Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
Olga Urbanek-Świderska, Ph.D., Eng.
assistant professor
room 338, phone 425
ourbanek
2 Nanowłókniste struktury kompozytowe z wykorzystaniem beta-cyklodekstryn do uwalniania substancji czynnych w terapii jaskry z otwartym kątem przesączania Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
Olga Cegielska, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 343, phone 211
ocegiels
3 Submikronowe włókniste nanokompozyty polimer bioresorbowalny - zredukowany tlenek grafenu wytwarzane metodą rozdmuchu roztworu polimeru Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
Katarzyna Czarnecka, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 335, phone 400
kczarne
4 Wpływ wybranych metod funkcjonalizacji nano i submikronowych włókien poliestrowych przy wykorzystaniu białek zawierających sekwencje RGD na ich właściwości biologiczne z perspektywy inżynierii tkankowej Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
Oliwia Jeznach, M.Sc., Eng.
assistant
room 338, phone 425
ojeznach
5 Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
Beata Niemczyk-Soczyńska, M.Sc., Eng.
assistant
room 334, phone 171
bniem

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
2 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk
3 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 335, phone 400
psajk