Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

 VI Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” jest adresowana zarówno do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I, jak i przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami. Konferencja stanowi także doskonałe źródło wiedzy dla młodych naukowców o możliwościach rozwoju jako ekspert branżowy. Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.  W tym roku, wśród prelegentów wystąpi dyrektor IPPT PAN, prof. Tadeusz Burczyński.

 

konferencja

 

Po dwóch latach online, Konferencja wraca 14 grudnia 2022 roku formule hybrydowej z wyjątkową agendą. Między innymi, po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Funduszy Europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach strategii badań i rozwoju. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.

Prelegenci występujący w czasie VI Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” to ważne osoby reprezentujące administrację publiczną, instytucje europejskie oraz świat nauki i biznesu odpowiedzialne za wzmacnianie innowacyjności polskiej i europejskiej gospodarki, wśród nich Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Peter Droell – Dyrektor Departamentu E, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, prof. Tadeusz Burczyński – dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP i firm, którzy przedstawią swoje doświadczenia związane z innowacyjnością oraz możliwymi formami jej wsparcia.

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna do firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych UE, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat konkursu. 

Dla przedsiębiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność, przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także prelekcję o podstawach aplikowania o Fundusze Europejskie we współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Dokładny program Konferencji i rejestracja są dostępne pod linkiem:  http://konferencja2022.strategiebplusr.pl/. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule hybrydowej – w Warszawie oraz online, wymagana rejestracja.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022