Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Prof. Stefan Jendo, PhD, DSc

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
retiree
e-mail:
personal site: http://bluebox.ippt.pan.pl/~sjendo/

Doctoral thesis
1969 O optymalizacji ustrojów cięgnowych 
supervisor -- Prof. Zbigniew Wasiutyński, PhD, IPPT PAN
 
Habilitation thesis
1979 Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości, ciężaru lub kosztu 
Professor
1994 Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.  2007-05-10 Kolanek Krzysztof Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych 
2.  1993 Putresza Jarosław   Optymalizacja konstrukcji z uwzględnieniem jej niezawodności 

Recent publications
1.  Jendo S., Kolanek K., Evaluation of adaptive Monte Carlo methods for reliability analysis, Journal of KONBiN, ISSN: 2083-4608, Vol.1, pp.219-228, 2006
2.  Jendo S., Some Problems of Multicriteria Optimization of Cable Structures, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-52, 1985
3.  Jendo S., Marks W., Optymalizacja wielokryterialna konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-52, 1983
4.  Jendo S., Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości ciężaru lub kosztu. Część 3 (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, 1979
5.  Jendo S., Optymalizacja konstrukcji cięgnowych i ramownicowych w zakresie sprężystym według kryterium minimum objętości ciężaru lub kosztu. Część 1-2 (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.27, pp.1-196, 1979
6.  Dzieniszewski W., Jendo S., Marks W., Owczarek S., Wasiutyński Z., O matematycznych metodach optymalizacji konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-229, 1972
7.  Hajduk J., Jendo S., Kączkowski Z., Główne problemy analizy statycznej konstrukcji cięgnowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-63, 1972

List of chapters in recent monographs
1. 
Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M., Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures, rozdział: Continuous and discrete reliability-based optimization of truss structures, CRC Press / Balkema, pp.1-13, 2010

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024