania i wydajności cieplnej mono- i biwalentnych systemów ogrzewczych z pompą ciepła wykorzystujących odnawialne gruntowe i słoneczne źródła ciepła 
3.  1977 Niemierko Andrzej   Optymalizacja kratownic metodami programowania matematycznego 
4.  1975 Gierliński Jacek   Optymalizacja płyt siatkowych 

Recent publications
1.  Dzieniszewski W., Wnuk R., Termodynamika strukturalnego zasobnika ciepła z pełnym przebiegiem przemiany fazowej złoża PCM w fazach ładowania i rozładowania w cyklu dobowym, FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE, ISSN: 1734-4891, Vol.II, pp.29-34, 2007
2.  Bzowska D., Chyrczakowski S., Dzieniszewski W., Jędrzejuk H., Kossecka E., Laskowski L., Mołdach J., Podstawy modelowania procesów cieplno-wilgotnościowych w budynkach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-153, 1994
3.  Dzieniszewski W., Elastostatyka interstrukturalnych wieloskładnikowych przestrzennych ustrojów kompozytowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.19, pp.1-130, 1990
4.  Dzieniszewski W., Wyprowadzenie równań fizycznych dowolnego segmentu siatki prętowej ustroju przestrzennego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-12, 1974
5.  Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972
6.  Dzieniszewski W., Optymalizacja prętowych ustrojów siatkowych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-73, 1971

List of recent monographs
1. 
Dzieniszewski W., Procesy cieplno-przepływowe w budynkach: podstawy modelowania matematycznego, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Łódź), pp.1-216, 2005

List of chapters in recent monographs
1. 
Dzieniszewski W., Fizyka budowli w teorii i praktyce, rozdział: Modelowanie sterowania optymalnego temperaturą i wilgotnością powietrza w pomieszczeniu budynku z klimatyzacją, Politechnika Łódzka (Łódź), Kubik J. (Ed.), I, pp.39-54, 2005

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024