Kinga Dziedzic, M.Sc., Eng.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Strain Fields (PPO)
position: specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 217
room: 332
e-mail: kdzie

Recent publications
1.Dąbrowski M., Glinicki M.A., Dziedzic K., Antolik A., Validation of sequential pressure method for evaluation of the content of microvoids in air entrained concrete, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.08.014, Vol.227, No.116633, pp.1-12, 2019
Abstract:

The suitability of the sequential air pressure method (SAM) to evaluate the quality of air entrainment in concrete mix to support prediction of durability of hardened concrete was studied. The experiments included both laboratory-produced mixes and on-site trials on mixes delivered for highway pavement construction. The fresh air content and the air void distribution was tested using the SAM apparatus. The air content and the air void characteristics in hardened concrete was tested using the microscopic analysis on polished sections. Standard fresh mix properties were also tested and the compressive strength and salt-scaling resistance of concrete was determined. Effects of type and proportion of admixtures, type of crushed aggregate, timing of SAM measurements and the method of mix consolidation were analyzed. The relationship between the SAM number and the air void characteristics in hardened concrete was critically evaluated. The relationship between SAM number and the content of microvoids (A300) is found for the laboratory mixes and confirmed with few field test results. The criterion of SAM number ≤ 0.4 is proposed for the target microvoids content A300 ≥ 1.5% and the enhanced salt scaling resistance of concrete.

Keywords:

Air entrainment, Air void distribution, Concrete durability, Fresh concrete, Frost-salt scaling, Microvoids content, Mix design, Sequential pressure method, Spacing factor, Test methods

Affiliations:
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
2.Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Gibas K., Podatność wybranych kruszyw ze skał osadowych na reakcję alkalia-kruszywo / Susceptibility of selected aggregates from sedimentary rocks to alkali-aggregate reaction, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.019.001, Vol.18, pp.5-24, 2019
Abstract:

The paper presents the results of investigations into the reactivity of domestic aggregates produced from selected sedimentary rocks, carried out using the new testing methods, consistent with the RILEM and ASTM methods, implemented by GDDKiA (Polish General Directorate for National Roads and Motorways) documents. The range of the investigations covered coarse crushed aggregates produced from limestone, dolomite, sandstone and greywacke rocks, potentially suitable for making strong and durable concrete. No reactive forms of quartz were found in the mineralogical composition of the limestone aggregates and the dolomite aggregates. Micro- and cryptocrystalline quartz occurred in the particles of the greywacke aggregates and the sandstone aggregates. On the basis of the expansion of mortar and concrete specimens the aggregates produced from the sedimentary rocks were classified into the reactivity categories: R0, R1 and R2. A sodium-potassium-calcium silicate gel, whose composition (consistent with that reported in the literature) was characteristic of the alkali-silica reaction products, was found. The investigations resulted in a consistent assessment of the reactivity of the aggregates.

Keywords:

alkali-aggregate reaction, cement, concrete, dolomite aggregate, expansion, greywacke, limestone, quartz, reactive minerals, sandstone

Affiliations:
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN
Gibas K.-IPPT PAN
3.Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Glinicki M.A., Gibas K., Weryfikacja odporności wybranych kruszyw ze skał magmowych na reakcję z alkaliami / Resistance of selected aggregates from igneous rocks to alkali-silica reaction: verification, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.019.005, Vol.18, pp.67-83, 2019
Abstract:

The paper presents investigations into the reactivity of aggregates from igneous rock, carried out in accordance with the procedures contained in the GDDKiA General Technical Specification "Concrete pavements". The aim of the investigations was evaluation of the suitability of the aggregates for road structures and pavements built using cement based concrete technology. Aggregates produced from extrusive rocks (basalt, melaphyre and porphyry) and from intrusive rocks (granite and gabbro) were analysed. The mineral composition of the aggregates was evaluated with regard to their reactive SiO2 content. Expansion tests on mortar bar and concrete prism specimens with analysed aggregates and a microscopic analysis of the alkali-aggregate reaction products were carried out. A considerable amount of reactive minerals: chalcedony, tridymite and microcrystalline quartz and volcanic glass were found in the grains of the porphyry and melaphyre aggregates. On the basis of the conducted investigations the two aggregates made of igneous rocks (melaphyre and porphyry) were classified into category R1 (moderately reactive). The basalt aggregate, the granite aggregate and the gabbro aggregate were assigned to category R0 (non-reactive).

Keywords:

aggregate, alkali reactivity, alkali silica gel, cristobalite, igneous rocks, microcrystalline quartz, reactive minerals

Affiliations:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Gibas K.-IPPT PAN

List of chapters in recent monographs
1.
610
Antolik A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dziedzic K., Bogusz K., Denis P., Brittle Matrix Composites, rozdział: POTENTIAL OF ALKALI SILICA REACTION AS A FUNCTION OF REACTIVE FORM OF QUARTZ IN FINE AGGREGATE, IPPT PAN, 12, pp.223-230, 2019
2.
611
Dąbrowski M., Dziedzic K., Antolik A., Glinicki M.A., Brittle Matrix Composites, rozdział: INFLUENCE OF THE AIR VOIDS DISTRIBUTION IN CONCRETE ON THE RATE OF WATER ABSORPTION, IPPT PAN, 12, pp.147-158, 2019

Conference papers
1.Gibas K., Glinicki M.A., Dąbrowski M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Asr performance testing of air entrained concrete exposed to external alkalis, SMSS, International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures Novel Methods for Characterization of Materials and Structures, 2019-03-20/03-22, Rovinj (HR), No.PRO 128, pp.59-66, 2019
Abstract:

The risk of occurrence of deleterious alkali-silica reaction (ASR) in concrete should be properly minimized in major highway pavements and bridges. Real-life experiences show that even in concrete made with aggregates potentially not susceptible to ASR, it may occur under unfavourable conditions of external alkali supply at wet conditions and heavy traffic load. An experimental investigation was performed to study the susceptibility of selected Polish mineral aggregates to ASR at external alkali supply. The test method „60°C concrete test with external alkali supply” covered by draft procedure RILEM AAR-12 was implemented at IPPT PAN laboratory. Air entrained concrete specimens were exposed to cyclic temperature changes and wet-dry exposure as well as NaCl solution exposure. Several combinations of coarse crushed aggregate and fine natural aggregate were tested in concrete designed as for heavy duty highway pavement. SEM evaluation of microstructure of concrete with glacial deposit aggregate revealed visible alkali-silica gel. The effects of fine aggregate on the expansion of concrete were also revealed.

Keywords:

air entrained concrete, alkali-silica reaction, cyclic exposure, external alkali, highway pavement

Affiliations:
Gibas K.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN
2.Dąbrowski M., Glinicki M.A., Antolik A., Dziedzic K., Zastosowanie sekwencyjnej metody ciśnieniowej do oceny jakości napowietrzenia mieszanki betonowej na budowie dróg ekspresowych, DNI BETONU, X Jubileuszowa Konferencja DNI BETONU, 2018-10-08/10-10, Wisła (PL), pp.41-50, 2018
Abstract:

Przedmiotem referatu jest przydatność zmodyfikowanej metody ciśnieniowej do wyznaczenia charakterystyki porów w napowietrzonej mieszance betonowej w warunkach polowych na miejscu budowy nawierzchni drogowej. Metoda polegająca na stopniowym zwiększaniu ciśnienia na mieszankę, w określonej sekwencji, pozwala wyznaczyć parametr zwany liczbą SAM. Zgodnie z oczekiwaniem wynalazców metody powinna być skorelowana ze wskaźnikiem rozmieszczenia porów w betonie. Przeprowadzone badania doświadczalne obejmowały rozpoznanie w warunkach laboratoryjnych powtarzalności metody oraz pomiary napowietrzenia mieszanki na dolną i górną warstwę betonu w nawierzchni odcinków dróg ekspresowych. Na próbkach stwardniałego betonu wyznaczono wskaźnik rozmieszczenia porów zgodnie z PN-EN 480-11 i przeanalizowano zgodność charakterystyki napowietrzenia betonu stwardniałego z charakterystyką napowietrzenia mieszanki na podstawie liczby SAM. Wykonanie pomiarów w warunkach budowy dwuwarstwowej nawierzchni drogi ekspresowej nie nastręczało kłopotów technicznych. Jednakże w wielu przypadkach stwierdzono niewystarczającą korelację charakterystyki porów w mieszance i w betonie stwardniałym. Przeanalizowano czynniki wpływające na zaobserwowane niezgodności.

Affiliations:
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN
3.Dąbrowski M., Glinicki M.A., Gibas K., Antolik A., Dziedzic K., Influence of Surface Retarders on Texture Profile And Durability of Upper Layer of Exposed Aggregate Concrete Pavement, ICDCS-6, Sixth International Conference on Durability of Concrete Structures, 2018-07-18/07-20, Leeds (GB), No.PSE17, pp.451-456, 2018
Abstract:

Exposed aggregate concrete (EAC) pavement technology is used in Poland for construction of major highways and expressways. When properly executed, it is an efficient technique to provide desired friction for skid resistance without compromising the noise limitations. Concrete mix uniformity, proper dosing of retarding agent and optimal time to brush with a mechanical broom are supposed to have a major impact on the properties of the upper pavement layer. An experimental investigation was performed on exposed aggregate concrete specimens manufactured in the laboratory in a way to simulate the industrial production of two-layer concrete slab with exposed aggregate. The texture depth was determined using a laser profiler. The compressive strength of concrete, the water absorption rate, and permeability of chloride ions through concrete were also determined. The freeze-thaw resistance and surface scaling resistance were tested and analyzed with respect to air void characteristics. Results revealed an increase in surface scaling for EAC slabs with higher w/c ratio and slabs simulating local bleeding. The most efficient method to determine indirectly the durability of EAC slabs was the set of permeability tests comprised of measurements of chloride migration and rate of water absorption. The change of macrotexture depth with increase of w/c ratio and retarding admixture type was found.

Keywords:

highway pavement, exposed aggregate concrete, surface retarder, durability, concrete preparation parameter, water absorption, chloride migration, surface scaling, macrotexture

Affiliations:
Dąbrowski M.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Gibas K.-IPPT PAN
Antolik A.-IPPT PAN
Dziedzic K.-IPPT PAN