Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Prof. Michał Kleiber, PhD, DSc

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
position: professor
direct telephone: (+48) 22 827 46 92
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 259
room: 425
e-mail:
ORCID: 0000-0003-3469-068X

Habilitation thesis
1978 Duże deformacje ciał sprężysto-plastycznych, teoria i numeryczna analiza konstrukcji 
Professor
1984 Title of professor
Other
1994 Corresponding Member of Polish Academy of Sciences
2002 Member of Polish Academy of Sciences
Supervision of doctoral theses
1.  2019-01-31 Zawistowski Tomasz   Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności 
2.  2005-06-03 Tauzowski Piotr   Obiektowo-zorientowane środowisko obliczeniowe dla zagadnień mechaniki konstrukcji z zastosowaniem do analizy, optymalizacji kształtu i oceny niezawodności układów termolepkosprężystych ze zniszczeniem 
3.  2004-10-28 Knabel Jarosław   Analiza niezawodności konstrukcji sprężysto-plastycznych przy użyciu powierzchni odpowiedzi 
4.  2000-12-23 Stocki Rafał   Optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji prętowych w zakresie dużych przemieszczeń - teoria i program komputerowy 
5.  1998-01-29 Mahomed Nawaz   Computational modelling of injection mould filling with a new treatment of free surfaces 
6.  1997-06-26 Postek Eligiusz   Numeryczna analiza wrażliwości na parametry projektowe dużych nieliniowych układów konstrukcyjnych (Numerical parameter sensitivity analysis of large nonlinear structural systems) 
7.  1997-06-16 Kamiński Marcin   Stochastyczne zagadnienie kompozytu włóknistego z defektami na granicy faz 
8.  1997-04-27 Jassem Krzysztof   Elektroniczny słownik dwujęzyczny w automatycznym tłumaczeniu tekstu 
9.  1995-11-29 Witkowski Jerzy   Adaptacyjny system analizy konstrukcji metodą elementów skończonych 
10.  1993-10-28 Mousa Mohsen Ahmed   Analiza dużych przemieszczeń i wyboczeń płyt Mindlina z dowolnie zlokalizowanymi belkami wzmacniającymi 
11.  1993-01-21 Kowalczyk Piotr   Numeryczna analiza rozkładu naprężeń w miąższu płucnym z uwzględnieniem oddziaływań między szkieletem tkankowym a przepływającym powietrzem 
12.  1993-01-21 Rojek Jerzy   Numeryczna analiza nieliniowych zagadnień mechaniki konstrukcji złożonych z części odkształcalnych i sztywnych: zastosowanie do analizy kabin ciągników 
13.  1992 Madej Dariusz   Komputerowa analiza rysunków technicznych na potrzeby systemów komputerowego wspomagania projektowania 
14.  1990 Ambroziak Jacek   Implementacja i zastosowanie wybranej architektury systemu wnioskującego 
15.  1988 Breitkopf Piotr   Elementy sztucznej inteligencji w numerycznej analizie konstrukcji 
16.  1982 Zacharski Andrzej   Nieliniowa analiza statyczna powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych 
17.  1982 Sosnowski Włodzimierz   Statyczna analiza płaskich sprężysto-plastycznych ram dwuteowych z uwzględnieniem możliwości lokalnego wyboczenia środników 
18.  1981 Lutoborski Adam   Całkowanie numeryczne w liniowej analizie powłok metodą elementów skończonych 
19.  1981 Hien Tran-Duong   Nieliniowa dynamika ciał i powłok osiowosymetrycznych poddanych dowolnym obciążeniom 

Recent publications
1.  Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M., Elastic-plastic buckling and postbuckling finite element analysis of plates using higher-order theory, International Journal of Structural Stability and Dynamics, ISSN: 0219-4554, DOI: 10.1142/S0219455421500954, pp.2150095-1-37, 2021

Abstract:
In this paper, some of the displacement-based plate theories are used to investigate the elastic-plastic analysis of plates in the framework of the finite element method including the buckling and postbuckling effects with the focus on the general third-order plate theory (GTPT). The plate calculation results were compared with the results obtained using 64-nodes solid elements involving Lobatto integration scheme. The problem is solved using the Newton–Raphson method applying modified Crisfield constant arc-length procedure. The results show good agreement of results and the GTPT can be acknowledged to fulfill essential criteria for application to the elastic-plastic analysis of thin and thick plates.

Keywords:
buckling and postbuckling, elasto-plastic plates, third-order plate theory

Affiliations:
Taczała M. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
2.  Zawistowski T., Kleiber M., Gap flow simulation methods in high pressure variable displacement axial piston pumps, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, ISSN: 1134-3060, DOI: 10.1007/s11831-016-9180-5, Vol.24, No.3, pp.519-542, 2017

Abstract:
High pressure variable displacement axial piston pumps are subject to complex dynamic phenomena. Their analysis is difficult, additionally complicated by leakage of the working fluid. Analytically gap flow is calculated with the Reynolds equation which describes the pressure distribution in a thin lubricating layer. The paper presents various approaches to analyze gap flow both in traditional axial piston pump and novel type of hydraulic pump, designed at the Polish Gdansk Institute of Technology. Because of large aspect ratio between the height of the gap and the size of pump elements, the authors present the numerical simulation approach using a local model to define a lubrication gap, linked to a global model of a pump from which boundary conditions were imported. User defined functions implemented in Fluent and Excel were used to calculate the pressure and velocity fields and assess the fluid flow rate.

Affiliations:
Zawistowski T. - Space Research Centre Polish Academy of Science (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
3.  Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M., Nonlinear buckling and post-buckling response of stiffened FGM plates in thermal environments, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, ISSN: 1359-8368, DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.09.023, Vol.109, pp.238-247, 2017

Abstract:
We present a nonlinear finite element method to investigate the nonlinear stability of stiffened functionally graded materials (FGM) plates considered as a whole unit. The plates are subjected to mechanical and thermal loads. The material properties are assumed to be temperature dependent and varied gradually across the thickness according to a power law distribution. The nonlinear equations of FGM plates are based on the first-order shear order plate theory. The influence of material, geometrical properties of stiffeners and initial deflections on the buckling and post-buckling response of the stiffened plates are studied in detail. Including the latest information no work has been oriented towards post-buckling analysis of stiffened FGM plates considered as a whole unit.

Keywords:
FGM stiffened plate, nonlinear finite element analysis, post-buckling

Affiliations:
Taczała M. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
4.  Buczkowski R., Kleiber M., A study of the surface roughness in elasto-plastic shrink fitted joint, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, ISSN: 0301-679X, DOI: 10.1016/j.triboint.2016.02.021, Vol.98, pp.125-132, 2016

Abstract:
The aim of the present study is to provide a methodology for improving the design of a shrink-fitted assembly by focusing on two objectives: (i) taking into account the surface roughness of components, (ii) introducing a non-classical hardening friction law in which tangential micro-slip displacements are considered. The calculations have been made for elasto-plastic properties of component in axisymmetric conditions. Both the loading and unloading processes have been considered. After finite element simulations, it is observed that overall static behaviour of the assembly is influenced considerably by the surface finish of the mating components. The current numerical results of the shrink fitted assembly received from the coarse mesh could be treated as contact benchmark for further finite element analyses using as closely as possible identical input data.

Keywords:
Shrink-fit, Roughness, Finite elements, Elasto-plasticity

Affiliations:
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
5.  Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M., Nonlinear free vibration of pre- and post-buckled FGM plates on two-parameter foundation in the thermal environment, COMPOSITE STRUCTURES, ISSN: 0263-8223, DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.11.017, Vol.137, pp.85-92, 2016

Abstract:
The geometrically nonlinear free vibration of functionally graded thick plates resting on the elastic Pasternak foundation is investigated. The motion equations are derived applying the Hamilton principle. We consider the first order shear deformation plate theory (FSDT), in which the modified shear correction factor is required. A 16-noded Mindlin plate element of the Lagrange family which is free from shear locking due to small thickness of the plate used. The material properties are assumed to be temperature-dependent and expressed as a nonlinear function of temperature. Because the FGM plates are not homogeneous, the basic equations are calculated in the equivalent physical neutral surface which differs from the geometric mid-plane. In the pre-buckling range natural frequencies decrease ultimately reaching zero for critical stress in the bifurcation point.

Keywords:
FGM plates, Two-parameter elastic foundation, Nonlinear free vibration, Finite element method

Affiliations:
Taczała M. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
6.  Kleiber M., Quo Vadis, Europa?, Przyszłość. Świat - Europa - Polska, ISSN: 1895-0949, Vol.1, No.33, pp.103-107, 2016
7.  Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M., Postbuckling analysis of functionally graded plates on an elastic foundation, COMPOSITE STRUCTURES, ISSN: 0263-8223, DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.06.055, Vol.132, pp.842-847, 2015

Abstract:
First, we discuss characteristics of functionally graded materials and describe methods of their manufacturing. Then, we provide an overview of analytical and numerical methods for calculating plates, with characteristics of functionally graded materials, resting on elastic foundation. The presented numerical results have been obtained by the finite elements method, referring to post-bifurcation problems of thermally loaded plates. The first-order shear deformation theory (FSDT) has been employed. In numerical calculations we have used a new 16-node plate element, free of problems related to shear locking.

Keywords:
Thick plates, Functionally graded materials, Finite elements method

Affiliations:
Taczała M. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
8.  Buczkowski R., Taczała M., Kleiber M., A 16-node locking-free Mindlin plate resting on two-parameter elastic foundation - static and eigenvalue analysis, COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISSN: 2299-3649, Vol.22, pp.99-114, 2015

Abstract:
The Pasternak elastic foundation model is employed to study the statics and natural frequencies of thick plates in the framework of the finite element method. A new 16-node Mindlin plate element of the Lagrange family and a 32-node zero-thickness interface element representing the response of the foundation are used in the analysis. The plate element avoids ill-conditioned behaviour due to its small thickness. In the case of the eigenvalue analysis, the equation of motion is derived by applying the Hamilton principle involving the variation of the kinetic and potential energy of the plate and foundation. Regarding the plate, the firstorder shear deformation theory is used. By employing the Lobatto numerical integration in which the integration points coincide with the element nodes, we obtain the diagonal form of the mass matrix of the plate. In practice, diagonal mass matrices are often employed due to their very attractive timeintegration schemes in explicit dynamic methods in which the inversion of the effective stiffness matrix as a linear combination of the damping and mass matrices is required. The numerical results of our analysis are verified using thin element based on the classical Kirchhoff theory and 16-node thick plate elements.

Keywords:
Mindlin plate, two-parameter elastic foundation, Lobatto integration, bending and eigenvalue analysis

Affiliations:
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Taczała M. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
9.  Kundzewicz Z.W., Masson-Delmotte V., Cubasch U., Skea J., Kleiber M., Climate change – Is it worse than expected?, PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP, ISSN: 1730-802X, DOI: 10.1515/igbp-2015-0012, Vol.22, pp.9-18, 2015

Abstract:
A review of findings contained in the IPCC AR5 Synthesis Report, of particular relevance to the Polish audience, is offered. Polish perspectives on coal-climate nexus are discussed in a broader, universal, context. Positive examples of climate policies in other countries are provided. The title of this paper refers to a public conference organized in Warsaw by the Embassies of France, Germany, and the UK and the Polish Academy of Sciences.

Keywords:
climate change, climate change mitigation, IPCC, coal-climate nexus in Poland

Affiliations:
Kundzewicz Z.W. - other affiliation
Masson-Delmotte V. - Laboratory of Sciences of Climate and Environment (FR)
Cubasch U. - Free University of Berlin (DE)
Skea J. - Imperial College London (GB)
Kleiber M. - IPPT PAN
10.  Kleiber M., Myślenie strategiczne podstawą - i wyzwaniem, Nowe Media, ISSN: 2082-4351, Vol.9, No.1, pp.29-32, 2015
11.  Kundzewicz Z., Masson-Delmotte V., Cubasch U., Skea J., Kleiber M., Klimat pod specjalnym nadzorem, Panorama, ISSN: 2300-4479, Vol.7, No.40, pp.2-5, 2015
12.  Kleiber M., Szubert K., Słowo w sprawie przyszłości polskiego dowodu osobistego, CZŁOWIEK I DOKUMENTY, ISSN: 1895-7552, Vol.38, pp.33-34, 2015
13.  Buczkowski R., Kleiber M., Starzyński G., Normal contact stiffness of fractal rough surfaces, ARCHIVES OF MECHANICS, ISSN: 0373-2029, Vol.66, No.6, pp.411-428, 2014

Abstract:
We used the fractal theory based on a single variable Weierstrass–Mandelbrot function to obtain the normal contact stiffness if rough and smooth isotropic surfaces are pressed against each other. Because in the original fractal theory the distribution of contact area is assumed geometrically, we propose the method in which the actual deformation of asperities and a correction due to asperity coupling (interaction) will be taken into account. This correction is equivalent to an increase of the effective separation by a quantity proportional to the nominal pressure and it has a significant effect on contact stiffness at larger normal loads (low separations). The numerical results demonstrate a nonlinear evolution of the contact stiffness with the normal load in particular in the first stage of loading at low squeezing pressures. We have compared the results of the theoretical contact stiffness using the fractal method with the experimental ultrasonic measurements. Experimental results made on real surfaces agree remarkably well with the theoretical predictions.

Keywords:
fractal model, contact stiffness, ultrasonic measurements

Affiliations:
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
Starzyński G. - IPPT PAN
14.  Kleiber M., Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach, Bezpieczeństwo Narodowe, ISSN: 1896-4923, Vol.32, pp.61-73, 2014

Abstract:
Poziom nauki i kompetencje technologiczne kluczowych instytucji i firm są istotnym elementem bezpieczeństwa państwa. Niezwykle ważne jest więc przemyślane skoordynowanie działalności całego krajowego sektora badań i innowacji z narodową strategią bezpieczeństwa. Szczególną rolę w ustalaniu priorytetów i finansowaniu badań naukowych w naszym kraju ma dzisiaj Unia Europejska. Dlatego specjalną uwagę należy zwrócić na politykę wspomagania naszego udziału w wiodącym programie badawczym Unii, czyli w Horyzoncie 2020. Oferuje on wiele możliwości wzmocnienia naszych instytucjonalnych kompetencji naukowo-badawczych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co w powiązaniu z już istniejącym, znaczącym potencjałem naszych ośrodków badawczych stanowi wielką szansę na trwałe wzmocnienie naszych zdolności w tym zakresie.

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
15.  Kleiber M., Polska nauka - dalekosiężne aspiracje, niemałe możliwości, zadawnione problemy, Nowe Media, ISSN: 2082-4351, Vol.8, pp.55-61, 2014
16.  Kleiber M., Edukacja, nauka i kultura – kluczowe determinanty przyszłości Polski, NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.3, pp.7-14, 2012
17.  Kleiber M., Laudation for Prof. Mildred S. Dresselhaus, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, ISSN: 0370-1972, DOI: 10.1002/pssb.201140120, Vol.248, No.7, pp.1563-1565, 2011
18.  Buczkowski R., Kleiber M., Statistical models of rough surfaces for finite element 3D contact analysis, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, ISSN: 1134-3060, Vol.16, pp.399-424, 2009

Abstract:
The present study is divided in two parts. In the first one the complete elasto-plastic microcontact model of anisotropic rough surfaces is given. Rough surfaces are modelled as a random process in which the height of the surface is considered to be a two-dimensional random variable. It is assumed that the surface is statistically homogeneous. The description of anisotropic random surfaces is concentrated on strongly rough surfaces; for such surfaces the summits are represented by highly eccentric elliptic paraboloids. The model is based on the volume conservation of asperities with the plasticity index modified to suit more general geometric contact shapes during plastic deformation process. This model is utilized to determine the total contact area, contact load and contact stiffness which are a combination of the elastic, elasto-plastic and plastic components. The elastic and elastoplastic stiffness coefficients decrease with increasing variance of the surface height about the mean plane. The standard deviation of slopes and standard deviation of curvatures have no observable effects on the normal contact stiffness. The part two deals with the solution of the fully three-dimensional contact/friction problem taking into account contact stiffnesses in the normal and tangential directions. An incremental non-associated hardening friction law model analogous to the classical theory of plasticity is used. Two numerical examples are selected to show applicability of the method proposed.

Affiliations:
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
19.  Buczkowski R., Kleiber M., Elasto-plastic statistical model of strongly anisotropic rough surfaces for finite element 3D-contact analysis, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/j.cma.2005.11.014, Vol.195, No.37-40, pp.5141-5161, 2006

Abstract:
The complete elasto-plastic microcontact model of anisotropic rough surfaces is proposed. The description of anisotropic random surfaces is restricted here to strongly rough surfaces; for such surfaces the summits are represented by highly eccentric elliptic paraboloids having their semi-major axes oriented in the direction of the grain. The present model is based on the volume conservation of asperities in which the plasticity index is modified to suit more general geometric contact shapes during plastic deformation process. This model is utilized to determine the total contact area, contact load and contact stiffness which are a mixture of both the elastic and plastic components. For low nominal pressures both the elastic and elasto-plastic contact stiffness is found to be almost linear in relation to the normal load. The elastic and elasto-plastic stiffness coefficients decrease with increasing variance of the surface height about the mean plane. The standard deviation of slopes and standard deviation of curvatures have no observable effects on the normal contact stiffness.

Keywords:
Rough surfaces, Statistical modelling, Contact stiffness, Finite element method

Affiliations:
Buczkowski R. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (PL)
Kleiber M. - IPPT PAN
20.  Tauzowski P., Kleiber M., Parameter and shape sensitivity of thermo-viscoelastic response, COMPUTERS AND STRUCTURES, ISSN: 0045-7949, DOI: 10.1016/j.compstruc.2005.09.026, Vol.84, pp.385-399, 2006

Abstract:
Gradient-based optimization methods are still most efficient methods for solving structural optimization problems. The sensitivity formulation has been one of the central issues in the gradient-based optimization algorithm. Thermo-viscoelastic constitutive and parameter sensitivity formulation are presented in this paper. The model considered is composed of two coupled subproblems: the transient heat transfer problem and a rheological, viscoelastic material model known in literature as the standard model. Design variables considered are with material and shape-defining parameters. The investigation includes a finite element formulation and implementation in an object-oriented finite element environment. Results of numerical analysis are presented.

Keywords:
Finite element method, Sensitivity analysis, Viscoelasticity

Affiliations:
Tauzowski P. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
21.  Postek E., Kleiber M., Niezawodność dużych nieliniowych układów konstrukcyjnych – wybrane studium, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, No.5, pp.33-37, 2002

Abstract:
W artykule przedstawiono sposób postępowania podczas szacowania niezawodnoÊci dużych nieliniowych układów konstrukcyjnych. Nacisk położono na zastosowanie metody różniczkowania bezpośredniego (DDM). Jako przykład wybrano żelbetową konstrukcję budynku osłonowego reaktora nuklearnego.

Keywords:
inżynieria nuklearna, niezawodność, analiza wrażliwości, konstrukcje żelbetowe

Affiliations:
Postek E. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
22.  Postek E., Siemaszko A., Kleiber M., Reliability Study of a Containment Shell, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, Vol.40, No.1, pp.179-203, 2002

Abstract:
Computational time needed for reliability abalysis of realistic structural problems as a rule is very high. Improvements in efficiency are critical to allow solution of large realistic problems. The realiability analysis is usually performed using approximate First Order Reliability Method (FORM). Iterative solution procedures of FORM require extensive design sensitivity computations of high accuracy. The design of realistic structures requires computer-based numerical procedures, such as finite element analysis. The design sensitivity gradients are not explicitly available in terms of design variables. The most intensive computational task of design sensitivity computation should be carried out by highly efficient and accurate methods such as discrete design sensitivity analysis, This paper describes requirements for design sensitivity information for reliability analysis. The way of coupling reliability computationa with discrete AVM and DDM methods of design sensitivity analysis is pointed out. A computational program developed for layered concrete shells allows one to solve large realistic reliability problems. The reliability study of an RC nuclear containment shell is carried out. Reliability studies show which pf mthe parameters have the highest impact on the reliability of the vessel.

Keywords:
Nuclear engineering, reliability, design sensitivity, FEM

Affiliations:
Postek E. - IPPT PAN
Siemaszko A. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
23.  Kowalczyk P., Kleiber M., Shape sensitivity in elasto-plastic computations, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/S0045-7825(98)00216-3, Vol.171, No.3-4, pp.371-386, 1999

Abstract:
An algorithm for design sensitivity analysis of elasto-plastic response for the case of design-dependent geometry is discussed. The domain parametrization approach is employed. Some important implications for the concept of isoparametric element formulation are indicated. The idea of shape sensitivity computations is similar to that of sensitivity with respect to material parameters. However, derivation of additional geometric matrices and integral expressions is necessary. A possible discontinuity of sensitivity solutions is indicated and it is shown that the algorithm handles it correctly. A plane stress computational example illustrates the application of the method.

Affiliations:
Kowalczyk P. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
24.  Kleiber M., Kowalczyk P., Sensitivity analysis in plane stress elasto-plasticity and elasto-viscoplasticity, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/S0045-7825(96)01072-9, Vol.137, No.3-4, pp.395-409, 1996

Abstract:
Development of computational models for plane stress elasto-plasticity is known to make some difficulties non-existent in 3D and plane strain formulations. Tedious derivation of plane stress algorithmic tangent matrices which cannot be directly obtained as a special case of 3D matrices may serve here as an example. In this paper specific features of plane stress computations are discussed in the context of parameter sensitivity analysis. Elasto-plastic material model with isotropic/kinematic hardening as well as two viscoplastic models are considered. Explicit expressions for sensitivity gradients are derived. Instructive examples solved by FEM illustrate the paper.

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
Kowalczyk P. - IPPT PAN
25.  Antúnez H.J., Kleiber M., Sensitivity analysis of metal forming processes involving frictional contact in steady state, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ISSN: 0924-0136, DOI: 10.1016/0924-0136(96)02375-8, Vol.60, No.1-4, pp.485-491, 1996

Abstract:
A simple element to model frictional contact in steady state metal forming processes is presented together with the sensitivity analysis to the friction coefficient in a Coulomb friction law. The interest of such model arises from the analysis of rolling processes and a two dimensional approach to cutting problems, where the contact zone is to be determined, however a stationary state is present in most part of the operation. The flow approach proves to be an adequate method to handle efficiently this situation. The contact elements impose a restriction in the velocity component normal to the boundary and a tangential friction force opposite to the velocity. The parts of the boundary which are not in closed contact are treated as free surfaces, which must fulfill the condition of being streamlines. Sensitivity analysis with respect to the friction coefficient is performed by the Direct Differentiation Method (DDM). The effect of variations in this parameter is discussed for the simulation of an extrusion and a cutting problem.

Keywords:
Computer simulation, Extrusion, Friction, Metal cutting, Rolling, Sensitivity analysis, Contact zone, Coulomb friction law, Direct differentiation method, Flow approach, Friction coefficient, Frictional contact, Steady state metal forming processes, Metal forming

Affiliations:
Antúnez H.J. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
26.  Antúnez H.J., Kleiber M., Sensitivity of forming processes to shape parameters, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN: 1232-308X, Vol.137, No.3-4, pp.189-206, 1996

Abstract:
Shape sensitivity analysis is presented for metal-forming processes described in terms of the flow approach [1]. The direct differentiation method is employed to derive the sensitivity expressions. The continuum approach is adopted so that both the equilibrium equations and response functional are differentiated before discretization. The necessary derivatives with respect to shape design variables are calculated making use of the framework already available for isoparametric elements (control volume approach). In finite element implementation a system of equations is obtained which has the same system matrix as the equilibrium problem. The right-hand side is calculated by partially differentiating the internal and external forces with respect to the design parameters. The procedure is illustrated by calculating sensitivities of some independent and dependent variables with respect to the die angle in an extrusion problem and to the roll radius in a plane rolling.

Keywords:
Calculations, Continuum mechanics, Differentiation (calculus), Finite element method, Matrix algebra, Metal extrusion, Metal forming, Rolling, Die angle, Direct differentiation method, Discretization, Equilibrium equations, Response functional, Roll radius, Shape sensitivity analysis, Sensitivity analysis

Affiliations:
Antúnez H.J. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
27.  Antúnez H.J., Kleiber M., Parameter sensitivity of metal forming processes, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN: 1232-308X, Vol.3, No.3, pp.263-282, 1996

Abstract:
The flow formulation for metal forming analysis based on a rigid-viscoplastic material rncdel is considered. Specifically, sensitivity evaluation techniques are discussed for different solution variables with respect to variations in parameters entering the constitutive (and other) equations such as material constants, imposed velocities or friction coefficient. A method to avoid spurious pressure modes is introduced which allows to use Ql/Ql elements and thus to accurately calculate pressures, their sensitivities and friction forces. In addition, one pressure unknown for each node is available in this method, thus yielding a finer discretisation for this variable.

Keywords:
Computer aided analysis, Friction, Sensitivity analysis, Velocity, Viscoelasticity, Metal forming processes, Parameter sensitivity, Metal forming

Affiliations:
Antúnez H.J. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
28.  Kleiber M., Kowalczyk P., Constitutive parameter sensitivity in elasto-plasticity, COMPUTATIONAL MECHANICS, ISSN: 0178-7675, DOI: 10.1007/BF00356477, Vol.17, pp.36-48, 1995

Abstract:
The paper presents equations and algorithms for numerical computation of elasto-plastic and elasto-viscoplastic constitutive parameter sensitivity problems. The general integration idea is based on the return-mapping algorithm. Two viscoplastic constitutive models are discussed in details: the overstress (Perzyna) model and the power law strain and strain-rate hardening model. The use of the consistent tangent operator is shown to be essential for the accuracy of the sensitivity analysis. A possible discontinuity of sensitivity at the transition (yield limit) point is discussed. It is concluded that in principle the nonuniqueness of the sensitivity solutions at such points does not invalidate the general idea of sensitivity calculations. A number of numerical examples illustrate the theoretical considerations.

Keywords:
Sensitivity Analysis, Numerical Computation, Constitutive Model, General Idea, Theoretical Consideration

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
Kowalczyk P. - IPPT PAN
29.  Kleiber M., Hien Tran-D., Antúnez H.J., Kowalczyk P., Parameter sensitivity of elastoplastic response, Engineering Computations, ISSN: 0264-4401, DOI: 10.1108/02644409510799604, Vol.12, No.3, pp.263-280, 1995

Abstract:
The general problem of sizing, material and loading parameter sensitivity of non‐linear systems is presented. Both kinematic and path‐dependent material non‐linearities are considered; non‐linear sensitivity path is traced by an incremental solution strategy. The variational approach employed is quite general and can be employed for studying sensitivity of various path‐dependent highly non‐linear phenomena. Both the direct differentiation method (DDM) and adjoint system method (ASM) are discussed in the context of continuum and finite element mechanics. The merits of using the consistent tangent matrix and the necessity of accumulation of design derivatives of stresses and internal parameters are indicated. Aspects of sensitivity problems in metal forming are also discussed. A number of examples illustrate the paper.

Keywords:
Direct differentiation method, Adjoint system method, Metal forming

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
Hien Tran-D. - IPPT PAN
Antúnez H.J. - IPPT PAN
Kowalczyk P. - IPPT PAN
30.  Kleiber M., Hien Tran-D., Postek E., Incremental finite element sensitivity analysis for nonlinear applications, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, ISSN: 0029-5981, DOI: 10.1002/nme.1620371906, Vol.37, pp.3291-3308, 1994

Abstract:
Finite element formulations for structural sensitivity analysis of non‐linear systems with fixed overall shape are discussed. Both the direct differentiation and adjoint variable methods are employed. The resulting sensitivity algorithms are consistent with time integration scheme adopted for solving equilibrium problem. Effectiveness and computational aspects of the procedures are discussed and compared. Numerical algorithms are shown to be readily implemented in existing finite element codes. Large‐scale examples illustrate the paper.

Keywords:
sensitivity analysis, nonlinear systems, incremental approach, finite element method

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
Hien Tran-D. - IPPT PAN
Postek E. - IPPT PAN
31.  Kowalczyk P., Kleiber M., Modeling and numerical-analysis of stresses and strains in the human lung including tissue-gas interaction, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, ISSN: 0997-7538, Vol.13, No.3, pp.367-393, 1994

Abstract:
A complete mechanical model of lungs, valid for the analysis of stresses in tissues, which considers mechanical couplings between the tissue deformation and the air flow, is presented. The concept of a continuous description of the lung is adopted, with its volume assumed to be filled with a nonlinearly elastic, highly deformable solid - parenchyma, which is a thin-walled porous tissue structure on the micro-scale. Central airways are modelled as a discrete system of conduits immersed in the parenchyma. For the flow in peripheral airways and alveoli, a model of filtration in a three-dimensional two-phase porous medium (gas-tissue skeleton) is assumed. A new approach to pseudoelastic nonlinear constitutive modelling of parenchyma aiming at computational applications is presented. A fundamental set of nonlinear differential equations for the quasi-static coupled problem is derived and frictionless contact boundary conditions are included. A finite element formulation of the problem with an implicit time integration scheme is presented. The results of numerical examples obtained using the algorithm agree qualitatively with experimental data.

Keywords:
parenchyma

Affiliations:
Kowalczyk P. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
32.  Hien Tran-D., Hung H.X., Kleiber M., Analiza stateczności konstrukcji w systemie POLSAP, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-70, 1989
33.  Kleiber M., Sosnowski W., LASTRAN system nieliniowej analizy konstrukcji metodą elementów skończonych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-69, 1985
34.  Kotuła W., Kleiber M., Stateczność i wrażliwość na imperfekcje pewnej przestrzennej konstrukcji prętowej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-23, 1983
35.  Boni B., Kleiber M., Sawczuk A., Warunek stanu granicznego przekroju belki dwuteowej poddanej działaniu momentu zginającego siły podłużnej i siły poprzecznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-29, 1982
36.  Kleiber M., Sosnowski W., ASGRAM sprężysto - plastyczna analiza ram płaskich, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-64, 1982
37.  Borkowski W., Kleiber M., Statyczna i dynamiczna analiza dużych deformacji cienkich osiowosymetrycznych powłok sprężysto - plastycznych metodą elementów skończonych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-47, 1980
38.  Kleiber M., Hien Tran-D., DYNAX-L - dynamiczna analiza osiowosymetrycznych ciał i powłok sprężystych poddanych dowolnemu obciążeniu metodą elementów skończonych. Teoria oraz opis i instrukcja użytkowania programu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-71, 1980
39.  Hien Tran-D., Kleiber M., Numeryczna analiza rozciągania sprężysto - plastycznego pasma osłabionego otworem, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-14, 1980
40.  Kleiber M., Zacharski A., LOSTAB - numeryczna analiza lokalnej utraty stateczności sprężystych układów płytowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-57, 1979
41.  Kleiber M., Zacharski A., SHELIN - liniowa analiza statyczna cienkich powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych. Opis programu i instrukcja użytkowania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-68, 1978
42.  Kleiber M., Duże deformacje ciał sprężysto - plastycznych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-187, 1978
43.  Kleiber M., SHELAX - analiza dużych deformacji cienkich osiowosymetrycznych powłok sprężysto, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-68, 1977
44.  Kleiber M., PLADEP - statyczna analiza dużych deformacji sprężysto, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-48, 1977

List of recent monographs
1. 
Kleiber M., Mądra Polska, zgodna Europa, solidarny świat, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, pp.1-552, 2021
2. 
Kleer J., Kleiber M. , Where is Europe headed?, Poland 2000 Plus, pp.1-110, 2019
3. 
Kleer J., Kleiber M., Dokąd zmierza Europa, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, pp.1-125, 2018
4. 
Kleiber M., Kowalczyk P., Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids, Springer, pp.1-345, 2016
5. 
Kleer J., Kleiber M., Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", pp.1-153, 2015
6. 
Kleer J., Kleiber M., Global threats as barriers to development, Polish Academy of Sciences "Poland 2000 Plus Foresight Committee, pp.1-143, 2015
7. 
Kleiber M., Mądra Polska, IPPT PAN, pp.1-584, 2015
8. 
Buczkowski R., Kleiber M., Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp.1-214, 2014
9. 
Kleiber M., Kowalczyk P., Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, pp.1-360, 2011

List of chapters in recent monographs
1. 
Kleiber M., Taczała M., Buczkowski R., Advances in Computational Plasticity, rozdział: Elasto-Plastic Response of Thick Plates Built in Functionally Graded Material Using the Third Order Plate Theory, Springer International Publishing, pp.185-199, 2018
2. 
Kleiber M., Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa, rozdział: Mądra Polska, zgodna Europa, solidarny świat, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", pp.156-158, 2017
3. 
Kleiber M., Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, rozdział: Dokąd zmierza Europa – pytanie aktualne jak nigdy przedtem, Dom Wydawniczy ELIPSA, pp.10-16, 2016
4. 
Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M., Współczesna Mechanika Konstrukcji w Projektowaniu Inżynierskim, rozdział: Stateczność płyt o cechach materiałów gradientowych na podłożu sprężystym, Polska Akademia nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, pp.375-388, 2015
5. 
Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M., Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures, rozdział: Continuous and discrete reliability-based optimization of truss structures, CRC Press / Balkema, pp.1-13, 2010

Editor of monographs
1. 
Kleiber M., Ekoefektywność Technologii, Wydawnicto Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego (M. Kleiber - redaktor pracy zbiorowej), pp.1-197, 2011

Conference papers
1.  Kleiber M., Państwo jako lider działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, 2018-04-18/04-19, Jabłonna (PL), pp.109-112, 2018
2.  Postek E., Siemaszko A., Kleiber M., Reliability study of a containment shell, CMM XIII, XIII Polish Conference on Computer Methods in MechanicsCMM, 1997-05-05/05-08, Poznań (PL), Vol.3, pp.1099-1106, 1997

Abstract:
The paper presents a reliability problem of a nuclear containment vessel. The reliability problem is solved with an application of parameter sensitivity analysis. It is a layered concrete shell structure. The failure function depends on a displacement constraint.

Keywords:
reliability analysis, parameter sensitivity, reinforced concrete, nuclear containment vessel

Affiliations:
Postek E. - IPPT PAN
Siemaszko A. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
3.  Postek E., Kleiber M., Parameter sensitivity of a nuclear containment shell, CMM XIII, XIII Polish Conference on Computer Methods in MechanicsCMM, 1997-05-05/05-08, Poznań (PL), Vol.3, pp.1091-1098, 1997

Abstract:
This paper deals with the design sensitivity of structural systems giving an outline of a sensitivity algorithm for RC structures. As an examples, an RC nuclear containment vessel is chosen. The linear and nonlinear analyses are performed.

Keywords:
parameter sensitivity, nonlinear analysis, reinforced structures, nuclear containment vessels

Affiliations:
Postek E. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN
4.  Kleiber M., Hien Tran-D., Postek E., Structural Design Sensitivity Analysis by Incremental Procedures, CMM10, X Polish Conference Computer Methods in Mechanics, 1991-05-14/05-17, Swinoujscie (PL), pp.357-364, 1991

Abstract:
An incremental formulation based on the Taylor's expansion for nonlinear design sensitivity problems is developed. Computational aspects are discussed. A few numerical benchmark problems illustrate the paper.

Keywords:
design sensitivity, nonlinear geometry, incremental procedure

Affiliations:
Kleiber M. - IPPT PAN
Hien Tran-D. - IPPT PAN
Postek E. - IPPT PAN

Conference abstracts
1.  Postek E., Kleiber M., Design sensitivity of reinforced concrete plate/shell structures, CMM1995, XII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, 1995-05-09/05-13, Warszawa Zegrze (PL), pp.279-280, 1995

Keywords:
parameter sensitivity, plate-shell structures, nonlinear analysis

Affiliations:
Postek E. - IPPT PAN
Kleiber M. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2022