Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Offer and Services

Apparatus worth more than 40,000 PLN

No. Name Year of Production Room Department Contact
1 Wielokanałowy potencjostat/galwanostat(Bio-Logic VMP3)z komputerem i oprogramowaniem oraz zewnętrznym boosterem prądowo-napięciowym typu FlexP 2019 234 Department of Mechanics of Materials Marcin Krajewski, PhD
22 826 12 81 ext. 456
2 Maszyna wytrzymałościowa AUTOMAX MULTITEST 2019 -109 Department of Experimental Mechanics Mariusz Dąbrowski, PhD
22 826 12 81 ext. 310
3 System optyczny do pomiaru i analizy deformacji trójwymiarowych metodą cyfrowej korelacji obrazu DIC 2019 -107 Department of Experimental Mechanics Adam Brodecki, MSc
22 826 12 81 ext. 431
4 Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Laboratory of Polymers and Biomaterials Dorota Kołbuk-Konieczny, PhD
22 826 12 81 ext. 425
5 Oscyloskop cyfrowy RT z wyświetlaniem pseudoanalogowym firmy Tektronix 2015 -113 Laboratory Services Centre Łukasz Cichacki
22 826 12 81 ext. 444
6 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do testów zniszczenia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 2015 139 Department of Mechanics of Materials Witold Węglewski, PhD
22 826 12 81 ext. 437
7 Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) 2015 219 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
8 Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Laboratory of Polymers and Biomaterials Arkadiusz Gradys, PhD
22 826 12 81 ext. 171
9 Analizator impedancji 2015 529 Department of Experimental Mechanics Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
10 Analizator integralności sygnałów SPARQ-3004E/SPARQ-OSLT/SPA/RQ-SI 2015 529 Department of Experimental Mechanics Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
11 Mikroskop Keyence VK-X100 2014 029 Department of Experimental Mechanics Joanna Radziejewska, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 347
12 Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
13 Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 2014 -109 Department of Experimental Mechanics Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 217
14 Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch 2014 -109 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
15 Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Laboratory of Polymers and Biomaterials Judyta Dulnik, MSc
22 826 12 81 ext. 211
16 System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
17 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
18 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
19 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
20 Mikroprzecinarka stołowa Secotom-15 2013 -123 Laboratory Services Centre Tomasz Libura, MSc
22 826 12 81 ext. 347
21 Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
22 Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
23 Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Department of Mechanics of Materials Kamil Bochenek, PhD
22 826 12 81 ext. 438
24 Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Department of Mechanics of Materials Kamil Bochenek, PhD
22 826 12 81 ext. 438
25 Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) 2013 315 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
26 Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI Department of Intelligent Technologies Grzegorz Mikułowski, PhD
22 826 12 81 ext. 417, 341
27 System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI Department of Intelligent Technologies Piotr Pawłowski, PhD
22 826 12 81 ext. 197
28 System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI Department of Intelligent Technologies Piotr Pawłowski, PhD
22 826 12 81 ext. 197
29 Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
30 Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
31 Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
32 Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
33 Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) 2012 319 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
34 Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) 2012 219 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
35 Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) 2012 220 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
36 Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) 2012 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
37 Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) 2012 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
38 Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) 2012 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
39 Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) 2012 315 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
40 Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) 2012 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
41 Szczypce optyczne do badań biologicznych 2012 314 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
42 Bioreaktor TC-3 2012 344 Laboratory of Polymers and Biomaterials Olga Urbanek-Świderska, PhD
22 826 12 81 ext. 425
43 Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -117 Laboratory of Polymers and Biomaterials Piotr Denis, MSc
22 826 12 81 ext. 211
44 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 Department of Intelligent Technologies Andrzej Świercz, PhD
22 826 12 81 ext. 103
45 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 Department of Intelligent Technologies Andrzej Świercz, PhD
22 826 12 81 ext. 103
46 Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 Department of Intelligent Technologies Grzegorz Mikułowski, PhD
22 826 12 81 ext. 417, 341
47 Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 Department of Intelligent Technologies Grzegorz Mikułowski, PhD
22 826 12 81 ext. 417, 341
48 Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
49 Klaster obliczeniowy GRAFEN 2011 147 Board of Directors
50 Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
51 Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Department of Mechanics of Materials Leszek Urbański
22 826 12 81 ext. 405
52 Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) 2011 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
53 Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit 2011 -109 Department of Experimental Mechanics Prof. Michał Glinicki, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 239
54 Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych 2011 -109c Department of Experimental Mechanics Prof. Michał Glinicki, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 239
55 Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI Department of Intelligent Technologies Andrzej Świercz, PhD
22 826 12 81 ext. 103
56 System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441 Department of Intelligent Technologies Marek Skłodowski, PhD
22 826 12 81 ext. 345
57 Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
58 Skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM) wraz ze stołem optycznym, laserami, podstawowym oprzyrządowaniem optycznym i komputerowym 2010 341 Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures Prof. Wojciech Nasalski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 189
59 Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
60 Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Department of Mechanics of Materials Prof. Michał Basista, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 212
61 Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) 2010 314 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
62 Cytometr przepływowy (BD, FACSCalibur) 2010 220 Joint Laboratory of Multifunctional Materials Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
63 System bio-obrazowania konfokalnego (BD, Pathway 435) 2010 220 Joint Laboratory of Multifunctional Materials Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
64 Komora klimatyczna typ C-20/350 2010 -119 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
65 Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
66 Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Department of Ultrasound Ryszard Tymkiewicz
22 826 12 81 ext. 172
67 Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Department of Ultrasound Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 238
68 Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Department of Ultrasound Mateusz Walczak, Eng
22 826 12 81 ext. 404
69 Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
70 Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
71 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
72 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
73 Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU 2009 319 Department of Biosystems and Soft Matter
74 Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych 2009 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
75 System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI 2009 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
76 Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 2009 -114 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
77 Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 2009 -122 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
78 Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Department of Mechanics of Materials Stanisław Kucharski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 141/464/465/466
79 Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
80 Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
81 System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 Department of Intelligent Technologies Tomasz Zieliński, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 241
82 Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 Department of Intelligent Technologies Tomasz Zieliński, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 241
83 System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 Department of Intelligent Technologies Tomasz Zieliński, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 241
84 Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
85 Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
86 Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
87 Mikrometr optyczny LS-7601 2008 032 Department of Experimental Mechanics Jacek Widłaszewski, PhD
22 826 12 81 ext. 320
88 Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 2008 -114 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
89 Frezarka, nr fabr.1067647 2008 -114 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
90 Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Department of Mechanics of Materials Stanisław Kucharski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 141/464/465/466
91 Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) 2008 314 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
92 Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki Department of Intelligent Technologies Grzegorz Mikułowski, PhD
22 826 12 81 ext. 417, 341
93 System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
94 Elektronowy mikroskop transmisyjny model JEM 1011 2007 IMD Board of Directors
95 Spektrograf ARC SP 2558 2007 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
96 Laserowy przetwornik drgań 2007 411 Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
97 Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Department of Ultrasound Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 238
98 Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem 2006 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
99 Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego 2006 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
100 Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania 2006 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
101 System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -123 Department of Mechanics of Materials Prof. Ryszard Pęcherski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 210
102 Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Department of Mechanics of Materials Leszek Urbański
22 826 12 81 ext. 405
103 Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
104 Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
105 System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
106 Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
107 Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
108 Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Department of Mechanics of Materials Leszek Urbański
22 826 12 81 ext. 405
109 Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Department of Mechanics of Materials Leszek Urbański
22 826 12 81 ext. 405
110 Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) 2004 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
111 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2004 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
112 Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) 2004 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
113 Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem 2004 345 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
114 Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 Department of Intelligent Technologies Piotr Pawłowski, PhD
22 826 12 81 ext. 197
115 Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
116 Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora 2003 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
117 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2003 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
118 Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
119 Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 Department of Intelligent Technologies Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 355
120 Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Department of Ultrasound Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 238
121 Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. 2002 537 Department of Experimental Mechanics Sławomir Mackiewicz, PhD
22 826 12 81 ext. 248
122 Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
123 System do analizy wiązki lasera CO2 2001 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
124 Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego 2001 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
125 Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 Department of Intelligent Technologies Prof. Mirosław Meissner, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 317
126 Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
127 Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego 2001 316 Department of Biosystems and Soft Matter Sławomir Błoński, PhD
22 826 12 81 ext. 413
128 Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania 2001 345 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
129 Napylarka AUTO 306 2001 530 Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures Andrzej Balcerzak, PhD
22 826 12 81 ext. 223
130 Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 2000 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
131 Serwer A26-UJC2-2GGD1E E250 Svr.2x400MHz 4x36GB 2GB+SOLZS-080B9A Y9 Solaris 8 Std. Media Kit 2000 104 IT Office Mikołaj Dybko, MSc
22 826 12 81 ext. 277
132 Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Laboratory of Polymers and Biomaterials Arkadiusz Gradys, PhD
22 826 12 81 ext. 171
133 System impulsowego wzmac. Obrazu 1999 030 Department of Experimental Mechanics Jacek Hoffman, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 236/235
134 Maszyna wytrzymałościowa 810.23 1999 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
135 Maszyna do proszkowego polerowania 1999 -109 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
136 System superpompy hydraulicznej 1999 518 Department of Ultrasound Zbigniew Trawiński, PhD
22 826 12 81 ext. 297
137 Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Department of Ultrasound Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 238
138 Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 Department of Intelligent Technologies Piotr Pawłowski, PhD
22 826 12 81 ext. 197
139 Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
140 Komora cieplna model 65106C-03 1997 -117 Department of Experimental Mechanics Jan Kraskowski
22 826 12 81 ext. 402/286
141 Sterownik cyfrowy TESTSTAR 1996 -107 Department of Experimental Mechanics Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 205
142 Generator typ 9109 AFG 1993 513 Department of Ultrasound Prof. Andrzej Nowicki, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 315
143 Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Department of Ultrasound Wojciech Secomski, PhD
22 826 12 81 ext. 172
144 System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Department of Ultrasound Marcin Lewandowski, PhD
22 826 12 81 ext. 407
145 Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem 1991 032 Department of Experimental Mechanics Jacek Widłaszewski, PhD
22 826 12 81 ext. 320
146 Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535 Department of Ultrasound Prof. Eugeniusz Danicki, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 285
147 System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. 1991 -117 Department of Experimental Mechanics Jan Kraskowski
22 826 12 81 ext. 402/286
148 Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 1990 345 Department of Experimental Mechanics Maciej Sobczak
22 826 12 81 ext. 207/470
149 Zestaw pomiarowy MATEC 7700 1990 529 Department of Theory of Continuous Media and Nanostructures Andrzej Balcerzak, PhD
22 826 12 81 ext. 223
150 "AGA" Termowizja 1981 215 Department of Mechanics of Materials Michał Maj, PhD
22 826 12 81 ext. 177
151 Gładkościomierz typ 5M-120 1981 -121 Department of Mechanics of Materials Stanisław Kucharski, PhD, DSc
22 826 12 81 ext. 141/464/465/466

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021